Alpské disciplíny

Základní informace

Studium trenérství - alpské disciplíny je zaměřeno na prohloubení znalostí posluchačů v oblasti tréninku alpských disciplín.

Tento předmět prohlubuje znalosti v oblasti:

 • obecné charakteristiky tréninku alpských disciplín

 • základních znalostí o technice v alpských disciplínách

 • znalosti v oblasti letní kondiční přípravy s využitím různých tréninkových prostředků v letním přípravném období.


Požadavky pro studium specializace:

Prezenční studium - zkušenosti se systematickým tréninkem a závodní zkušenosti v alpských disciplínách

Kombinované studium - zkušenosti se systematickým tréninkem a doložení závodní kariéry v alpských disciplínách.


Studium specializace:

je rozděleno na 8 ucelených bloků, které je možné absolvovat samostatně pouze jako profilové předměty směru „Trenérství" /TR/, nebo s cílem získat příslušnou trenérskou kvalifikaci podle směrnic SLČR.


Bakalářské studium

 • PSPP 140/150 Sportovní specializace I. - Alpské disciplíny /TR/ - povinně volitelný pro TVS Bc., doporučený ročník 1, zakončeno Z.

 • PSPP 275/277 Sportovní specializace II. - Alpské disciplíny /TR/ - povinně volitelný pro TVS Bc., doporučený ročník, zakončeno ZK.

 • PSPP 276/278 Sportovní specializace III. - Alpské disciplíny /TR/ - povinně volitelný pro TVS Bc., doporučený ročník 2, zakončeno Z.

 • PSPP 349/350 Sportovní specializace IV. - Alpské disciplíny /TR/ - povinně volitelný pro TVS Bc., doporučený ročník 3, zakončeno Z+ZK.


Magisterské studium

 • PSPP 351N/356N Sportovní specializace 1. - Alpské disciplíny /TR/ - povinně volitelný pro TVS NMgr., doporučený ročník 1, zakončeno KZ.

 • PSPP 352N/357N Sportovní specializace 2. - Alpské disciplíny /TR/ - povinně volitelný pro TVS NMgr., doporučený ročník 1, zakončeno KZ.

 • PSPP 353N/358N Sportovní specializace 3. - Alpské disciplíny /TR/ - povinně volitelný pro TVS NMgr., doporučený ročník 2, zakončeno Z.

 • PSPP 254N/359N Sportovní specializace 4. - Alpské disciplíny /TR/ - povinně volitelný pro TVS NMgr., doporučený ročník 2, zakončeno ZK.


Kredity: 3 za každý předmět I. - IV. a 3-4 kredity za předměty 1. - 4.


Jednotlivé bloky jsou zaměřeny na tato témata:

 1. Technika a trénink

 2. Letní kondiční příprava (kurs)

 3. Zimní kondiční a technická příprava (kurs)

 4. Analýza pohybové činnosti


 1. Zimní technická a taktická příprava (kurs)

 2. Biomechanika a technologie

 3. Didaktika alpských disciplín

 4. Tvorba závěrečné práce


Trenérské kvalifikace - Studium trenérství je zaměřeno na prohloubení znalostí posluchačů v oblasti alpských disciplín.

Absolventi "specializace alpských disciplín" mohou získat po Bc.studiu trenérskou licenci B, po Mgr. studiu trenérskou licenci A.


Garant specializace: PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.

Doporučená literatura

 • Choutka, M., Dovalil, (1991). J. Sportovní trénink. Praha: Olympia.

 • Jelen, K., Příbramský, M. & Kohoutek, M. (2001). Česká škola lyžování: biomechanika a motorické předpoklady alpských disciplín. Praha: UK FTVS.

 • Jirka, Z. (1990). Regenerace a sport. Praha: Olympia.

 • Karas, V., Otáhal, S. & SUŠANKA, P. (1990). Biomechanika tělesných cvičení. Praha : UK.

 • LeMaster, R. (2010). Ultimate skiing. Champaign: Human Kinetics.

 • Musil, D. (2008). Lyžování od základů po freestyle. Praha: Grada.

 • Neuman, G., Pfützer, A., & Hottenrott, K. (2005). Trénink pod kontrolou. Praha: Grada publishing.

 • Parker, P. (2001). Free-heel skiiing, Telemark and Paralel Techniques. Seatle: The mountain bookss

 • Peterson, C. (2012). Fit 2 ski. BK Media & Fresh Air Publishing.

 • Price, R. (2008).The ultimate Guide to weight training for skiing. Pepper Pike: Price WOlrd Enterprises.

 • Psotová, D. & Příbramský M. et al. (2006). Sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: Karolinum.

 • SLČR, (2014). Soutěžní řád. Praha: SLČR.

 • SLČR, (2012). Pravidla lyžování v alpských disciplínách. Praha: OSU AD SLČR.

 • Vilikus, Z., Brandejský, P., & Novotný, V. (2004). Tělovýchovné lékařství. Praha: Karolinum.

 • Wilber, L. R. (2004). Altitude training and Athletic performance. Champaign, IL: Human Kinetics.

 • Wilmore, H., J., & Costill, L. D. (1993). Training for sport and activity: The Physiological Basic of the Conditioning Progres, USA: Versa press.

Zkušební otázky

Otázky ze Specializace Alpské disciplíny - bakalářské zkoušky

 • Rozdíly mezi všeobecnou a specializovanou lyžařskou průpravou.

 • Charakteristika techniky carvingových oblouků.

 • Charakteristika techniky smýkaných oblouků.

 • Kategorie sjezdových lyží, hlavní znaky a cílové skupiny.

 • Mechanické a funkční vlastnosti lyží.

 • Výzbroj a výstroj lyžaře.

 • Pravidla pro pohyb na sjezdových tratích.

 • Periodizace vývoje lyžování. Klasifikace prehistorických lyží.

 • Počátky organizovaného lyžování (Evropa), lyžařské spolky, kluby, svazy, první závody.

 • Fyziologické předpoklady pro AD.

 • Zapojení energetických systémů v disciplínách alpského lyžování.

 • Pravidla závodů.

 • Parametry závodních tratí.

 • Rozbor tréninkového mikrocyklu v AD v přípravném období.

 • Bezpečnost při pořádání sjezdových závodů.

 • Dlouhodobá koncepce sportovní přípravy v AD.

 • Letní příprava v AD s využitím netradičních sportovních disciplín.

 • Servis lyží.

 • Funkční zátěžová diagnostika u sjezdových lyžařů.

 • Charakteristika závodní techniky u slalomu a sjezdu.


Otázky ze Specializace Alpské disciplíny - magisterské zkoušky

 • Vývoj techniky v alpských disciplínách, význam a charakteristika alpských disciplín

 • Základní technika a didaktika jednotlivých technik sjíždění a zatáčení v alpských disciplínách

 • Základní technika a didaktika lyžařských dovedností

 • Závodní technika v alpských disciplínách

 • Prvky techniky lyžařských dovedností v závodní etapě

 • Rozdíly mezi základní a závodní technikou jízdy

 • Biomechanika při sjíždění a zatáční

 • Vývojové tendence v alpských disciplínách

 • Pravidla závodů v alpských disciplínách

 • Sjezdové tratě, parametry, disciplíny

 • Složky sportovního tréninku v alpských disciplínách a jejich obsah

 • Tréninkové prostředky pro v alpských disciplínách

 • Napodobivá cvičení pro trénink v alpských disciplínách

 • Tréninkové metody v alpských disciplínách

 • Zařazení tréninkových prostředků v RTC

 • Metodika rozvoje pohybových schopností v letním přípravném období

 • Metodika rozvoje pohybových schopností v zimním přípravném období

 • Osobnost a úkoly trenéra v alpských disciplínách

 • Charakteristika etapy sportovního tréninku v alpských disciplínách

 • Výběr sportovních talentů pro alpské disciplíny

 • Psychologické předpoklady závodníka v alpských disciplínách

 • Úkoly v jednotlivých obdobích ročního tréninkového cyklu lyžaře

 • Pohybové schopnosti a jejich rozvoj v různých tréninkových prostředcích

 • Plánování a evidence tréninku v alpských disciplín

 • Tréninkové ukazatele a jejich doporučené hodnoty pro věkové kategorie

 • Kontrola a hodnocení účinnosti tréninkového procesu – funkční vyšetření

 • Kontrola a hodnocení účinnosti tréninkového procesu – výkonnostní testy

 • Rozdíly v tréninku dětí, dorostu a dospělých

 • Rozdíly v tréninkové přípravě pro jednotlivé disciplíny

 • Význam vysokohorské přípravy v alpských disciplínách

 • Význam výživy a pitného režimu lyžaře


Poslední změna: 25. únor 2021 19:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS