OPEN ACCESS


Open access (OA, česky otevřený přístup) je publikačním modelem, který se snaží docílit okamžitého, bezplatného, trvalého a svobodného online přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu.


Charakteristiky open access


okamžitý = přístup k výsledkům má být zajištěn nejpozději ve chvíli, kdy je publikovaný (případně i před publikací – např. v preprintovém repozitáři), jde o přístup bez časového embarga

bezplatný = přístup k výsledkům má být dostupný zdarma pro koncové uživatele

trvalý = přístup má být zajištěn dlouhodobě – výsledky musí být archivovány

svobodný = výsledky nemají být dostupné pouze ke čtení, ale měly by být zveřejněny tak, aby mohly být opětovně využité (např. díky publikování pod svobodnou licencí)


Existují dva základní modely publikování v režimu open access – zelená a zlatá cesta.


Princip zelené cesty OA spočívá v autoarchivaci vědeckých výstupů samotným autorem nebo jeho domovskou institucí v otevřených repozitářích. Rozlišujeme tyto základní typy otevřených repozitářů:

 • institucionální = repozitář určité organizace, který zpravidla umožňuje ukládat a zpřístupňovat výsledky pouze členům dané organizace.

  Příklad:

  • CERN Document Server ,

  • Digitální repozitář Univerzity Karlovy,…atd.

 • oborový = repozitář zaměřený na určitý obor nebo oblast, zpravidla umožňuje ukládat a zpřístupňovat výsledky buď členům dané oborové komunity nebo příslušné sdružující organizace

  Příklad:

  • arXiv.org nebo Pubmed Central, SportRxiv,…a jiné

 • multioborový = repozitář bez omezení oborem či příslušností k určité organizaci

  Příklad:

  • Zenodo


Pro nalezení vhodného repozitáře ke zveřejnění svého článku nebo k vyhledání oborové literatury mohou uživatelé využít databázi otevřených repozitářů OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories).


Podmínky vydavatele, jeho postoj k autoarchivaci a typy textů, které k autoarchivaci povoluje, jsou obvykle uvedeny ve smlouvě s vydavatelem, v informacích pro autory na webových stránkách vydavatele / časopisu, popřípadě je lze zjistit v systému SHERPA/RoMEO.


Zlatá cesta otevřeného přístupu (gold open access) je založena na publikování v recenzovaných otevřených vědeckých časopisech. V případě této cesty je otevřený přístup k publikaci zajištěn vydavatelem.


Rozlišujeme 3 základní typy otevřených časopisů:


 • čisté otevřené časopisy = kompletní obsah časopisu je otevřeně dostupný, náklady spojené s vydáváním nese vydavatel (např. univerzitní vydavatelství, vědecká komunita)

Příklad: Envigogika nebo Global Health Research and Policy, Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica),…. aj.


 • placené otevřené časopisy = kompletní obsah časopisu je otevřeně dostupný, náklady spojené s vydáním článku nese autor – platí publikační poplatek – APC (Article Processing charge, publication fee). Suma za APC se liší, a to v závislosti na oboru a vydavateli. Informace o poplatcích naleznete obvykle na webových stránkách příslušného nakladatele.


Publikační poplatky jsou zpravidla uznatelným nákladem projektů většiny grantových agentur.


příklad: PLoS ONE nebo Occupational Therapy International

 • hybridní časopisy = časopis je standardně dostupný předplatitelům, pouze vybrané články, kde si autor zaplatí publikační poplatek, jsou dostupné otevřeně -

  příklad: Studies in History and Philosophy of Science Part AMáte-li k otevřenému přístupu dotaz, obraťte se

na Jaroslavu Kamburovovou (fakultní koordinátor open access).Poslední změna: 30. září 2021 09:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: