PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

Konzultační hodiny

Profesní charakteristika

 • Pregraduální studium na VŠ (UK FTVS) v oboru fyzioterapie, dokončeno r. 2003.

 • Od r. 2004 působí na katedře fyzioterapie UK FTVS, do r. 2014 jako tajemník katedry a dále  jako akademický pracovník katedry.

 • Postgraduální studium Biomechaniky (UK FTVS), dokončeno r. 2008.

 • Od r. 2008 jednatelka společnosti Rehamil s.r.o., NZZ Fyzioterapeutická ambulance.

 • Od r. 2011 lektor jógy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy.

 • Garantka a organizátorka dvou akreditovaných certifikovaných kurzů (Rehabilitační postupy některých forem ženské funkční sterility dle L. Mojžíšové, Dynamika myofasciálních řetězců v diagnostice a terapii).

 • Členství v odborných společnostech: UNIFY, ČLS JEP – společnost pro rehabilitační medicínu, Česká sinobiologická společnost.


Výzkumné zaměření

 • Fyzioterapie funkčních poruch pohybového systému

 • Vliv změn svalového tonu šíjových svalů na postavení a chování krční páteře a následné cervikokraniální a cervikobrachiální bolesti

 • Fyzikální terapie

 • Sonografie

 • Tinnitus

 • Problematika myofasciálního řetězení

 • Technika Ludmily Mojžíšové


Vyučované předměty

 • Klinická praxe, demonstrace – navazující mgr. studium

 • Diferenciální diagnostika ve fyzioterapii

 • Fyzikální terapie

 • Participace ve sdílených předmětech (Speciální kineziologie, Objektivizační metody, Fyzioterapeutické postupy)

 • Kineziologie pohybového aparátu v programu CŽV Jógová terapie


Nejvýznamnější publikace

 • Čemusová, J. (2006). Krční páteř ve vztahu k etiologii poruch krčního regionu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1, 38-41.

 • Čemusová, J., & Otáhal, S. (2006). Krční páteř – vztah mezi svalovým tonem a tvarem krční páteře. Biomechanika, biofluidika a alternativní biomateriálové náhrady. Czech Society of Biomechanics. ISBN 80-86317-40-4

 • Čemusová, J.(2006). Svalová dysbalance krčního regionu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 4,194-19

 • Čemusová, J.(2008). Vliv svalového tonu šíjových svalů na tvarové vlastnosti cervikálního regionu. Disertační práce. FTVS UK

 • Čemusová, J., Pavlů, D., Pánek, D., & Černíková, K. (2008). Vliv musculus levator scapulae na lordotizaci krční páteře. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 4, 159-162

 • Čemusová, J., Černíková, K., Pánek, D., Pavlů, D., & Bechyňáková, A.(2010).Využití elektroterapeutických proudů typu TENS ve fyzioterapii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 3, ISSN 1211-2658

 • Čemusová, J.,Pánek, D., & Pavlů, D. (2011). Možnosti propojení aktivního a pasivního přístupu ve fyzioterapii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 18 (4), 161-166. ISSN 1211-2658

 • Čemusová. J., Tampierova. K., Pánek, D., & Pavlů, D. (2012). Shiatsu v kontextu fyzioterapie. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 3,125-131. ISSN 1211-2658

 • Panek D., Pavlu D., & Cemusova J. (2012). Water Surface Electromyography, In Mark Schwartz. EMG Methods for Evaluating Muscle and Nerve Function, InTech, ISBN: 978-953-307-793-2

 • Malá, J. (2018). Fyzioterapie těhotných metodou Ludmily Mojžíšové a pomocí jógové terapie. Umění fyzioterapie, 5. ISSN 2464-6784

 • Pánek, D., Jurák, D., Pavlů, D., Krajča, V., & Čemusová, J. (2010). Metodika snímání povrchového EMG ve vodním prostředí. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 17, 21-25. ISSN 1211-2658

 • Malá, J., & Sklepníková, P. (2021). The effect of holistic approach on the treatment of low back pain due to somatovisceral kidney dysfunction. Int J Health New Tech Soc Work, 16(3) e-ISSN 2644-5433

 • Malá, J., & Trunečková, T. (2021). Impact of alternative therapeutic techniques on vertebrovisceral relations of liver and gallbladder functional disorders. Int J Health New Tech Soc Work 2021; 16(4) eISSN 2644-5433

 • Malá, J., & Hofman, D. (2022). Vliv mobilizace žeber dle Ludmily Mojžíšové na svalové napětí a trofiku šíjových svalů. Rehabil. fyz. Lék., 29 (1), pp. 22-26, doi: 10.48095/ccrhfl202222
Poslední změna: 4. listopad 2022 15:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: