Jóga a jógová terapie


  • Tříletý kurz Jógy a jógové terapie je otevřen v akademickém roce 2022/2023.

  • Přihlašování ukončeno, kapacita kurzu je naplněna. Další tříletý běh kurzu bude otevřen nejdříve v roce 2025, po skončení aktuální tříletého běhu.Termín:

Nový tříletý kurz Jógy a jógové terapie bude otevřen ve školním roce 2022/2023.

Rozsah:

750 hodin ( 250 hodin za každý školní rok )

Výstup:

Osvědčení o absolvování

Kontakt:

Mgr. Marie Umlaufová, tel.: 220 172 191,  

(Po,Čt: 9 - 14.30, )

Popis kurzu:

Kurz je pro všechny zájemce o rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti zdraví, zdatnosti a aktivního životního stylu. Je sestaven z předmětů univerzitního základu, biomedicínckých předmětů a předmětů jógové specializace. Vyjmenované předměty jsou součásti celku, nazvaném Jóga a jógová terapie.


Svým odborným zaměřením, přednáškami, semináři a cvičební praxí, jde o kurz zdravotně tělovýchovný. Účastník kurzu se může rozhodnout, zda mu kurz poskytne pouze prohloubení stávajících poznatků; bude docházet do výuky a nebude skládat zápočty a zkoušky. Účastník kurzu, který se rozhodne plnit povinné zápočty a zkoušky, může usilovat o profesní kvalifikaci, udělované

na Univerzitě Karlově pod termínem - Osvědčení.


Za splnění studijních povinností v prvním roce studia lze získat Osvědčení hodnoty C. Řádně ukončený druhý rok studia je oceněn Osvědčením hodnoty B a ukončený třetí rok, s obhájenou závěrečnou prací, Osvědčením hodnoty A, což je nejvyšší odborná kvalifikace, která uzavírá studijní program. V každém roce je 250 vyučovacích hodin. Absolvování kurzu umožní získat živnostenské oprávnění v poskytování tělovýchovných a sportovních služeb pouze těm studentům, kteří získají Osvědčení hodnoty B a hodnoty A. Kurz bude probíhat v 1. roce, ale i v dalších letech vždy první víkend v měsíci, a to od října do června: v pátek od 12:30 – 19.15, v sobotu od 8:00 - 19:00 a v neděli od 8:00 - 13:00.


Vyučující:

doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.,

PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D.,

PhDr. Václav Lepičovský,

B.Sc. Petr Pleticha,

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.,

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.,

doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D.,

doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc.,

PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.,

PhDr. Jitka Malá, Ph.D.Poslední změna: 30. březen 2023 14:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: