Vojenská tělovýchova

Informace o studijním programu

Studijní program: Tělesná výchova a sport

Studijní obor: Vojenská tělovýchova

Forma studia: Prezenční a kombinovaná


  • Studiem oboru Vojenská tělovýchova získávají absolventi vysokoškolskou kvalifikaci pro profesionální řízení v oblasti tělesné výchovy a sportu u všech druhů vojsk. Připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro tělovýchovnou práci v útvarech a zařízeních AČR.

  • Studium tohoto oboru zahrnuje společenskovědní a biomedicínské předměty, didaktiku tělesné výchovy, vybrané sporty a cykly průběžných i souvislých praxí. Podmínkou prezenčního studia je přijetí do služebního poměru vojáka z povolání, které společně s lékařským vysvědčením zajišťuje Krajské vojenské velitelství

  • Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.

  • Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Vojenská tělovýchova.


Pro kombinované studium:

Tato forma studia je určena pouze pro vojáky a příslušníky bezpečnostních složek ve služebním poměru nebo civilní zaměstnance těchto složek.

Podmínky přijímacích zkoušek:

Přijímací řízení je dvoukolové.


I. kolo přijímacích zkoušek

  • Talentová zkouška z atletiky

  • Talentová zkouška z gymnastiky

  • Talentová zkouška ze sportovních her

  • Talentová zkouška z plavání

Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném pořadí, jejich sled bude uveden na pozvánce.


Specifikace talentových zkoušek je uvedena ZDE


  • Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu


Specifikace zkoušky zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu je uvedena ZDE


II. kolo přijímacích zkoušek

Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů


Test obecných studijních předpokladů ověřuje studijní předpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se zjišťují následující schopnosti a dovednosti: konfigurační vztahy, verbálně-logické a matematicko-logické vztahy, pamětné učení a porozumění informacím.


Forma studia

Studiní obor

Počet postupujících do 2. kola

Minimální předpokládaný počet přijatých

Prezenční studium

Vojenská tělovýchovy

*

6 **

Kombinované studium

Tělesná výchova a sport

*

10 **

* Do druhého kola postupují všichni uchazeči, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.

** Minimální předpokládaný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb AČR.

Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé talentové nebo písemné zkoušky 0 body.

Bodování:

1. Talentová zkouška z atletiky

0 - 100 bodů

2. Talentová zkouška z gymnastiky

0 - 100 bodů

3. Talentová zkouška ze sportovních her

0 - 100 bodů

4. Talentová zkouška z plavání

0 - 100 bodů

5. Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu

0 - 300 bodů

6. Písemná zkouška - test obecných studijních předpokladů

0 - 400 bodů

Celkem možno získat:

0 - 1 100 bodů

2014/2015 počet přihlášených/počet přijatých:

VT - PS

103/5

VT - KS

14/8


Poslední změna: 24. leden 2018 12:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS