Aktuální sdělení

DOVOLENÁ SEKRETARIÁT:

10. - 21. srpna 2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V oddíle Závěrečné práce na konci článku BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE KROK ZA KROKEM najdete aktuální informace týkající se

postupu při podezření na plagiát ve studentských pracích.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODEVZDÁVÁNÍ BP/DP


BP/DP se nahrává elektronicky do SISu a v tištěné podobě se odevzdává pouze 1 výtisk, a to na sekretariátu katedry. (Tento výtisk Vám pak bude vrácen).

Pokud žádáte o odložení zveřejnění, odezdáváte 2 výtisky BP/DP !


BP/DP odevzdávejte na sekretaritátu MNG (H229).

POZOR! Máte-li vedoucího práce z jiné katedry, odevzdání práce musí do SISu zapsat na příslušné katedře (např. KIN, Mgr. Vostatková, H231).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aktuální konzultační hodiny vyučujících naleznete v oddíle

Konzultační hodiny .

V letních měsících vyučující čerpají dovolenou. Konzultace se konají jen, pokud je to uvedeno, případně po domluvě e-mailem.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Termíny obhajob - viz oddíl Závěrečné práce.

Termíny státních závěrečných zkoušek - viz oddíl Státní závěrečné zkoušky.

Podrobný rozpis najdete v SISu - Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby.


Poslední změna: 28. červenec 2020 13:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS