Management tělesné výchovy a sportu

Informace o studijním programu

Studijní program: Management tělesné výchovy a sportu

Forma studia: Prezenční


  • Studiem oboru Management tělesné výchovy a sportu získávají jeho absolventi kvalifikaci pro organizační a ekonomickou činnost v neziskových organizacích v oblasti sportu: občanská sdružení, veřejně prospěšné společnosti, zájmová sdružení, nadace a nadační fondy.

  • Dále se mohou uplatnit v obchodních společnostech ve sportu, jako jsou profesionální sportovní kluby, cestovní kanceláře a agentury. Studium tohoto oboru se zaměřuje na všeobecné znalosti univerzitního základu, všeobecné a odborné znalosti z oblasti ekonomie, odborné a speciální znalosti a dovednosti z oblasti sportu.

  • Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.

  • Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Management tělesné výchovy a sportu.

Podmínky přijímacích zkoušek:

Přijímací řízení je jednokolové.


  1. Písemná zkouška – test z matematiky

  2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (Aj)


Forma studia

Studiní obor

Minimální předpokládaný počet přijatých

Prezenční studium

Management tělesné výchovy a sportu

60

Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé talentové nebo písemné zkoušky 0 body.

Bodování:

1. Písemná zkouška - test z matematiky

50 - 300 bodů

1. Písemná zkouška - test z cizího jazyka

50 - 300 bodů

Celkem možno získat:

100 - 600 bodů


Poslední změna: 28. březen 2022 20:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS