Aktuální sdělení


KOORDINÁTOŘI PRO E-LEARNING za katedru managementu sportu:

Ing. Mgr. Daniel OPELÍK

e-mail:

a

PhDr. Tomáš RUDA, Ph.D.

e-mail:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ODEVZDÁVÁNÍ BP/DP

BP/DP se nahrává elektronicky do SISu a v tištěné podobě se odevzdává pouze 1 výtisk, a to na sekretariátu katedry. (Tento výtisk Vám pak bude vrácen).

Pokud žádáte o odložení zveřejnění, odevzdáváte 2 výtisky BP/DP !


POZOR! Máte-li vedoucího práce z jiné katedry, odevzdání práce musí do SISu zapsat na příslušné katedře..


Zimní termín:

odevzdání BP/DP (elektronicky v SIS i v tištěné podobě) a elektronické přihlášení v SIS na obhajoby a státní zkoušky - do pondělí 19. 12. 2022!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální konzultační hodiny vyučujících naleznete v oddíle

Konzultační hodiny nebo v SISu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termíny obhajob - viz oddíl Závěrečné práce.

Termíny státních závěrečných zkoušek - viz oddíl Státní závěrečné zkoušky.

Podrobný rozpis najdete v SISu - Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby.


Poslední změna: 29. srpen 2022 10:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS