Bioelektrická impedance

Znalost tělesného složení je nezbytná k úpravě tělesné hmotnosti a to jak ve smyslu snižování množství tuku, tak i zvyšování svalové hmoty nebo dále například ke kompenzaci svalových dysbalancí. Pro většinu sportovců je skladba těla klíčovým ukazatelem s úzkým vztahem ke sportovnímu výkonu.


Analýzu tělesného složení bioimpedanční metodou vám změříme množství tělesné vody, množství tuku a svalové hmoty, rozložení tekutin (a tedy svalstva) a tuku na jednotlivých segmentech těla (jednotlivé končetiny, trup) a mnoho dalšího.


Výsledky analýzy:

  • vnitrobuněčná voda, mimobuněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, svalová hmota, beztuková hmota

  • body Mass Index (BMI), procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)

  • svalová i tuková hmota v jednotlivých tělesných segmentech

  • edém, edém v jednotlivých tělesných částech

  • oblast tělesného tuku (útrobní tuk)

  • nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém)

  • tělesná vyváženost, zdravotní diagnóza

  • cílová hmotnost, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity, hodnota bazálního metabolismu (BMR)

Forma výstupu: individuální protokol, komentář

Pokyny: před měřením 2 hodiny nejíst, nepít a neprovádět náročnou fyzickou aktivitu, u žen se nedoporučuje měření při menstruaci vzhledem k možnému zkreslení výsledků

Časová náročnost: 10 min + konzultace

Cena: 450,- Kč vč. 21% DPH


Ukázka protokolu:Tělesné složení (PDF)


Poslední změna: 25. duben 2019 11:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: