Studovna

Otevírací doba

Od 17.1.2022 bude studovna ÚTK z provozních důvodů do odvolání uzavřena.


pondělí - čtvrtek

9:30-16:00

pátek

9:30-15:00

Fond studovny


Ve studovně ÚTK je fond řazený podle mezinárodního desetinného třídění (oborově). U vchodu do studovny jsou umístěny novinky a časopisy (aktuální rok a starší ročníky), dále pak odborná literatura.


Závěrečné práce


Fond naskenované literatury - tzv. e-prezenčka

Takzvaná e-prezenčka obsahuje naskenované vybrané tituly z fondů knihoven UK. V souladu s Autorským zákonem jsou tyto práce zpřístupněny na zabezpečených terminálech zúčastněných knihoven. V Centrálním katalogu UK jsou tyto položky označeny jako e-prezenčka v kolonce Exempláře.

V ÚTK FTVS je pro tento účel vybrán jeden počítač s označením E-prezenčka, kde je nainstalován příslušný software. Z důvodu ochrany autorských práv nelze práci, popř. její část, stáhnout či odeslat e-mailem. Možný je pouze tisk ve vybraných knihovnách UK. Centrum informatiky FTVS UK nepovolilo z důvodu ochrany počítačové sítě tisk z tohoto zdroje.

Tento projekt byl financován z Fondu rozvoje vysokých škol.


Řád studovny Ústřední tělovýchovné knihovny


1. Přístup do studovny je umožněn po předložení platného uživatelského průkazu službě ve studovně.

2. Návštěvníci studovny jsou před vstupem do studovny povinni odložit svrchní oděvy a příruční zavazadla do šatních skříněk umístěných na chodbě před studovnou. (Klíče od skříněk jsou k dispozici na recepci u hlavního vchodu FTVS).

3. Vnášené vlastní materiály a publikace je třeba nahlásit obsluze studovny.

4. Návštěvníci jsou povinni zachovávat klid a pořádek, nápoje jsou povoleny pouze v uzavřených nádobách.

5. Publikace objednané ze skladu je uživatel povinen vyzvednout do týdne, pokud nebylo dohodnuto jinak.


Poslední změna: 17. leden 2022 23:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS