Kanoistika


Závěrečné práce na téma kanoistika

Seznam závěrečných prací je dostupný ZDE.

Základní informace

Studium je rozděleno na 8 ucelených bloků

Podmínkou přijetí je dosažení minimální sportovní výkonnosti (2.VT)

Trenérské kvalifikace: Absolventi studia získávají po Bc. studiu trenérskou licenci B, po Mgr. studiu trenérskou licenci A.


Předměty specializace v bakalářském studiu

PSPP063 Sportovní specializace I kanoistika /TR/ - povinně-volitelný TVS Bc.

1/1 LS, zápočet, 3 kredity

PSPP073 Sportovní specializace I kanoistika /TR/ - povinně-volitelný TVS Bc.

6 ZS, zápočet, 3 kredity

PSPP106 Sportovní specializace II kanoistika /TR/ - povinně-volitelný TVS Bc.

1/1 ZS, Zk, 3 kredity

PSPP211 Sportovní specializace II kanoistika /TR/ - povinně-volitelný TVS Bc.

6 ZS, Zk, 3 kredity

PSPP107 Sportovní specializace III kanoistika /TR/ - povinně-volitelný TVS Bc.

1/1 LS, zápočet, 3 kredity

PSPP212 Sportovní specializace III kanoistika /TR/ - povinně-volitelný TVS Bc.

6 ZS, zápočet, 3 kredity


Předměty specializace v navazujícím magisterském studiu

PSPP254N Sportovní specializace 1 kanoistika /TR/ - povinně-volitelný TVS NMgr.

1/1 ZS, KZ, 4 kredity

PSPP262N Sportovní specializace 1 kanoistika /TR/ - povinně-volitelný TVS NMgr.

6 ZS, KZ, 4 kredity

PSPP255N Sportovní specializace 2 kanoistika /TR/ - povinně-volitelný TVS NMgr.

1/1 ZS,.KZ, 4 kredity

PSPP263N Sportovní specializace 2 kanoistika /TR/ - povinně-volitelný TVS NMgr.

6 ZS,KZ, 4 kredity

PSPP311N Sportovní specializace 3 kanoistika /TR/ - povinně-volitelný TVS NMgr.

1/1 ZS,.Z, 3 kredity

PSPP317N Sportovní specializace 3 kanoistika /TR/ - povinně-volitelný TVS NMgr.

6 ZS,.Z, 3 kredity


Pozn.:

Podmínkou úspěšného absolvování studia specializace kanoistika je obhájení závěrečné práce z oblasti kanoistiky.


Garant specializace: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.


Doporučená literatura

 • BÍLÝ, M. Komplexní analýza techniky pádlování a jízdy na divoké vodě. Rigorózní práce. Praha : UK FTVS, 2002, 77 s.

 • BAĎURA, J. Řády rychlostní kanoistiky. Praha : ČSK, 2000, 36 s.

 • BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2000, s. 102. ISBN 80-246-0071-4.

 • BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Technika a taktika jízdy na K1.Videoprogram. Praha : FTVS UK, 1998, 27 minut.

 • BÍLÝ,M., KRAČMAR,B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, 132 s. ISBN 80-247-9050-5.

 • BÍLÝ,M., PRSKAVEC,J. Vodní slalom - technika jízdy na kajaku. Videoprogram. Praha : STVC - video UK FTVS, 2001, 20 min.

 • BOHÁČ J. 80. let kanoistiky v českých zemích. Praha : ČSK, 1993, 89 s.

 • BÖHMOVÁ, H. Analýza činností ve vodním slalomu se zřetelem na psychické zátěže. Praha : ČÚV ČSTV, 1981, 69 s.

 • EICHLER, I. a kol. Ročenka vodního slalomu. Praha : ČSKF, 1991, 109 s.

 • ENDICOTT, W. TheBarton Mold, a Study in Sprint Kayaking. A publication of the U.S Canoe and Kayak Team, Second edotion 1995. Český překlad a úprava Šebesta, P, Podloucký, V. Rychlostní kanoistika a systém tréninku Grega Bartona. Praha : ČSK, Olympia, 2002, 40 s

 • ENDICOTT, W. To Win The World. Baltimore : Mariland, 1980, 294 s

 • GONZÁLES-DE-SUSO, J.M, D´ANGELO, R., PRONO, J.M. Physiology of slalomtraining. In International coaching conference. Sydney, 1999.

 • KOHOUTEK, F. a kol. 70. výročí založení organizované kanoistiky v ČSSR (poznámky k dějinám kanoistiky). Praha : ČÚV ČSTV, 1982, 206 s.

 • KADAŇKA, F. Trenér kanoistiky – slalomu. Praha : ČÚV ČSTV, 1990, 53 s.

 • PRSKAVEC, J., BÍLÝ, M. Jak a kdy začít s tréninkem mladého kajakáře? TVSM, 71, 5/05, s. 14 – 19.

 • ROLEČEK, L. a kol. Pravidla kanoistiky na divokých vodách. Praha : ČSKDV, 60 s.

 • SZANTO, C. Racing canoeing. International canoeing federation.Zkušební otázky

Sportovní specializace – rychlostní kanoistika

 • Mezinárodní organizace IRK, ICF, ČSK, organizační struktury ČSK, ICF.

 • Lodní sporty v českých zemích, vznik prvních klubů

 • Založení svazu kanoistiky a rozmach kanoistiky

 • Vývoj kanoistiky

 • Původ a vývoj kajaku a kanoe

 • Významné osobnosti kanoistiky

 • Konstrukce lodí, pádel vývoj materiálů

 • Hydrodynamické vlastnosti lodí. Vliv příčného a podélného průřezu na jízdní vlastnosti lodí.

 • Struktura sportovního výkonu v rychlostní kanoistice.

 • Fyziologické aspekty jednotlivých disciplín v rychlostní kanoistice.

 • Technika jednotlivých záběrů na kajaku – popis fází záběrů, klíčová místa, chyby, analýza.

 • Technika jednotlivých záběrů na kanoi – popis fází záběrů, klíčová místa, chyby, analýza.

 • Taktika jízdy na jednotlivých tratích.

 • Didaktické postupy při výuce pádlování.

 • Specifická příprava v rychlostní kanoistice - prostředky a metody rozvoje specifických pohybových schopností

 • Obecná příprava v rychlostní kanoistice - prostředky a metody rozvoje pohybových schopností

 • Skladba sportovní přípravy v rychlostní kanoistice v závislosti na věku sportovců

 • Systém tréninku v rychlostní kanoistice.

 • Systém sportovní přípravy v rychlostní kanoistice.

 • Možnosti hodnocení trénovanosti v rychlostní kanoistice.

 • Pravidla rychlostní kanoistiky.

 • Problematika dlouhých tratí a maratónu.

 • Bezpečnostní standardy


Sportovní specializace – slalom/sjezd

 • Mezinárodní organizace IRK, ICF, ČSK, organizační struktury ČSK, ICF.

 • Lodní sporty v českých zemích, vznik prvních klubů

 • Založení svazu kanoistiky a rozmach kanoistiky

 • Vývoj kanoistiky

 • Původ a vývoj kajaku a kanoe

 • Významné osobnosti kanoistiky

 • Konstrukce lodí, pádel vývoj materiálů

 • Hydrodynamické vlastnosti lodí. Vliv příčného a podélného průřezu na jízdní vlastnosti lodí.

 • Pravidla kanoistiky na divokých vodách

 • Vývoj umělých slalomových tratí

 • Struktura sportovního výkonu ve vodním slalomu/sjezdu

 • Systém tréninku ve vodním slalomu a sjezdu.

 • Systém sportovní přípravy ve vodním slalomu a sjezdu.

 • Technika jednotlivých záběrů na kajaku – popis fází záběrů, klíčová místa, chyby, analýza.

 • Technika jednotlivých záběrů na C1, C2 – popis fází záběrů, klíčová místa, chyby, analýza

 • Technika a taktika jízdy.

 • Didaktické postupy při výuce pádlování.

 • Specifická příprava ve vodním slalomu/sjezdu - prostředky a metody rozvoje specifických pohybových schopností

 • Obecná příprava ve vodním slalomu/sjezdu - prostředky a metody rozvoje pohybových schopností

 • Skladba sportovní přípravy ve vodním slalomu/sjezdu v závislosti na věku sportovců

 • Možnosti hodnocení trénovanosti ve vodním slalomu a sjezdu.

 • Základní principy jízdy v divoké vodě ve sjezdu.

 • Bezpečnostní standardy
Poslední změna: 25. únor 2021 19:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS