Specializace výchova v přírodě

Trocha historie nikoho nezabije

Výchova v přírodě a dobrodružné programy nejrůznějšího druhu jsou nedílnou součástí celého velkého okruhu prožitkově orientovaných aktivit. Oblast sportů a aktivit v přírodě, jakož i aktivity v tzv. umělém dobrodružném prostředí přitahují zájemce z řad mládeže i dospělých. Mnoho organizací, škol i jednotlivců zařazují aktivity v přírodě do svých programů i denního režimu. Tento jev byl sledován na FTVS od šedesátých let minulého století. Katedra sportů v přírodě proto od roku 1965 vyučovala široce koncipovanou specializaci “Turistika”, později se krátce staly sporty a pobyt v přírodě součástí specializace “Pohybová rekreace”, aby se pak vrátily opět k názvu specializace “Turistika”, která byla změněna v roce 1992 na specializaci “Sporty v přírodě” a později na specializaci “Dobrodružná výchova a vůdcovství v přírodě”. V současné době je akreditovaný směr studia „Aktivity v přírodě“ v rámci studijního oboru TVS. Postupem doby si katedra a především oddělení “Turistiky, sportů a výchovy v přírodě” vydobyly solidní odborné postavení v evropském i světovém kontextu. Často jsme byli žádání o otevření speciálních studijních programů opírajících se o naše studijní předměty a specializace.

Cíl studia

Studijní specializace Výchova v přírodě si klade za cíl připravit posluchače na práci ve školách, domovech dětí a mládeže, cestovních kancelářích a „outdoorových agenturách“. Absolvent získá znalosti, dovednosti a zkušenosti v učení a vedení nejrůznějších aktivit v přírodě i v umělém dobrodružném prostředí.


„Při studiu poznáte lidi ze svého okolí z jiného úhlu, budete muset řešit svízelné situace, které pro Vás vyučující připraví. Poznáte hory, vody, budete si hrát, ale také se budete muset něco naučit.“

Uplatnění absolventů

V návaznosti na ostatní předměty společenskovědních, biomedicínských, sportovních kateder získá absolvent kompetence pro tvořivou práci ve školách všech typů, pro řízení a vedení příslušných programů v domovech dětí a mládeže, v centrech volného času, v mnoha občanských sdruženích a organizacích. Absolventi se uplatní v aktivním cestovním ruchu i komerčních organizacích nabízejících profesní přípravu. Absolventi studia dostanou také impulzy pro samostatnou podnikatelskou činnost v tělovýchovných službách. Vzhledem ke stále rostoucí popularitě oblastí, které v anglosaských zemích zahrnují pod názvy „Outdoor activities – Outdoor studies“, „Outdoor and adventure education“, „Outdoor environmental education“ a „Outdoor industry“ je velká pravděpodobnost uplatnění absolventů i v zahraničí.

Co čeká studenty specializace Výchova v přírodě?

 • Absolvování kvalitních základních kursů lyžování, kursů turistiky a sportů v přírodě a kursu vodních sportů.

 • Rozšíření znalostí, dovedností i výkonnosti ze základních kursů v povinně volitelných předmětech. Absolvování těchto předmětů přinese nezapomenutelné prožitky a zkušenosti, které obohacují život.

 • Přípravu a vedení různých druhů her, včetně her podporujících týmovou spolupráci a komunikaci. Samostatný podíl na programech.

 • Zdolávání a aplikace nejrůznějších druhů překážek podporujících učení i rozvoj osobnosti.

 • Získání cenných zkušeností a krásných zážitků ze svobodného putování pěšky, na kolech, na běžeckých i skialpinistických lyžích v ČR i v zahraničí.

 • Zvládnutí širokého spektra lezeckých dovedností na umělých stěnách, při bouldrování, na skalách i ve vysokých horách.

 • Prožití dobrodružně laděných kursů předkládajících klasické programy pobytu a výchovy v přírodě, programy výchovy v přírodě i tzv. outdoorový trénink.

Při studiu tohoto směru lze získat celou řadu dalších výhod

 • Dílčí kvalifikace z vybraných sportů a disciplín (lyžování, vodní turistika, lezení, lanové překážky atd.)

 • Možnost využívání jedinečné kolekce odborné literatury.

 • Otevření cest ke studiu a pobytu v nejlepších zahraničních školách a institucích.

 • Uplatnění schopností v samostatné práci při vedení projektů a nejrůznějších typů kursů.

 • Nejkvalitnější vybavení i zvládnutí bezpečnostních pravidel pro všechny prováděné aktivity.

 • Možnost spolupráce na nejrůznějších projektech katedry Sportů v přírodě.

Těšíme se na setkání a spolupráci
Poslední změna: 22. listopad 2021 16:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS