Jóga a jógová terapie


  • Nový kurz Jógy a jógové terapie bude otevřen až v dalším akademickém roce, tedy 2022/2023.

  • Přihlašování bude spuštěno v letních měsících v červnu, červenci 2022.Termín:

Nový kurz Jógy a jógové terapie bude otevřen ve školním roce 2019/2020.

Rozsah:

250 hodin

Výstup:

Osvědčení o absolvování

Kontakt:

Mgr. Marie Umlaufová, tel.: 220 172 191,  

(Po,Čt: 9 - 15.30, St: 9 - 12.00 )

Popis kurzu:

Kurz je pro všechny zájemce o rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti zdraví, zdatnosti a aktivního životního stylu. Je sestaven z předmětů univerzitního základu, biomedicínckých předmětů a předmětů jógové specializace. Vyjmenované předměty jsou součásti celku, nazvaném Jóga a jógová terapie.


Svým odborným zaměřením, přednáškami, semináři a cvičební praxí, jde o kurz zdravotně tělovýchovný. Účastník kurzu se může rozhodnout, zda mu kurz poskytne pouze prohloubení stávajících poznatků; bude docházet do výuky a nebude skládat zápočty a zkoušky. Účastník kurzu, který se rozhodne plnit povinné zápočty a zkoušky, může usilovat o profesní kvalifikaci, udělované

na Univerzitě Karlově pod termínem - Osvědčení.


Za splnění studijních povinností v prvním roce studia lze získat Osvědčení hodnoty C. Řádně ukončený druhý rok studia je oceněn Osvědčením hodnoty B a ukončený třetí rok, se závěrečnou prací, Osvědčením hodnoty A, což je nejvyšší odborná kvalifikace, která uzavírá studijní program. V každém roce je 250 vyučovacích hodin. Absolvování kurzu umožní získat živnostenské oprávnění v Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb pouze těm studentům, kteří získají Osvědčení hodnoty B a hodnoty A. Kurz bude probíhat v 1. roce, ale i v dalších letech vždy třetí víkend v měsíci, a to od října do června: v pátek od 12:30 – 19.15, v sobotu od 8:00 - 19:00 a v neděli od 8:00 - 13:00. Kurz je zajištěn předními odborníky, kteří vyučují na UK FTVS. Na fakultě je možné ubytování na VŠ koleji, strava v místním bufetu.Poslední změna: 20. prosinec 2021 09:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS