Evidence publikační činnosti

Předběžný termín ukončení sběru publikací za rok 2021: 28. únor 2022

Open access publikování


Vybraná Opatření rektora UK

* OPATŘENÍ REKTORA UK Č.19/ 2021 - Změna opatření rektora č. 24/2018 ve znění opatření rektora č. 18/2020 – Evidence tvůrčí činnosti na UK zde


* OPATŘENÍ REKTORA UK č. 18/ 2020 - Změna Opatření rektora č. 24/2018 - Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově zde


* OPATŘENÍ REKTORA UK Č. 44/ 2018 - Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově zde


* OPATŘENÍ REKTORA UK Č. 24/ 2018 – Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově zde


* OPATŘENÍ REKTORA UK Č.31/ 2017 – EVIDENCE VÝSLEDKŮ AKTIVIT TVŮRČÍ ČINNOSTI zde


V publikaci se uvádí oficiální institucionální afiliace v jazyce publikace v podobě :


Zkratka čj


FTVS UK


Celý název čj


Univerzita Karlova , Fakulta tělesné výchovy a sportu


Zkratka  aj


Charles Univ, Fac Phys Edu & Sport


Celý název ajCharles University, Faculty of Physical Education and SportAFILIACE A DEDIKACE


Afiliace se řídí formou předepsanou Statutem Univerzity Karlovy (dle přílohy č. 1 Statutu, ve které jsou obsažené české a anglické názvy fakult a dalších součástí), s odkazem na Opatření rektora č. 40/2009 Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově.


1. Publikace bez afiliace fakultě/UK a bez dedikace GAUK – nelze považovat za výstup

2. Publikace bez afiliace, s dedikací – nelze považovat za výstup

3. Publikace bez dedikace GAUK, avšak s afiliací fakultě, za kterou byl projekt podán – lze považovat za výstup


* OPATŘENÍ REKTORA UK Č. 11/ 2017 (změna) - Soutěž vysoce kvalitních monografií zde


Nominované excelentní výsledky autorů UK FTVS zde


Personální identifikátory


  • Návod na převod publikací z OBD do ORCID ke stažení zde


Opatření rektora č. XX, 2016; návody na zřízení pesonálních identifikátorů a návod na zjištění citovanosti a H-indexu naleznete na stránkách Ústřední knihovny Univerzity Karlovy.
Poslední změna: 13. říjen 2021 13:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS