PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

Konzultační hodiny

Profesní charakteristika

 • Pregraduální studium na VŠ (FTVS UK)v oboru fyzioterapie, zakončeno r. 2003

 • Postgraduální studium Biomechaniky (FTVS UK), úspěšně dokončeno r. 2008

 • Od r. 2004 působí na katedře fyzioterapie FTVS UK jako asistent katedry

 • V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala řadu klinických seminářů a kurzů na téma: Vývojová kineziologie v manuální medicíně (Doc. Kolář), Reflexní lokomoce dle prof. Vojty (RL Corpus), CT a NMR vyšetření páteře (Dr. Peterová), , Terapie funkčních poruch pohybového systému dle L. Mojžíšové (Mgr. Novotná, Mgr. Jedličková), Spirální dynamika (L. Kazmarová), Škola nohou (M. Christen), McKenzie metoda (E. Nováková), Dynamická neurostabilitace (Prof. Kolář), Jóga v širších souvislostech se zdravotními aspekty jógy a další…

 • Členství v odborných společnostech: UNIFY (od r. 1995 - 2012), ČLS JEP – společnost pro rehabilitační medicínu (od r. 2001), ČSB – společnost pro biomechaniku, Sinobiologická společnost, Česká sinobiologická společnost.


Výzkumné zaměření

 • Fyzioterapie funkčních poruch pohybového systému

 • Vliv změn svalového tonu šíjových svalů na postavení a chování krční páteře a následné cervikokraniální a cervikobrachiální bolesti

 • Fyzikální terapie

Vyučované předměty

 • Klinická praxe, demonstrace – navazující mgr. studium

 • Diferenciální diagnostika ve fyzioterapii

 • Fyzikální terapie

Nejvýznamnější publikace

 • Čemusová, J. Otáhal, S.: Cervical spine – influence of Muscle tone and shape of the cervical spine. Movement and Heath, 4th inernational conference, Olomouc, 2005.ISBN 80 – 244 -1160 - 0

 • Čemusová, J.: Krční páteř ve vztahu k etiologii poruch krčního regionu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 1, 2006, s. 38-41

 • Čemusová, J. Otáhal, S.: Krční páteř – vztah mezi svalovým tonem a tvarem krční páteře. Biomechanika, biofluidika a alternativní biomateriálové náhrady. Czech Society of Biomechanics. Praha, 2006. ISBN 80-86317-40-4

 • Čemusová, J., Svalová dysbalance krčního regionu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2006, č. 4, s. 194-19

 • Čemusová, J.: Vliv svalového tonu šíjových svalů na tvarové vlastnosti cervikálního regionu. Disertační práce. FTVS UK. 2008

 • Čemusová, J., Pavlů, D., Pánek, D., Černíková, K.: Vliv musculus levator scapulae na lordotizaci krční páteře. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 4, 2008, s. 159-162

 • Čemusová, J., Pánek, D., Pavlů, D. : Možnosti vizualizace svalů šíjového regionu pro práci fyzioterapeuta. XX.konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny. Sborník abstrakt, 2010. ISBN 978-80-254-6432-8

 • Čemusová, J., Černíková, K., Pánek, D., Pavlů, D., Bechyňáková, A.: Využití elektroterapeutických proudů typu TENS ve fyzioterapii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 3, 2010, ISSN 1211-2658

 • Čemusová, J.,Pánek, D., Pavlů, D.: Možnosti propojení aktivního a pasivního přístupu ve fyzioterapii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 4,ročník 18, 2011, s. 161-166. ISSN 1211-2658

 • Čemusová. J., Tampierova. K., Pánek, D., Pavlů, D.: Shiatsu v kontextu fyzioterapie. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 3, 21012, s. 125-131. ISSN 1211-2658

 • Panek D., Pavlu D., Cemusova J. Water Surface Electromyography, In Mark Schwartz. EMG Methods for Evaluating Muscle and Nerve Function, InTech, 2012, pp. ISBN: 978-953-307-793-2

Grantové aktivity

 • Problematika tvaru a chování krční páteře, hlavní řešitel Prof. Ing. Stanislav Otáhal, CSc., Grant u Grantové Agentury České Republiky, č. grantu –106/03/0958 a č. 106/


Poslední změna: 24. listopad 2020 11:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS