Stanovení laktátového anaerobního prahu

Stanovení laktátového anaerobního prahu


Charakteristika: Stanovení laktátové křivky a určení aerobního a anaerobního prahu se řadí k metodikám posouzení schopnosti vytrvalostního výkonu a slouží k určení individuálně účinných intenzit tréninku u výkonnostních a vrcholových vytrvalců. Test laktátové křivky ale neumožňuje určit maximální parametry jedince, jako je např. VO2max nebo maximální hodnota srdeční (tepové) frekvence nebo maximální koncentrace laktátu v krvi. Proto jej lze doporučit jako doplňkové vyšetření k základnímu maximálnímu zátěžovému testu, tj. spiroergometrii. Stanovení laktátové křivky (na bicyklovém ergometru nebo na běhacím pásu event. na klikovém ergometru pro práci horních končetin) zahrnuje analýzu křivky a výpočty tréninkových intenzit.


Pokyny: s sebou - sportovní oblečení, čistou sportovní obuv, ručník

Časová náročnost: 40-50 min vyšetření

Cena: 3000,- Kč vč. 21 % DPH

Forma výstupu: grafická a tabelární, protokol obsahující doporučené tréninkové intenzity a návod pro další trénink.
Poslední změna: 25. duben 2019 12:21 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS