Semináře

Odborné semináře katedry A+B - akademický rok 2019/2020


 • Kolokvium _únor

  Principy plánování a vyhodnocování experimentu v biomechanice (Mgr. Bittner)

  Datum a čas konání: Čtvrtek 6.2. od 9:00 – 14:00 hod

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Kolokvium _březen

  Výzkumné metody v biomechanice (doc. Šorfová, ing. Lopot)

  Datum a čas konání: Čtvrtek 26.3. od 13:00 – 17:00 hod

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Kolokvium _duben

  Prezentace výzkumných projektů PDS studentů a jejich realizace

  Datum a čas konání: Čtvrtek 23.4. od 14:00 – 17:00 hod

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

Odborné semináře katedry A+B

Odborné semináře jsou pořádány pravidelně podle rozvrhu zveřejněném na začátku semestru a jsou následně aktualizovány v jeho průběhu.


Tématicky jsou zaměřeny dvěma směry:


• presentace výsledků v průběhu řešení disertačních prací studentů postgraduálního studia a grantových úloh členů katedry

• novinky v bio-medicínských oborech se zřetelem na biomechaniku, funkční anatomii a kinesiologii


Nejbližší odborné semináře

Plánované 2019

 • Kolokvium _únor

  Mgr. Petr Šádek: Objektivizace svalové aktivity u denních činností

  Mgr. Modinat Sanni: Změna silových poměrů svalů po transpozici šlachy

  Mgr. Barbora Pyšková: Biomechanika člověka při jízdě na koni a hipoterapii

  Datum a čas konání: Čtvrtek 7.2. od 13:30 – 16:00 hod

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Kolokvium _duben

  Mgr. Jitka Patríková: Analýza vzniku bolesti hlavy v důsledku přetížení subokcipitálních svalů

  Mgr. Klára Janatová: Biomechanical characteristics of foot with pes equinovarus

  Mgr. David Vondrášek: Morphological and mechanical properties of fibrous tissue localized in congenital talipes equinovarus

  Datum a čas konání: Čtvrtek 4.4. od 13:30 – 16:00 hod

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

Proběhlé 2018

 • Kolokvium _duben

  Mgr. Václav Bittner - Možnosti využití indentečních zátěžových zkoušek při studiu mechanických vlastností měkkých tkání pohybového aparátu člověka in vivo, in situ

  Mgr. Lukáš Marešovský - Biomechanické reflexe neuromuskuloskeletálního systému v podmínkách profesního dyskomfortu u hudebníků.

  Mgr. Jitka Patríková - Analýza vzniku bolesti hlavy v důsledku přetížení subokcipitálních svalů

  Datum a čas konání:

  Čtvrtek 26. 4. od 13:00 – 16:00 hod

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK


 • Kolokvium _květen

  Mgr. Jana Anděrová - Biomechanická reflexe nanovlákenných struktur na silově deformační procesy.

  MUDr. Mgr. Richard Billich - parametrizace účinků střelných zbraní vzniklých pod balistickou ochranou

  Mgr. Jan Svoboda - Prostupnost hematoencefalické bariéry při mozkové ischémii

  Ing. David Skalický - Identifikace akustických projevů respirace a jejich diagnostický význam

  Datum a čas konání:

  Čtvrtek 17. 5. od 13:00 – 16:30 hod

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Kolokvium _červen

  Mgr. Dragana Žarković - Uplatnění neurobiomechanických principů a jejich využití u roboticky asistované terapie v pediatrické neurorehabilitaci

  Mgr. Tomáš Pintér - Materiálové a reologické vlastnosti závesných prvkov a pohybového systému člověka a ich dôsledky na bezpečnosť a úrazovosť (v závesnej akrobacii)

  Mgr. Michaela Středová - Zpětná vazba jako neurobiomechanický aspekt dechových a stabilizačních funkcí

  Datum a čas konání:

  Čtvrtek 7.6. od 13:00 – 16:30 hod

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK


 • C-Motion User Group (CMUG)

  meetings are scheduled periodically each year throughout the world.

  26-27 September 2017

  Charles University

  Prague, Czechia

  Meeting room is in the main building, auditorium P1 on the 3rd floor.

 • Wounding ballistics - matematické modelování  (prof. Marsik, Billich, Jelen)

  Datum a čas konání:  

  Středa 24. 5. od 15 hod

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Reologie a mikroreologie biologických struktur  -  Dr. Bittner, Doc. Šorfová

  Datum a čas konání:  

  Čtvrtek 20. 4. od 13 – 16:30 hod

  Čtvrtek  18. 5. od 10 – 13:00 hod

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Analýza vzniku bolesti hlavy v důsledku přetížení subokcipitálních svalů (Patríková Jitka)

  Fenomén centralizace z pohledu mechanické diagnostiky a terapie u pacientů indikovaných k operačnímu výkonu (Hafič Peter)

  Prostupnost hematoencefalické bariéry při mozkové ischémii (Svoboda Jan)

  Kooordinátor: Šorfová

  Datum a čas konání:  18. 5. 2017 ve 13:00

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Termomechanické principy a jejich využití pro analýzu důsledků střel

  (Prof. Maršík, Lopot, Billich, Šorfová)

  Datum a čas konání:  středa 22. 2. 2017 v  15:00 hodin

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Vymezení vlastních frekvencí AS pro určení koeficientu útlumu metodou TVS

  (Prof. Maršík, Panská, Jelen, Kubový)

  Datum a čas konání:  středa 22. 2. 2017 v  16:00 hodin

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Biomechanika -vybrané kapitoly -  Doc. Šorfová

  Datum a čas konání:  

  Pondělí   20. 2. od 13:00 

  další termíny budou dohodnuty na úvodním setkání

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Materiálové a reologické vlastnosti závesných prvkov a pohybového systému člověka a ich dôsledky na bezpečnosť a úrazovosť (Pintér Tomáš)

  Identifikace akustických projevů respirace a jejich diagnostický význam (Skalický David)

  Kooordinátor: Šorfová

  Datum a čas konání:  9. 3. 2017 ve 14:30

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Biomechanika chůze u pacientů s ortopedickou symptomatikou a možnosti aplikace jejích výsledků v klinické praxi (Hylmarová Dita)

  Objektivizace vlivu strechingu při vertebrogenním algickým syndromu (Šádek Petr)

  Kooordinátor: Šorfová

  Datum a čas konání:  6. 4. 2017 ve 14:30

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Identifikace okrajových hodnot frekvenční analýzy TVS- Prof. Maršík, Bittner, Panská, Doc. Jelen

  Datum a čas konání: 

  Čtvrtek 2. 2. 2017 v 11:30 hodin

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK 

 • Statistická analýza dat - Dr. Bittner, Dr. Tlapáková, Doc. Šorfová

  Datum a čas konání:

  Čtvrtek 2. 2. od 13 - 16hod.

  Čtvrtek 9. 2.  od 13 - 16hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Matematická analýza a práce v tabulkovém procesoru - Dr. Tlapáková, Doc. Šorfová

  Datum a čas konání:  

  Čtvrtek  12.1. ve 13hod

  Úterý  17.1. ve 13hod 

  Čtvrtek 26.1. (včetně základních pojmů ze statistiky) v 10hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Technologie a softwary  - tkanova biomechanika - prof. Malek MFF,  Prof. Marsik AV

  Středa 30. 11. ve 10:00

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • DNY VĚDY – AV ČR – 5. Listopadu 2016

 • Demonstration of Optical projection tomography (OPT) 

  Přednášející: Daniel Hadraba, Lopot F., Jelen K.

  Datum a čas konání:  24. 10. ve 14:00

  Místo konání: Fyziologicky ustav, AV CR (Videnska 1083 142 20 Praha 4), odd. Biomatematiky, budova Da. I

 • Demonstration of Laser scanning confocal microscopy (LSCM) 

  Přednášející: Daniel Hadraba, Lopot F., Jelen K.

  Datum a čas konání:  24. 10. ve 15:15 

  Místo konání: Fyziologicky ustav, AV CR (Videnska 1083 142 20 Praha 4), odd. Biomatematiky, budova Da. I

 • Light microscopy and systematic errors

  Přednášející: Daniel Hadraba, Lopot F., Jelen K.

  Datum a čas konání:  24. 10. v 16:30 

  Místo konání: Fyziologicky ustav, AV CR (Videnska 1083 142 20 Praha 4), odd. Biomatematiky, budova Da. I

 • Úvod do metody konečných prvků

  Přednášející: Prof. Maršík (Jelen, Lopot, Šorfová, Kubový)

  Datum a čas konání:  úterý 27.9. 2016 ve 13:00 hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Ranivá balistika

  Přednášející: Prof. Maršík (Jelen, Billich, Šorfová, )

  Datum a čas konání:  pondělí  26. 9.2016 ve 13:00 hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Analýza obrazu  – využití histogramů k identifikaci objektů.

  Přednášející: Ing., Bc. E. Kubičková (Jelen, Kubový, Lopot, Šorfová, Marešovský)

  Datum a čas konání:  čtvrtek  22. 9. 2016 v 17:00 hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Analýza obrazu  – využití histogramů k identifikaci objektů.

  Přednášející: Ing., Bc. E. Kubičková (Jelen, Kubový, Lopot, Šorfová, Marešovský)

  Datum a čas konání:  čtvrtek  22. 9. 2016 v 17:00 hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Analýza obrazu pomocí výpočetních metod (s využitím softwaru Matlab)

  Přednášející: Ing., Bc. E. Kubičková (Jelen, Kubový, Lopot, Šorfová, Marešovský)

  Datum a čas konání:  čtvrtek  8. 9.2016 ve 13:00 hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Software pro frekvenční analýzu mechanického vlnění

  Přednášející: Dr. Bittner

  Kooordinátor: Jelen

  Datum a čas konání:  čtvrtek  30. 6.2016 ve 13:00 hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Analýza obrazu pomocí výpočetních metod (s využitím softwaru Matlab)

  Přednášející:E. Kubičková (ZCU), Kubový

  Datum a čas konání:  patek  24. 6.2016 v 10:00 hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Reologie vlasu - modifikované zpracování dat 

  Profesor: Bittner

  Kooordinátor: Jelen

  Datum a čas konání:  pondeli 20. 6.2016 ve 13:00 hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Softwarové řešení frekvenční analýzy 

  Profesor Maršík, Bittner

  Kooordinátor: Jelen

  Datum a čas konání:  pondeli 13. 6.2016 ve 13:00 hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Neurologické a biomechanické komponenty svalové činnosti (Experiment v BM)

  Pavelková:  Vliv kanabinoidů na svalové napětí měřené pomocí myotonometrie

  Žarkovič: Analýza kinematických specifik chůze dětí s DMO

  Kooordinátor: Šorfová

  Datum a čas konání: 2.6.2016 ve 13 hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Forénzní aplikace  bimechaniky  -  kinematika a kinetika  člunu ve výtlačném a kluzném režimu.

  Kooordinátor: Jelen

  Datum a čas konání: 31. 5. 2016 9:30- 13 hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Biomechanické aspekty biologické zpětné vazby (Experiment v BM)

  Středová: Detekce stability stoje modifikované pomocí vizuální zpětné vazby

  Šádek: Validita neurologického vyšetření reakce nervových drah na input podněty - tlak, podráždění, atd.

  Kooordinátor: Šorfová

  Datum a čas konání: 19.5.2016 ve 13 hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Fourierova transformace - výpočetní postupy pro analýzu experimentálních dat.

  Modifikace pro TVS (Transfer Vibration through the Spine)

  Přednáší: Bittner

  Datum a čas konání: Čt 5. 5. 2016 ve 13:30 

  Místo konání: v seminární místnosti katedry Anatomie a biomechaniky

 • Forenzní biomechanika

  Veselý: Biomechanika úrazů - modelování

  Kooordinátor: Šorfová

  Datum a čas konání: 21.4.2016 ve 13 hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Dále oznamujeme, že výuka předmětu "REOLOGIE a mikroreologie biologických struktur" (PDSB005) pro PDS bude probihat ve čtvrtek od 13 hod. v těchto termínech:

  prosinec: 3. 12. a 17.12.

  leden: 7.1. a 14. 1. a dále dle dohody

  Možnost účasti pro všechny doktorandy a zaměstnance katedry AB

 • Fourierova transformace a její aplikace v TVS (Transfer Vibration through the Spine)

  Přednáší: Bittner

  Datum a čas konání: Čt 14. 4. 2016 ve 13:30 

  Místo konání: v seminární místnosti katedry Anatomie a biomechaniky

 • Detekce dechových pohybů a přidružených jevů v axiálním systému (rešerše)

  Přednáší: Šorfová, Středová

  Datum a čas konání: ůterý 5. 4. 2016 v 11:00

  Místo konání: v seminární místnosti katedry Anatomie a biomechaniky

 • Frekvenční analýza odezvy AS (axiálního systému)  na mechanické buzení

  Přednáší: Bittner

  Datum a čas konání: Čt 14. 4. 2016 ve 14:45

  Místo konání: v seminární místnosti katedry Anatomie a biomechaniky

 • Experimentalni řešeni wounding ballistics 

  prof. Marsik, Billich 

  Koordinátor: doc. Jelen

  Datum a čas konání: 24. 3. v 10 hod.

 • Fitování matematického simulátoru kardiovaskulárního systému reálnými daty

  prof. Marsík, Jelen

  Koordinátor: doc. Jelen

  Datum a čas konání: 24.3. v 13:30 hod.

 • Biomechanická hlediska roboticky asistované terapie chůze

  Žarkovič: Biomechanické principy využití Lokomatu® u dětí s centrálním motorickým postižením

  + informace pro 1.ročník PDS  (předměty Biomechanika a Experiment v BM)

  Kooordinátor: Šorfová

  Datum a čas konání: 25.2.2016 ve 13 hod.

  Místo konání: seminární místnost D 233 katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK

 • Reologie vlasu - automatizované zpracování dat

  Přenáší: Bittner

  Datum a čas konání: čtvrtek 5. 11. 2015 ve 12:30

  Místo konání: v seminární místnosti katedry Anatomie a biomechaniky

 • Nanovlákenné struktury a jejich biomechanická reflexe na silově deformační procesy

  Přednáší: Anděrová

  Datum a čas konání: čtvrtek 5.11. 2015 ve 14:00 hod

  Místo konání: v seminární místnosti katedry Anatomie a biomechaniky 

 • Práce se softwarem pro správu citací EndNote

  Přenáší Mgr. B. Pánková

  EndNote je přímo napojen na Microsoft Office Word. Další výhodou je možnost stahování dat z citačních databází (Scopus, Web of Science, knihovny).

  Datum a čas konání: čtvrtek 15.10. 2015 v 15:30 hod

  Místo konání: v seminární místnosti katedry Anatomie a biomechaniky 


 • Zobrazování tkání pomocí MRI

  Přednáší Doc. Ing. Jaroslav Tintěra,CSc.

  (IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny)

  Datum a čas konání: 15. 5. v 10:00 hod.

  Místo konání: seminární místnost katedry anatomie a bioemchaniky D 233


 • Experiment v BM - Komplex sval - šlacha

  (Mokruschová - Efekt epikondylární pásky, Kofránková – povrchová EMG – vývoj elektrod, Barták - Biomechanické aspekty interakce střelec – zbraň)

  Datum a čas konání: 28. 5. 2015 ve 13:00 hod.

  Místo konání: seminární místnost katedry anatomie a bioemchaniky D 233


 • Experiment v BM - detekce tkáňových struktur

  (Píglová - Degenerativní změny krční páteře a její verifikace pomocí zobrazovacích metod, Pavelková – Svalové napětí a jeho detekce myotonometrem, Zvoníček - Vliv dynamické zátěže na remodelaci kostní tkáně)

  Datum a čas konání: 21. 4. 2015 v 13:30 hod.

  Místo konání: seminární místnost katedry anatomie a bioemchaniky D 233


 • Ergonomie - problém kompenzace pracovní zátěže, vztah člověk – stroj, tolerance

  organismu člověka na zátěž

  Přednáší Doc. PhDr. David Ravnik, Ph.D

  (University of Primorska, Faculty of Health Sciences, Slovinsko)

  Datum a čas konání: 4. 5. ve 13:30 hod.

  Místo konání: seminární místnost katedry anatomie a bioemchaniky D 233


 • Hustota mechanické energie a její vztah k lomivosti kosti

  Prof. Ing. František Maršík, DrSc.

  (Ústav termomechaniky AV ČR)

  Datum a čas konání: 29. 4. ve 14:30 hod

  Místo konání: seminární místnost katedry anatomie a bioemchaniky D 233


 • Experiment v BM - detekce tkáňových struktur

  (Píglová - Degenerativní změny krční páteře a její verifikace pomocí zobrazovacích metod, Pavelková – Svalové napětí a jeho detekce myotonometrem, Zvoníček - Vliv dynamické zátěže na remodelaci kostní tkáně)

  Kooordinátor: Šorfová

  Datum a čas konání: 21.04.2015, 13:30

  Místo konání: seminární místnost anatomie a bioemchaniky D 233


 • Automatizované zpracování dat v oblasti frekvenční analýzy

  Prof. Ing. František Maršík, DrSc.

  (Ústav termomechaniky AV ČR)

  Datum a čas konání: 28.4. ve 16 hod

  Místo konání: seminární místnost katedry anatomie a bioemchaniky D 233


 • Simulátor kardio-vaskulárního systému

  Postup overovani simulaci v systému - Prof. Maršík, Benyovszký, Procházka

  Kooordinátor: Doc. Jelen

  Datum a čas konání: 2.03.2015, 10:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Detekce reologických změn axiálního systému člověka pomocí metody TVS

  Zaměření studií na osoby se specifickými projevy, Interpretace dat - Prof. Maršík, Mgr. Zeman

  Kooordinátor: Doc. jelen

  Datum a čas konání: 2.03.2015, 12:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Pořízení a zpracování kinematických dat a detekce reakčních sil

  Popis principu jednotlivych metod, jejich vymezeni a ziskani informaci z dat

  Kooordinátor: Šorfová

  Datum a čas konání: 25.02.2015, 09:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • ZÁKLADY MATEMATICKÉ ANALÝZY

  Geometrie analytická

  Kooordinátor: Tlapáková, Šorfová

  Datum a čas konání: 28.01.2015, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Zpracování experimentálních dat

  Kooordinátor: Šorfová

  Datum a čas konání: 21.01.2015, 12:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Statistické metody v BM

  Kooordinátor: Šorfová

  Datum a čas konání: 20.01.2015, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Vyhodnocení dat reologických vlastností tkání

  Bittner

  Kooordinátor: Šorfová

  Datum a čas konání: 20.01.2015, 14:30

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • ZÁKLADY MATEMATICKÉ ANALÝZY

  Práces vektory

  Kooordinátor: Tlapáková

  Datum a čas konání: 13.01.2015, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Modelování kardi-vaskulárního systému – simulátor

  (Benyovszký, Procházka, Maršík)

  Kooordinátor: Jelen

  Datum a čas konání: 18.12.2014, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Metoda TVS – šíření vibrací axiálním systémem

  (Panská, Kloučková, Kubový)

  Kooordinátor: Jelen

  Datum a čas konání: 2.12.2014, 10:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Parametrizace ranivých účinků munice

  (Billich, Kubový)

  Kooordinátor: Jelen

  Datum a čas konání: 6.11.2014, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Biomechanická reflexe hypo-hyperkinetického pohybového režimu člověka v současné společnosti

  (biomechanika kosterního svalu, extrémní dynamické zatížení lidského těla, viskoelastické vlastnosti tkání (tenzometrie), inverzní dynamika)

  Kooordinátor: Jelen

  Datum a čas konání: 26.05.2014, 10:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • EXPERIMENT V BIOMECHANICE

  Pozor - seminář je V ÚTERÝ a kvůli přijím.řízení byl posunut na 14. hodinu !

  Mgr. Erik Barták (Biomechanické aspekty interakce střelec – zbraň)

  Mgr. Lukáš Marešovský (Biomechanický rozbor důsledků hry na hudební nástroj na pohybový systém člověka)

  Kooordinátor: doc. M. Šorfová, PhD.

  Datum a čas konání: 20.05.2014, 14:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Experiment V BM - Biomechanika tkání

  (Píglová - Degenerativní změny krční páteře a její verifikace pomocí zobrazovacích metod, Pavelková – Svalové napětí a jeho detekce myotonometrem, Zvoníček - Vliv dynamické zátěže na remodelaci kostní tkáně)

  Kooordinátor: Šorfová

  Datum a čas konání: 21.04.2014, 13:30

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Metodiky využívané při analýze ve forenzní biomechanice

  metodiky Kistler, 3D analýza pohybuoptoelektronickým systémem Qualisys, šíření silově-deformačních procesů v lidském těle v důsledku impaktní zátěže

  Kooordinátor: doc. Šorfová

  Datum a čas konání: 9.04.2014, 00:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie, laboratoř BEZ


 • WORKPLACE HEALTH PROMOTION – STARTING WITH BASICS OF ERGONOMY AND PHYSIOTHERAPIOLOGY – APPLICATIVE APPROACH (good practice examples)

  The lecturer dr. David Ravnik is going to present the University, situated at Slovenian Adriatic Coast, University of Primorska and his research topics.He is going to present some good practise examples from the health promotion in Slovenia. In the recent years the health promotion at workplace is being carried out due to statutory basis in the different laws. The range of industries, that perform ergonomic and physiotherapy (or physiotherapiology) procedures, is constantly increasing. Awerness of emloyees and employers, that healthy and happy employee is the true value of the company and country, is increasing. Physiotherapiology is developing new processes, methods and approaches in physiotherapy, where different physical factors are being used for preservation, an improvement and restoration of health, while applicative ergonomics assess workplace, recommends improvements to both objects and processes of work, and proposes preventive and curative programs, which are specifically designed for a variety of working environments.


  Kooordinátor: Doc. PhDr. David Ravnik, Ph.D. Eur.Erg. MSPT

  Datum a čas konání: 13.03.2014, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie • Statistické metody v biomechanickém experimentu II. část (Mgr. Bittner)

  Kooordinátor: doc. M. Šorfová, PhD.

  Datum a čas konání: 6.02.2014, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Statistické metody v biomechanickém experimentu (Mgr. Bittner)

  Kooordinátor: doc. M. Šorfová, PhD.

  Datum a čas konání: 30.01.2014, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Povrchové EMG a nové postupy zpracování signálu - Vlasta Kofranková

  Kooordinátor: doc. M. Šorfová, PhD.

  Datum a čas konání: 12.12.2013, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Povrchové EMG (Kofránková).Vliv dynamické zátěže na remodelaci kostní tkáně femuru po implantované totální endoprotéze kyčelního kloubu (Zvoníček)

  Seminář se nekoná !!!!

  Kooordinátor: Doc. M. Šorfová

  Datum a čas konání: 18.04.2013, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Biomechanické charakteristiky nestacionárních respiračních režimů jako možných identifikátorů únavy (Lopotová). Přesnost míření během lokomoce (Hybner)

  Kooordinátor: Doc. M. Šorfová

  Datum a čas konání: 21.03.2013, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Vliv m.supraspinatus na abdukci v ramenním kloubu při overhead aktivitách (Jílková).Aktivní mechanismy udržování nožní klenby (Michalec)

  Kooordinátor: Doc. M. Šorfová

  Datum a čas konání: 14.02.2013, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Predikce pevnosti a modelace kostního svalku podle jeho rentgenové geometrie (Myslivec). Silové prostředky a jejich účinky při aplikaci individuálních korekčních ortéz (Černý)

  Kooordinátor: Doc. M. Šorfová

  Datum a čas konání: 17.01.2013, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Biomechanický efekt zátěžového pole generovaného taktilním podnětem (Válka).Kinematika scapulothorakálního regionu (Jelínková)

  Kooordinátor: Doc. M. Šorfová

  Datum a čas konání: 13.12.2012, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Základy statistického hodnocení experimentální úlohy (Mgr. Iva Jelínková)

  Kooordinátor: PhDr. Eva Tlapáková, CSc.

  Datum a čas konání: 29.11.2012, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Mechanické parametry vlasů. Tvarová odezva bederního regionu kanoisty

  Kooordinátor: doc. Havránek, doc. Šorfová

  Datum a čas konání: 31.05.2012, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Biomechanika svalové kontrakce

  Kooordinátor: doc. Havránek, doc. Šorfová

  Datum a čas konání: 22.03.2012, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Biomechanika vnějšího zatížení nohy

  Zatížení kolenního kloubu

  Kooordinátor: doc. Havránek, doc. Šorfová

  Datum a čas konání: 1.03.2012, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Biomechanika poranění. Geometrie skeletárních struktur

  Kooordinátor: doc. Havránek, doc. Šorfová

  Datum a čas konání: 16.02.2012, 13:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • EXPERIMENT V BIOMECHANICE - kolokvium

  Abstrakta presentací

  Kooordinátor: prof. S. Otáhal

  Datum a čas konání: 11.05.2011, 14:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • EXPERIMENT V BIOMECHANICE - úvodní lekce

  přednášet budou prof. S. Otáhal a doc. A. Havránek

  Kooordinátor: prof. S. Otáhal

  Datum a čas konání: 4.05.2011, 14:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Ergonomické aplikace biomechaniky - kolokvium

  Kooordinátor: prof. S. Otáhal

  Datum a čas konání: 20.04.2011, 14:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Ergonomické aplikace biomechaniky - úvodní lekce

  Kooordinátor: prof. S. Otáhal

  Datum a čas konání: 13.04.2011, 14:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Úrazová biomechanika - dokončení

  Abstrakta všech prezentací budou po skončení cyklu vyvěšena na stránkách OR Biomechanika

  Kooordinátor: doc. Jelen

  Datum a čas konání: 30.03.2011, 14:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie

  seminář se nekoná


 • Kooordinátor: seminář se nekoná

  Datum a čas konání: 23.03.2011, 14:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


 • Úrazová biomechanika - úvodní lekce

  První ze tří lekcí věnovaných úrazové biomechanice. Přednášet bude prof. Kovanda a doc. Jelen

  Kooordinátor: doc. Karel Jelen

  Datum a čas konání: 16.03.2011, 14:00

  Místo konání: seminární místnost anatomie


Materiály k proběhlým seminářům


Poslední změna: 12. prosinec 2019 09:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS