Běh na lyžích

Základní informace

Studium trenérství – specializace běh na lyžích je zaměřeno na prohloubení znalostí posluchačů v oblasti tréninku běhu na lyžích.


Tento předmět prohlubuje znalosti v oblasti:

 • obecné charakteristiky tréninku běhu na lyžích

 • základních znalostí o technice běhu na lyžích

 • znalosti v oblasti letní kondiční přípravy lyžaře běžce s využitím různých tréninkových prostředků v letním přípravném období.

Požadavky pro studium specializace: zkušenosti se systematickým tréninkem a závodní zkušenosti v běhu na lyžích – min II. výkonnostní třída.


Studium specializace - rozděleno na 8 ucelených bloků, které je možné absolvovat samostatně pouze jako profilové předměty směru „Trenérství“ /TR/, nebo s cílem získat příslušnou trenérskou kvalifikaci podle směrnic SLČR.


 • PSPP 068/203 Sportovní specializace I. /TR/ – povinně volitelný pro TVS Bc., doporučený ročník 1.

 • PSPP 134/207 Sportovní specializace II.-běh na lyžích /TR/ – povinně volitelný pro TVS Bc., doporučený ročník 2.

 • PSPP 135/208 Sportovní specializace III.-běh na lyžích /TR/ – povinně volitelný pro TVS Bc., doporučený ročník 2.

 • PSPP 326/330 Sportovní specializace IV.-běh na lyžích /TR/ – povinně volitelný pro TVS Bc., doporučený ročník 3.

 • PSPP 256N Sportovní specializace 1.-běh na lyžích /TR/ – povinně volitelný pro TVS NMgr., doporučený ročník 1.

 • PSPP 257N Sportovní specializace 2.-běh na lyžích /TR/ – povinně volitelný pro TVS NMgr., doporučený ročník 1.

 • PSPP 293N Sportovní specializace 3.-běh na lyžích /TR/ – povinně volitelný pro TVS NMgr., doporučený ročník 2.

 • PSPP 294N Sportovní specializace 4.-běh na lyžích /TR/ – povinně volitelný pro TVS NMgr., doporučený ročník 2.


E-Kredity: 3 za každý předmět I.-IV. a 3-4 kredity za předměty 1.-4.


Jednotlivé bloky jsou zaměřeny na tato témata:

I.– Technika a trénink

II.– Letní kondiční příprava (kurs)

III.– Zimní kondiční a technická příprava (kurs)

IV.– Trénink dětí

1.– Zimní technická a taktická příprava (kurs)

2.– Biomechanika a technologie


Trenérské kvalifikace – Studium trenérství je zaměřeno na prohloubení znalostí posluchačů v oblasti běhu na lyžích .

Absolventi "specializace běh na lyžích" mohou získat po Bc.studiu trenérskou licenci B, po Mgr. studiu trenérskou licenci A.


Garant specializace: PaedDr. Tomáš Gnad, Ing. Marcela Polášková


Doporučená literatura

 • DOVALIL, J. aj. Výkon a trénink ve sportu. Praha : Olympia, 2002

 • GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha: Karolinum, 2005

 • SOUMAR, L., BOLEK, E., ILAVSKÝ, J. Běh na lyžích. Trénujeme s Kateřinou Neumannovou. Praha : Grada Publishing, 2008.

 • ILAVSKÝ, J. aj. Běh na lyžích – metodický dopis. Praha: SLČR, 2005.

 • Stupně rozvoje v běhu na lyžích. Metodická komise ÚBD, 2012.

Zkušební otázky

Otázky ze specializace běh na lyžích - bakalářské zkoušky

 • Lyžařské závodní disciplíny a jejich charakteristika

 • Organizační struktura lyžování v ČR, lyžařské kvalifikace

 • Lyžařská technologie -úprava a mazání lyží

 • Vývoj, význam a charakteristika běhu na lyžích

 • Technika a didaktika běhu na lyžích

 • Základy sportovního tréninku v běhu na lyžích

 • Etapy sportovního tréninku v běhu na lyžích

 • Složky sportovního tréninku v běhu na lyžích a jejich obsah

 • Úkoly v jednotlivých obdobích ročního tréninkového cyklu lyžaře běžce

 • Tréninkové prostředky pro trénink běhu na lyžích

 • Napodobivá cvičení lyžaře běžce

 • Tréninkové metody v tréninku běhu na lyžích

 • Využití tréninkových prostředků v RTC lyžaře běžce

 • Metodika rozvoje pohybových schopností v přípravném období

 • Technika a metodika klasické techniky běhu

 • Technika a metodika bruslení na lyžích

 • Výběr sportovních talentů pro běh na lyžích

 • Rozdíly v tréninku dětí, dorostu a dospělých

 • Objem tréninku v jednotlivých etapách sportovní přípravy

 • Evidence tréninkového procesu

 • Zásady pro tvorbu modelového tréninku

 • Psychologické předpoklady závodníka v běhu na lyžích

 • Funkční předpoklady závodníka v běhu na lyžích


Otázky ze Specializace běh na lyžích - magisterské zkoušky

 • Vývoj techniky běhu na lyžích, význam a charakteristika běhu na lyžích

 • Základní technika a didaktika klasické techniky běhu na lyžích a bruslení

 • Základní technika a didaktika lyžařských dovedností

 • Závodní technika klasické techniky běhu na lyžích a bruslení

 • Prvky techniky lyžařských dovedností v závodní etapě

 • Rozdíly mezi základní a závodní technikou běhu (klasická technika a bruslení)

 • Biomechanika běhu na lyžích klasickou technikou

 • Biomechanika bruslení na lyžích

 • Vývojové tendence rychlosti v běhu na lyžích

 • Pravidla závodů v běhu na lyžích

 • Lyžařské tratě a běžecké stadiony

 • Složky sportovního tréninku v běhu na lyžích a jejich obsah

 • Tréninkové prostředky pro trénink běhu na lyžích

 • Napodobivá cvičení pro trénink běhu na lyžích

 • Tréninkové metody v tréninku běhu na lyžích

 • Zařazení tréninkových prostředků v RTC lyžaře běžce

 • Metodika rozvoje pohybových schopností v letním přípravném období

 • Metodika rozvoje pohybových schopností v zimním přípravném období

 • Osobnost a úkoly trenéra běhu na lyžích

 • Charakteristika etapy sportovního tréninku v běhu na lyžích

 • Výběr sportovních talentů pro běh na lyžích

 • Psychologické předpoklady závodníka v běhu na lyžích

 • Úkoly v jednotlivých obdobích ročního tréninkového cyklu lyžaře běžce

 • Pohybové schopnosti a jejich rozvoj v různých tréninkových prostředcích

 • Plánování a evidence tréninku v běhu na lyžích

 • Tréninkové ukazatele a jejich doporučené hodnoty pro věkové kategorie

 • Kontrola a hodnocení účinnosti tréninkového procesu – funkční vyšetření

 • Kontrola a hodnocení účinnosti tréninkového procesu – výkonnostní testy

 • Rozdíly v tréninku dětí, dorostu a dospělých

 • Rozdíly v tréninkové přípravě na sprinty, skiduatlon, dlouhé tratě a štafety

 • Význam vysokohorské přípravy lyžaře běžce

 • Význam výživy a pitného režimu lyžaře běžce


Poslední změna: 25. únor 2021 19:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS