• Katedra jazyků

Katedra jazyků

O nás

Výuka cizím jazykům má na UK v Praze FTVS dlouholetou tradici, sahající k počátkům existence fakulty samé. V souvislosti s událostmi podzimu roku 1989 se začíná odvíjet i novodobá historie jazykového vzdělávání v Čechách. Na neobvykle velký zájem studentů o intenzivní výuku zejména západních jazyků reagovaly české vysoké školy a fakulty zakládáním samostatných kateder, center, ústavů a kabinetů jazyků, jejichž prvořadým úkolem je rozvíjení odborného jazyka příslušného oboru. Ke stejnému rozhodnutí dospělo i tehdejší vedení Fakulty tělesné výchovy a sportu, a tak již v roce 1991 zahájila svoji činnost nejmladší katedra fakulty – katedra jazyků.


Koncepce výuky doznala v průběhu uplynulých let mnoha změn, stejně tak jako její obsah a rozsah. Katedra zabezpečuje výuku povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů pro všechny studijní obory prezenčního i kombinovaného studia, ve spolupráci s katedrami atletiky, plavání a sportovních her připravuje odborně úzce zaměřené kurzy pro posluchače trenérské školy, v případě zájmu organizuje rovněž kurzy angličtiny a němčiny pro akademické a administrativní pracovníky fakulty.


Poslední změna: 24. leden 2018 13:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS