Oddělení vodních sportů

Výkonové aspekty v kanoistice

Kineziologická analýza pohybu

Vnitřní odezva organismu na stres při sportovním výkonu


Publikační činnost:

 • BÍLÝ, M., HELLER, J., VODIČKA, P., SÜSS, V. Individuální změny anaerobní zdatnosti u vrcholových vodních slalomářů. Česká kinantropologie, 2006, č. 2, s. 19 -27. ISSN 1211-9261.

 • BÍLÝ, M., SÜSS, V. Temperamentové vlastnosti a výkonová motivace závodníků ve vodním slalomu Studia Kinanthropologica, 2007, roč. 8, č. 1, s. 23-28. ISSN 1213-2101.

 • BÍLÝ, M., BUCHTEL, M., SÜSS, V., HENDL, J. Influence of imagination on the competiror’s performance in white-water slalom Acta Universitatis Carolinae Kinantropologica, 2009, Vol. 45, No. 1, pp. 57-68. ISSN 0323-0511.

 • BÍLÝ, M., KUBRIČAN, P., SÜSS, V. Vliv vybraných psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu na divoké vodě. Česká kinantropologie, 2009,  roč. 13, č. 2., s. 19 – 27.

 • BÍLÝ, M., SÜSS, V., JANČAŘ, D. Influence of selected fitness and mental factors on the sport performance of a competitor in white water slalom. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 2010, vol. 46, no. 1, pp. 123-132. ISSN 0323-0511.

 • BUNC, V., BÍLÝ, M. Physiological Basic of Training on Water. International canoe slalom coaching conference, Praha : 1998.

 • BÍLÝ, M., SÜSS, V., BUCHTEL, M. Selected somatic factors of white water canoeistsJournal of outdoor activities, 2011, vol. 5, no. 2, pp. 30-42.  ISSN 1802-3908. 

 • HELLER, J., BÍLÝ, M., PULTERA, J., SADILOVÁ, M. Funktional and energy demands of  elite female kayak slalom:  a comparison of training and competition performances. Acta Universitatis Carolinae, 1995, vol. 30, Issue 1, pp 59 – 74.

 • KRATOCHVÍL, J., BÍLÝ, M. Analýza sportovního výkonu ve vodním slalomu a sjezdu na divoké vodě se zaměřením na fyziologické charakteristiky s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem sportovců. In Nové tváře - nové pohledy. Sborník referátů z mezinárodní studentské vědecké konference Kinantropologie 97. Praha : FTVS UK, 1997, s. 173 - 177. 

 • SÜSS, V., BÍLÝ, M., BUNC, V. Evaluation of specific speed and endurance preconditions of white-water canoeists. International Journal of Fitness, 2008, vol. 4, no. 1, pp. 15-25. ISSN 0973-2152.

 • BAČÁKOVÁ, R., DUFKOVÁ, A., KRAČMAR, B. Aktivace musculus latissimus dorsi při práci horní končetiny. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2008, Vol. 15., No. 3, pp. 110-113.

 • BAČÁKOVÁ, R., TLAŠKOVÁ, P., KRAČMAR, B. Nordic Walking jako organické pokračování rehabilitační léčby. Studia Kinanthropologica. České Budějovice : 2008, vol. 9, no. 1, pp. 53-58.

 • KRAČMAR, B., SMOLÍK, P., BAČÁKOVÁ, R. Kineziologický obsah delfínového vlnění jako alternativní formy lidské lokomoce. Rehabilitácia, 2009, roč. 46., č. 1.

 • KRAČMAR, B., BAČÁKOVÁ, R., HOJKA, V. Vliv cyklistického kroku na pohybovou soustavu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2010, vol. 17, no. 3, p. 107-112.

 • KRAČMAR, B., BAČÁKOVÁ, R., HOJKA, V., Vystrčilová, M. Míra podobnosti kineziologických obsahů cyklistického kroku a kroku volné bipedální chůze. Česká kinantropologie, 2010, vol. 14, no. 3, p. 50-60.

 • PAVELKA, R., SATRAPOVÁ, L., BAČÁKOVÁ, R. Kineziologická analýza kliku jako posilovacího cviční. Česká kinantropologie, 2010, vol. 14, no. 1, pp. 98-103.

 • KRAČMAR, B., BAČÁKOVÁ, R., SATRAPOVÁ, L., HERDOVÁ, D. Inclusion of pelvis girdle muscles, trunk and lower extremity muscles during nording walking. Journal of Outdoor Activities, 2010, Vol. 3, No. 1, pp. 12-26.

 • CHRÁSTKOVÁ, M., BAČÁKOVÁ, R., KRAČMAR, B., HOJKA, V. Kineziologický obsah vybraných forem běhu na lyžích, užívaných širokou veřejností. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2011, Vol. 18, No. 1, pp. 32-38.

 • KRAČMAR, B., BAČÁKOVÁ, R., MIKULÍKOVÁ, P., HROUZOVÁ, L., HOJKA, V. Nordic walking, vliv na pohybovou soustavu člověka. Česká kinantropologie, 2011, Vol. 15, No. 1, pp. 101-110.

 • KRAČMAR, B., CHRÁSTKOVÁ, M., BAČÁKOVÁ, R., HOJKA, V. Comparative analysis of selected coordination indicators of cross-country skiing with classical technique and skating. ACC Journal, 2011, Vol. 17, No. 2, pp. 125 – 134.

 • HOJKA, V. BAČÁKOVÁ, R., KRAČMAR, B. A case study of the similarity of kick-biking nad running in terms of kinesiology. Acta universitate caroline kinantropoloica, 2011, Vol. 47, No. 1, pp. 139-147. ISSN 1212-1428. 


 
Poslední změna: 25. únor 2021 19:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS