Kurzy pro veřejnostNÁZEV KURZUTERMÍN


ROZSAH


VÝSTUP


POZNÁMKA


Nutriční poradenství v praxi

20.6. 2020


11 hodin

Osvědčení o absolvováníRope skipping - skákání přes švihadla

12. – 13. 10. 2019

uzavření přihlášek do 30.9.

16 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Výživa a výživové poradenství

23. 1. - 26. 1. 2020

30. 1. - 2. 2. 2020

90 hodin

Osvědčení o absolvování

Přihláška

Výživa a výživové poradenství pro studenty

24. - 27. 9. 2020

45 hodin

Osvědčení o absolvování

Přihláška

První pomoc8 hodin

Osvědčení o absolvování

Osobní a kondiční trenér pro potřeby sportovních klubů

únor - říjen 2020

150 hodin

Osvědčení o absolvování

Výuka k získání řidičského oprávnění skupiny "B"

web katedry

70 hodin

Řidičský průkaz skupiny "B"

Kurz trenéra Fitness (pro studenty a absolventy UK FTVS)


28 - 30. 8. 2020

4. - 6. 9. 2020

150 hodin

Osvědčení trenéra fitness licence B

Kurzy katedry technických a úpolových sportů

Sebeobrana v praxi

12. 9. - 13. 9.

19. 9. – 20. 9.

12 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Kurz biatlonu

Termín bude vypsán

4 dny

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Kurz sportovní parašutismus

Termín bude vypsán


5 dnů

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Kurz základy paraglidingu

9 - 13. 9. 2020

30 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Trenérské kurzy doc. Tomáše Periče

Silové schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

21. 8. 2020

5 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

28. 8. 20205 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

22. 8. 2020

5 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí

29. 8. 2020

6 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Sportovní příprava dětí


14 hodin

Osvědčení o absolvování

Diagnostika pohybových předpokladů a výběr sportovních talentů


12 hodin

Osvědčení o absolvování

Kurzy katedry atletiky

Kurz trenéra běhů mimo dráhu a kondičního běhu, běžecký trénink žen

1. - 2. 6. 2019

11 hodin

Osvědčení o absolvování

Odkaz

Agility - trénink, testování

8 hodin

Osvědčení o absolvování

Silová příprava ve sportu

25. 5. 2019

5 hodin

Osvědčení o absolvování

Odkaz

Rozcvičení ve sportu

24. 5. 2019

5 hodin

Osvědčení o absolvování

Odkaz

CORE trénink a balanční pomůcky

25. 5. 2019


5 hodin

Osvědčení o absolvování

Odkaz

Rozvoj rychlosti v kondiční přípravě

26. 5. 2019

5 hodin

Osvědčení o absolvování

Odkaz

Kurzy katedry ZTV a TVL

Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

15.9.-16.9.2020


11 hodin

Osvědčení jako způsobilost k vykonávání masérské činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy

Leták

Přihláška

Kurz využití prvků zdravotní TV v hodinách tělesné výchovy na 1.stupni ZŠ

27. – 28. 1. 2020

16 hodin

Osvědčení o absolvování

Kurz masáží

10 hodin

Masérské osvědčení

Prevence poruch pohybového systému - dolní končetina, bederní páteř a pánev

kurz nebude v roce 2020 probíhat

24 hodin

Osvědčení o absolvování

RTC - Roller core training

3. června 2019

9:00 - 16:00

7 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Prevence poruch pohybového systému - krční páteř, hrudní páteř a horní končetina

NOVINKA!

kurz nebude v roce 2020 probíhat

24 hodin

Osvědčení o absolvování

Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I


23. - 24. 10. 202015 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Asistence na sportovních akcích osobám s těl. postižením

10. 11. 2019

8 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi II


8 hodin

Osvědčení o absolvování

Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi III.


8 hodin

Osvědčení o absolvování

Pohyb a zdraví - jóga a jógová terapie - doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc., PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D., PhDr. Václav Lepičovský, B.Sc. Petr Pleticha 


říjen 2019 - 2022

Tříletý kurz

Osvědčení o absolvování

Plánované zahájení v AR 2021/22

Kurzy katedry plaveckých sportů

Trenér plavání - II. třídy

20. – 22. 9. 2019

27. – 29. 9. 2019

50 hodin

Certifikát Trenér plavání II. třídy

Leták

Přihláška

Trenér plavání - III. tř. Kurz 1

  • 1. konzultace

  • 2. konzultace

kurz 1 - kurz v roce 2020 neproběhl

50 hodin

Certifikát Trenér plavání III. třídy

Leták

Přihláška

Trenér plavání - III tř. Kurz 2

  • 1. konzultace

  • 2. konzultace


18. - 20. 9. 2020

25. - 27. 9. 2020

50 hodin

Certifikát Trenér plavání III. třídy

Leták

Přihláška

Učitel plavání

  • 1. konzultace

  • 2. konzultace


18. - 20. 9. 2020

2. - 4. 10. 2020

50 hodin

Certifikát Učitel plavání

Leták

Přihláška

Kurz profesní kvalifikace Plavčík

1. část:

2. část:

50 hodin

Osvědčení profesní kvalifikace Plavčík

Kurzy katedry sportů v přírodě

Kurz lezení na umělé stěně pro instruktory

21. – 23. 2. 2020 + 7. 3. - 8. 3. 2020

4,5 dne (35 hodin)

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Trenér sportovního lezení C

22. 2. –23. 2. 2020 + 29. 2. –1. 3. 2020

4 dny (dotace 32 hodin)

Osvědčení Trenér sportovního lezení C

Odkaz

Kurz Kiteboardingu

27.-31.7.2020

5 dní

Osvědčení o absolvování

Leták

Zdokonalování ve sjezdovém lyžování


5 dní kurzovní výuky (dotace 40 hod)

Osvědčení o absolvování

Kvalifikace Učitel lyžování

Zahájení studia leden 2017

Ukončení studia nejpozději 30. 11. 2020

450 hod (z toho 250 hod uznáno z kvalifikace Cvičitel lyžování)


Osvědčení o odborné způsobilosti Učitel lyžování a kvalifikační průkaz


Leták

Instruktor základního lyžování

3.–10. 2. 2020

(závazná přihláška

do 30. 11. 2019)

7 dní kurzovní výuky (dotace 56 hodin)

Kvalifikační průkaz Instruktor základního lyžování

Leták

Instruktor lyžování

září 2019, leden,

únor 2020

Obecná část 50 hodin + 100h praxe (dotace celkem 150 hodin)

Osvědčení o profesní kvalifikaci v oboru lyžování, které opravňuje absolventa k získání ŽL

Instruktor základního lyžování, Cvičitel a Učitel lyžování (prodloužení kvalifikace)

13.–15. 12. 2019

(závazné přihlášení

do 17. 11. 2019)

3 dny kurzovní výuky (dotace 24 hodin)

Osvědčení o absolvování a prodloužena platnost průkazu Instruktor základního lyžování, Cvičitel nebo Učitel lyžování

Leták

Kurz telemarkového lyžování

5 dní kurzovní výuky (dotace 50 hodin)

Kvalifikační průkaz Instruktor telemarku

Kurz moderních forem lyžování - freeride

9 dní kurzovní výuky

Osvědčení o absolvování

Instruktor základního snowboardingu

19.–24. 2. 2020

(závazné přihlášení

do 30. 11. 2019)

6 dní kurzovní výuky

(dotace 50 hodin)

Osvědčení o absolvování

Leták

Instruktor základního snowboardingu (prodl. kvalifikace)

13.–15. 12. 2019

(závazné přihlášení

do 17. 11. 2019)

3 dny kurzovní výuky (dotace 20 hod)

Osvědčení o absolvování a prodloužena platnost průkazu Instruktor základního snowboardingu

Leták

Základní kurz in-line bruslení


Bloková výuka (dotace 25 hodin)

Osvědčení o absolvování

Instruktor školní vodní turistiky

7 dní kurzovní výuky (dotace 56 hodin)

Osvědčení o absolvování programu a kvalifikační průkaz

Instruktor školní vodní turistiky (prodloužení kvalifikace)

3 dny kurzovní výuky (dotace 24 hodin)

Osvědčení o absolvování programu a kvalifikační průkaz

Kajaková škola


5 dnů kurzovní výuky (dotace 40 hodin)

Osvědčení o absolvování

Rafting a vodní záchrana5 dnů kurzovní výuky (dotace 40 hodin)

Osvědčení o absolvování

Instruktor vodní turistiky

květen, červen, září 2019

Obecná teorie 50 hodin + dva kurzovní bloky (dotace celkem 150 hodin)

Osvědčení o profesní kvalifikaci v oboru kanoistika, které opravňuje absolventa k získání ŽL

Kurz mořského kajakingu (Sea Kayaking Camp)

40 hodin

Osvědčení o absolvování

Instruktor lezení na umělých stěnách


50 hodin (5 dní výuky = 2 víkendové bloky)

Osvědčení o absolvování a licenci Instruktor lezení na umělých stěnách.

Prodloužení kvalifikace instruktora lezení na umělých stěnách

7. 12. 2019

8 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy

Půldenní i vícedenní akce dle zadání objednavatele

Certifikát o absolvování

Kurz vysokohorské turistiky

5 dní kurzovní výuky (40 hodin)

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Instruktor lanových překážek (kvalifikace / prodloužení kval.)

Školení: 5 dní kurzovní výuky (dotace 50 hodin)

Doškolení: 3 dny kurzovní výuky (dotace 24 hodin)

Osvědčení Instruktor lanových překážek

Instruktor lezení v přírodních terénech (kvalifikace / prodl. kvalif.)

Kvalifikace

22. 4. - 26. 4. 2020

Prodloužení kvalifikace

26. 4. 2020Školení: 5 dní kurzovní výuky (dotace 40 hodin)

Doškolení: 1 den kurzovní výuky (dotace 8 hodin)

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Instruktor sportovního lezení

Instruktor lezení na umělých stěnách + Instruktor lezení v přírodních terénech + Trenér sportovního lezení C (dotace celkem 150 hodin)

Obecná část 50 hodin + 100h praxe

Osvědčení o profesní kvalifikaci v oboru lyžování, které opravňuje absolventa k získání ŽL

Kurz bezpečného pohybu v zimních horách – základy skitouringu a skialpinismu

6 dní kurzovní výuky (dotace 48 hodin)

Osvědčení o absolvování
Poslední změna: 11. srpen 2020 13:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS