Kurzy pro veřejnostNÁZEV KURZUTERMÍN


ROZSAH


VÝSTUP


POZNÁMKA


Sportovci v právu

září 2022

(bude upřesněno)

8 hodin

Osvědčení o absolvování

Přihláška

Základy žonglování a skupinové pozemní akrobacie

5. červen 2022

6 hodin

Osvědčení o absolvování

Přihláška

Leták

Rope skipping - skákání přes švihadla

25. - 26. 6. 2022

16 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Leták_2

Přihláška

Výživa a výživové poradenství

říjen/listopad 2022

(bude upřesněno)

90 hodin

Osvědčení o absolvování

Výživa a výživové poradenství pro studenty

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

45 hodin

Osvědčení o absolvování

První pomoc8 hodin

Osvědčení o absolvování

Osobní a kondiční trenér pro potřeby sportovních klubů


kurz se z technických důvodů v roce 2022 konat nebude, bližší informace zveřejníme v dohledné době, kurz se bude konat v roce 2023 pod hlavičkou katedry atletiky

leden 2023 viz. příloha

150 hodin

Osvědčení o absolvování

Přihláška


Kurz trenéra Fitness (pro studenty a absolventy UK FTVS)


7. - 9.10. 2021

14. - 16.10. 2021

150 hodin

Osvědčení trenéra fitness licence B

Kurzy katedry technických a úpolových sportů

Kurz bojových sportů

23.-26.6.2022

4 dny

Osvědčení o absolvování, možnost získat kredity

Leták

Sebeobrana v praxi

v říjnu 2022 (bude upřesněno)

12 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Kurz sportovní parašutismus

27.4. - 1.5.2022


5 dnů

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Kurz základy paraglidingu

6.5. - 10.5. 2022 a

11.5. - 15.5.2022

30 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Kurz potápěni

v květnu 2022 (bude upřesněno)

5 dnů

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Trenérské kurzy doc. Tomáše Periče

Silové schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

26.08.2022

5 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

17.06.2022

5 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

27.08.2022

5 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí

18.06.2022

6 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Sportovní příprava dětí

Podzim 2022

(bude upřesněno)

14 hodin

Osvědčení o absolvování

Diagnostika pohybových předpokladů a výběr sportovních talentů

Podzim 2022

(bude upřesněno)

12 hodin

Osvědčení o absolvování

kurzy katedry atletiky

Osobní a kondiční trenér pro potřeby sportovních klubů

únor 2023

150 hodin

Osvědčení o absolvování

Přihláška

Silová příprava ve sportu

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

5 hodin

Osvědčení o absolvování

Odkaz

Základy sportovní přípravy

2. 4., 3. 4., 9. 4. a 10. 4. 2022

30 hodin

Osvědčení o absolvování

Odkaz

CORE trénink a balanční pomůcky

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

5 hodin

Osvědčení o absolvování

Odkaz

Kurzy katedry ZTV a TVL

Zdravotní tělesná výchova v praxi

červen 2022 (bude upřesněno)

8 hodin

Osvědčení o absolvování

Přihláška

Nutriční poradenství v praxi

květen/červen 2022 (bude upřesněno)

11 hodin

Osvědčení o absolvování

Trenér III.třídy – Paralympijský sport Boccia

1.10.-31.12.2021

6-8. 5. 2022

Osvědčení o absolvování

Kurz asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením

10. 4. 2022

8 hodin

Akreditované osvědčení zaměřené na seznámení se základy osobní

asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením

Přihláška

Masáže II. – Masérské osvědčení

23-24.5.2022


11 hodin

Osvědčení jako způsobilost k vykonávání masérské činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy

Leták

Kurz využití prvků zdravotní TV v hodinách tělesné výchovy na 1.stupni ZŠ

16. – 17. 6. 2022 (čtvrtek, pátek)

16 hodin

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Prevence poruch pohybového systému - dolní končetina, bederní páteř a pánev

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

24 hodin

Osvědčení o absolvování

RTC - Roller core training

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

7 hodin

Osvědčení o absolvování

Prevence poruch pohybového systému - krční páteř, hrudní páteř a horní končetina

NOVINKA!

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

24 hodin

Osvědčení o absolvování

Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I

15 hodin

Osvědčení o absolvování

Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi II


8 hodin

Osvědčení o absolvování

Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi III.


8 hodin

Osvědčení o absolvování

Jóga a jógová terapie


říjen 2022 - 2025

Tříletý kurz

Osvědčení o absolvování

Plánované zahájení v AR 2022/23

Kurzy katedry plaveckých sportů

Trenér plavání - II. třídy

50 hodin

Certifikát Trenér plavání II. třídy

Trenér plavání - III. tř. Kurz 1

  • 1. konzultace

  • 2. konzultace


27. 5. - 29. 5. 2022

3. 6. - 5. 6. 2022

50 hodin

Certifikát Trenér plavání III. třídy

Leták

Přihláška

Trenér plavání - III tř. Kurz 2

  • 1. konzultace

  • 2. konzultace

září/říjen 2022

(bude upřesněno do 1. 7. 2022)

50 hodin


Certifikát Trenér plavání III. třídy

Učitel plavání

  • 1. konzultace

  • 2. konzultace

září/říjen 2022

(bude upřesněno do 1. 7. 2022)

50 hodin


Certifikát Učitel plavání

Kurz profesní kvalifikace Plavčík

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

50 hodin

Osvědčení profesní kvalifikace Plavčík

Kurzy katedry sportů v přírodě

Cyklistika na UK FTVS! Do sedel!

16. - 19. 6. 2022

3dny

Pozvánka

Program

Přihláška

Kurz základů lyžování

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

5 dní kurzovní výuky (dotace 40 hodin)

možnost uznání kreditů za předmět PSPP057


Instruktor základního snowboardingu (prodl. kvalifikace)

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23


2,5 dne kurzovní výuky (dotace 20 hod)

Osvědčení o absolvování a prodloužena platnost průkazu Instruktor základního snowboardingu

Instruktor základního snowboardingu

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23


5 dní kurzovní výuky (dotace 40 hodin)

Osvědčení o absolvování kurzu Instruktor základního snowboardingu (vhodné pro práci s mládeží v klubech, pro výuku na školních kurzech, některých lyžařských školách v ČR)

Možnost uznání kreditů za předmět PSPP

Instruktor, Cvičitel, Učitel lyžování (prodl kval)

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

2,5 dne kurzovní výuky (dotace 20 hodin)

Osvědčení o absolvování a prodloužena platnost průkazu Instruktor základního lyžování, Cvičitel nebo Učitel lyžování

Mořské kajaky a veslice

27. 9. – 3. 10. 2021

7 dní kurzovní výuky (56 hodin)

Osvědčení o absolvování

Kurz vysokohorské turistiky

5. 9. - 9. 9. 2022

5 dní kurzovní výuky (40 hodin)

Osvědčení o absolvování

Kurz základy veslování

15. - 17. 1. 2021 a

30. - 31. 1. 2021

10 výukových jednotek /zimní semestr

Osvědčení o absolvování

Trenér sportovního lezení C

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

4 dny (dotace 32 hodin)

Osvědčení Trenér sportovního lezení C

Kurz kondičního běžeckého lyžování

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

5 dní

Osvědčení o absolvování, pro studenty UK FTVS získání 3 kreditů

Instruktor základního lyžování

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

7 dní kurzovní výuky

Kvalifikační průkaz Instruktor základního lyžování

Kurz telemarkového lyžování

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

5 dní kurzovní výuky (dotace 50 hodin)

Osvědčení o absolvování. Po splnění požadavků je možné získat kvalifikační průkaz Instruktor telemarku.

Kurz freeridingu

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

9 dní kurzovní výuky

Osvědčení o absolvování

Základní kurz in-line bruslení


Bloková výuka (dotace 25 hodin)

Osvědčení o absolvování

Instruktor školní vodní turistiky

7 dní kurzovní výuky (dotace 56 hodin)

Osvědčení o absolvování programu a kvalifikační průkaz

Instruktor školní vodní turistiky (prodloužení kvalifikace)


3 dny kurzovní výuky (dotace 24 hodin)

Osvědčení o absolvování programu a kvalifikační průkaz

Kajaková škola5 dnů kurzovní výuky (dotace 40 hodin)

Osvědčení o absolvování

Rafting a vodní záchrana

5 dnů kurzovní výuky (dotace 40 hodin)

Osvědčení o absolvování

Instruktor vodní turistiky

Obecná teorie 50 hodin + dva kurzovní bloky (dotace celkem 150 hodin)

Osvědčení o profesní kvalifikaci v oboru kanoistika, které opravňuje absolventa k získání ŽL

Instruktor lezení na umělých stěnách

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

50 hodin (5 dní výuky = 2 víkendové bloky)

Osvědčení o absolvování a licenci Instruktor lezení na umělých stěnách.

Prodloužení kvalifikace instruktora lezení na umělých stěnách

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

8 hodin

Osvědčení o absolvování

Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy

Půldenní i vícedenní akce dle zadání objednavatele

Půldenní i vícedenní akce dle zadání objednavatele

Certifikát o absolvování

Instruktor lanových překážek (kvalifikace / prodloužení kval.)

kurz bude vypsán v příštím AR  2022/23

Školení: 5 dní kurzovní výuky (dotace 50 hodin)

Doškolení: 3 dny kurzovní výuky (dotace 24 hodin)

Osvědčení Instruktor lanových překážek

Instruktor lezení v přírodních terénech (kvalifikace / prodl. kvalif.)

1.etapa: 27. 4. - 1. 5. 2022


2. etapa: 30. 4. - 1. 5. + 6. 5. - 8. 5. 2022
Školení: 5 dní kurzovní výuky (dotace 40 hodin)

Doškolení: 1 den kurzovní výuky (dotace 8 hodin)

Osvědčení o absolvování

Leták

Přihláška

Instruktor sportovního lezení

Obecná část 50 hodin + 100h praxe

Osvědčení Instruktor sportovního lezení

Kurz bezpečného pohybu v zimních horách – základy skitouringu a skialpinismu

Pokud se kurz uskuteční v daném akademickém roce, bude vypsán v říjnu.

5 dní kurzovní výuky (48 hodin)

Osvědčení o absolvování
Poslední změna: 22. květen 2022 17:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS