Profesní kvalifikace Instruktor

Obecná část pro profesní kvalifikaci Instruktor

 • FTVS UK zajišťuje výuku obecné části pro profesní kvalifikaci Instruktor

 • Profesní kvalifikace Instruktor

  • opravňuje držitele k získání živnostenského listu

  • pro získání kvalifikace je nutné:

   • absolvovat obecnou část (50 hodin)

   • absolvovat specializaci, kterou si musí zájemce zajistit sám prostřednictvím akreditovaného zařízení

   • po absolvování obecné části (napsání závěrečného testu na požadovaný počet bodů) FTVS UK vystaví studentovi doklad o zdárném dokončení obecné části, následně musí student kontaktovat akreditované zařízení, kde po ukončení specializace obdrží osvědčení Instruktor

   • nabídka kurzů specializace FTVS UK

  • obecná část (50 hodin)

   • koná se 2x ročně - jarní a podzimní termín

   • aktuální termín: 15. a 22. - 24. 9. 2023

   • přihlášky: do 30. 06. - podzimní termín

   • zakončení: písemný test

   • studijní materiály: skripta obdrží studenti v elektronické podobě před zahájením kurzu


Podmínky pro přijetí ke studiu

 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou

 • nematuranti musí absolvovovat všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity

  • v rozsahu 50 hodin

  • koná se 1x ročně

  • cena: bude upřesněna


Přihlášky

 • do 30. 06.2023 - podzimní termín

 • na e-mail: tslicence-b@ftvs.cuni.cz

 • cena: 4 200 KčPoslední změna: 14. červen 2023 12:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: