Kurzy pro veřejnostNÁZEV KURZUTERMÍN


ROZSAH


VÝSTUP


POZNÁMKA


Sportovci v právu

27.11.2021


8 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták_1

Leták_2

Přihláška

Zdravotní tělesná výchova v praxi

8 hodin

Osvědčení o absolvování

Přihláška

Nutriční poradenství v praxi11 hodin

Osvědčení o absolvování

Rope skipping - skákání přes švihadla

16 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Výživa a výživové poradenství

90 hodin

Osvědčení o absolvování

Výživa a výživové poradenství pro studenty

45 hodin

Osvědčení o absolvování

Přihláška

První pomoc8 hodin

Osvědčení o absolvování

Osobní a kondiční trenér pro potřeby sportovních klubů

únor - říjen 2021

150 hodin

Osvědčení o absolvování

Výuka k získání řidičského oprávnění skupiny "B"

web katedry

70 hodin

Řidičský průkaz skupiny "B"

Kurz trenéra Fitness (pro studenty a absolventy UK FTVS)


7. - 9.10. 2021

14. - 16.10. 2021

150 hodin

Osvědčení trenéra fitness licence B

Přihláška

Kurzy katedry technických a úpolových sportů

Kurz sportovního střelectví

Termín bude vypsán


5 dnů

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Sebeobrana v praxi

Termín bude vypsán

12 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Kurz biatlonu

Termín bude vypsán

4 dny

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Kurz sportovní parašutismus

Termín bude vypsán


5 dnů

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Kurz základy paraglidingu

Termín bude vypsán

30 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Základy osobní bezpečnosti pedagogických pracovníků a možnosti řešení sebeobranných situací

Termín bude vypsán

8 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Moderní kontaktní tělesná výchova

Termín bude vypsán

8 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Kurz potápěni

Termín bude vypsán

5 dnů

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Trenérské kurzy doc. Tomáše Periče

Silové schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

20. 8. 2021

5 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

28. 8. 20215 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

21. 8. 2021

5 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí

29. 8. 2021

6 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Sportovní příprava dětí

22. - 23. 10. 2021

14 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Diagnostika pohybových předpokladů a výběr sportovních talentů

19. - 20. 11. 2021

12 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

kurzy Dr. Radima Jebavého - Katedra atletiky

Silová příprava ve sportu

5 hodin

Osvědčení o absolvování

Odkaz

CORE trénink a balanční pomůcky5 hodin

Osvědčení o absolvování

Odkaz

Kurzy katedry ZTV a TVL

Trenér III.třídy – Paralympijský sport Boccia

1.10.-31.12.2021

14.1.-16.1.2022

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Kurz asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením

8 hodin

Akreditované osvědčení zaměřené na seznámení se základy osobní

asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením

Přihláška

Masáže II. – Masérské osvědčení

24. 1. - 25. 1. 2022


11 hodin

Osvědčení jako způsobilost k vykonávání masérské činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy

Leták

Přihláška

Kurz využití prvků zdravotní TV v hodinách tělesné výchovy na 1.stupni ZŠ

16 hodin

Osvědčení o absolvování

Prevence poruch pohybového systému - dolní končetina, bederní páteř a pánev

24 hodin

Osvědčení o absolvování

RTC - Roller core training

7 hodin

Osvědčení o absolvování

Prevence poruch pohybového systému - krční páteř, hrudní páteř a horní končetina

NOVINKA!

24 hodin

Osvědčení o absolvování

Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I

15 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi II


8 hodin

Osvědčení o absolvování

Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi III.


8 hodin

Osvědčení o absolvování

Pohyb a zdraví - jóga a jógová terapie - doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc., PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D., PhDr. Václav Lepičovský, B.Sc. Petr Pleticha 


říjen 2019 - 2022

Tříletý kurz

Osvědčení o absolvování

Plánované zahájení v AR 2021/22

Kurzy katedry plaveckých sportů

Trenér plavání - II. třídy

50 hodin

Certifikát Trenér plavání II. třídy

Leták

Přihláška

Trenér plavání - III. tř. Kurz 1

  • 1. konzultace

  • 2. konzultace


50 hodin

Certifikát Trenér plavání III. třídy

Leták

Přihláška

Trenér plavání - III tř. Kurz 2

  • 1. konzultace

  • 2. konzultace

24. - 26. 9. 2021

1. - 3. 10. 2021

50 hodin


Certifikát Trenér plavání III. třídy

Leták

Přihláška

Učitel plavání

  • 1. konzultace

  • 2. konzultace

24. - 26. 9. 2021

8. - 10. 10. 2021


50 hodin


Certifikát Učitel plavání

Leták

Přihláška

Kurz profesní kvalifikace Plavčík

1. část:

2. část:

50 hodin

Osvědčení profesní kvalifikace Plavčík

Kurzy katedry sportů v přírodě

Kurz základů lyžování

3.-8.1.2022 (přihlášení do 29.10.2021, min. počet účastníků 10)

5 dní kurzovní výuky (dotace 40 hodin)

možnost uznání kreditů za předmět PSPP057


Leták

Přihláška

Instruktor základního snowboardingu (prodl. kvalifikace)

17.-19.12.2021 (přihlášení do 19.11.2021)


2,5 dne kurzovní výuky (dotace 20 hod)

Osvědčení o absolvování a prodloužena platnost průkazu Instruktor základního snowboardingu

Leták

Přihláška

Instruktor základního snowboardingu

14 -19.12.2021 přihlášení do 29.10.2021; min. počet účastníků 10)


5 dní kurzovní výuky (dotace 40 hodin)

Osvědčení o absolvování kurzu Instruktor základního snowboardingu (vhodné pro práci s mládeží v klubech, pro výuku na školních kurzech, některých lyžařských školách v ČR)

Možnost uznání kreditů za předmět PSPP

Leták

Přihláška

Instruktor, Cvičitel, Učitel lyžování (prodl kval)

17.-19.12.2021 (přihlášení do 19.11.2021; min. počet účastníků 8)

2,5 dne kurzovní výuky (dotace 20 hodin)

Osvědčení o absolvování a prodloužena platnost průkazu Instruktor základního lyžování, Cvičitel nebo Učitel lyžování

Leták

Přihláška

Mořské kajaky a veslice

27. 9. – 3. 10. 2021

7 dní kurzovní výuky (56 hodin)

Osvědčení o absolvování

Leták

Kurz Kitesurfingu

23. - 27. 8.2021

5 dní kurzovní výuky (40 hodin)

Osvědčení o absolvování

Leták

Kurz vysokohorské turistiky

23. – 27. 8. 2021


5 dní kurzovní výuky (40 hodin)

Osvědčení o absolvování

Leták

Kurz základy veslování

15. - 17. 1. 2021 a

30. - 31. 1. 2021

10 výukových jednotek /zimní semestr

Osvědčení o absolvování

Leták

Trenér sportovního lezení C

22. – 23. 1. 2022 a 5. - 6. 2. 2022

4 dny (dotace 32 hodin)

Osvědčení Trenér sportovního lezení C

Odkaz

Kurz kondičního běžeckého lyžování

8.–14. 2. 2021 (závazná přihláška do 17. 1. 2021)

5 dní

Osvědčení o absolvování, pro studenty UK FTVS získání 3 kreditů

Leták

Přihláška

Instruktor základního lyžování

kvůli situaci Covid-19 přesunuto na prosinec 2021

7 dní kurzovní výuky

Kvalifikační průkaz Instruktor základního lyžování

Leták

Kurz telemarkového lyžování

8.–17. 1. 2021 (přihlášení do 31. 10. 2020; min. počet účastníků 8)

5 dní kurzovní výuky (dotace 50 hodin)

Osvědčení o absolvování. Po splnění požadavků je možné získat kvalifikační průkaz Instruktor telemarku.

Leták

Přihláška

Kurz freeridingu

22.–27. 2. 2021 (závazné přihlášení do 30. 11. 2020)

9 dní kurzovní výuky

Osvědčení o absolvování

Leták

Základní kurz in-line bruslení


Bloková výuka (dotace 25 hodin)

Osvědčení o absolvování

Instruktor školní vodní turistiky

7 dní kurzovní výuky (dotace 56 hodin)

Osvědčení o absolvování programu a kvalifikační průkaz

Instruktor školní vodní turistiky (prodloužení kvalifikace)


3 dny kurzovní výuky (dotace 24 hodin)

Osvědčení o absolvování programu a kvalifikační průkaz

Kajaková škola5 dnů kurzovní výuky (dotace 40 hodin)

Osvědčení o absolvování

Rafting a vodní záchrana

5 dnů kurzovní výuky (dotace 40 hodin)

Osvědčení o absolvování

Instruktor vodní turistiky

Obecná teorie 50 hodin + dva kurzovní bloky (dotace celkem 150 hodin)

Osvědčení o profesní kvalifikaci v oboru kanoistika, které opravňuje absolventa k získání ŽL

Instruktor lezení na umělých stěnách

25. – 27. 2. a

5. - 6. 3. 2022


50 hodin (5 dní výuky = 2 víkendové bloky)

Osvědčení o absolvování a licenci Instruktor lezení na umělých stěnách.

Leták

Přihláška

Prodloužení kvalifikace instruktora lezení na umělých stěnách

4. 12. 2021 (sobota)

8 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy

Půldenní i vícedenní akce dle zadání objednavatele

Certifikát o absolvování

Instruktor lanových překážek (kvalifikace / prodloužení kval.)

Školení: 5 dní kurzovní výuky (dotace 50 hodin)

Doškolení: 3 dny kurzovní výuky (dotace 24 hodin)

Osvědčení Instruktor lanových překážek

Instruktor lezení v přírodních terénech (kvalifikace / prodl. kvalif.)

27. 4. – 1. 5. 2022Školení: 5 dní kurzovní výuky (dotace 40 hodin)

Doškolení: 1 den kurzovní výuky (dotace 8 hodin)

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Instruktor sportovního lezení

Instruktor lezení na umělých stěnách + Instruktor lezení v přírodních terénech + Trenér sportovního lezení C (dotace celkem 150 hodin)

Obecná část 50 hodin + 100h praxe

Osvědčení o profesní kvalifikaci v oboru lyžování, které opravňuje absolventa k získání ŽL

Kurz bezpečného pohybu v zimních horách – základy skitouringu a skialpinismu

6 dní kurzovní výuky (dotace 48 hodin)

Osvědčení o absolvování
Poslední změna: 14. leden 2022 10:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS