Profesní kvalifikace Instruktor

Obecná část pro profesní kvalifikaci Instruktor

 • FTVS UK zajišťuje výuku obecné části pro profesní kvalifikaci Instruktor

 • Profesní kvalifikace Instruktor

  • opravňuje držitele k získání živnostenského listu

  • pro získání kvalifikace je nutné:

   • absolvovat obecnou část (50 hodin)

   • absolvovat specializaci, kterou si musí zájemce zajistit sám prostřednictvím akreditovaného zařízení

   • po absolvování obecné části (napsání závěrečného testu na požadovaný počet bodů) FTVS UK vystaví studentovi doklad o zdárném dokončení obecné části, následně musí student kontaktovat akreditované zařízení, kde po ukončení specializace obdrží osvědčení Instruktor

   • nabídka kurzů specializace FTVS UK

  • obecná část (50 hodin)

   • koná se 2x ročně - jarní a podzimní termín - vždy 2 prodloužené víkendy za sebou

   • termín: 11. - 13. 2. a 18. - 20. 2. 2022

    (jarní termín)

   • přihlášky: do 31. 1. -jarní termín

   • zakončení: písemný test

   • studijní materiály: skripta obdrží studenti při zápise


Podmínky pro přijetí ke studiu

 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou

 • nematuranti musí absolvovovat všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity

  • v rozsahu 50 hodin

  • koná se 1x ročně (červen)

  • cena: 4 000 Kč


Přihlášky

 • do 31. 1.2022 - jarní termín

 • přihláška

 • cena: 3 800 KčPoslední změna: 27. leden 2022 13:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS