• Katedra sportů v přírodě

Katedra sportů v přírodě

O násKatedra SP je nedílnou součástí fakulty již od založení ITVS.


Na začátku 60. let byla založena jako samostatná katedra rozdělená na tři oddělení: vodní sporty, lyžování a turistika, sporty a výchova v přírodě. Touto strukturou jsme byli za vzor pro ostatní vysoké školy. Uspořádání katedry funguje do současné doby. Katedra jako celá společnost prošla mnoha fázemi vývoje, které se odrazily na směřování a personálním složení. Aktuální složení a náplň práce všech tří oddělení katedry reflektuje genezi vývoje vyučovaných sportů a aktivit u nás i ve světě. Aktivity v přírodě jsou postaveny na základech přirozené lidské lokomoce, která v lidském vývoji vždy hrála rozhodující roli při hledání obydlí, lovišť, při boji i obraně. Moderní sportovní a rekreační aktivity modifikující přirozenou lidskou lokomoci jsou proto dlouhodobě spontánně vyhledávány jako kompenzace profesí dnešní civilizované éry.


V současné době katedra zajišťuje výuku povinných předmětů lyžování, kanoistiky a vodní turistiky a turistiky a sportů v přírodě. V návaznosti na povinné předměty je nabízeno široké spektrum volitelných předmětů reprezentující mnoho sportovních disciplín a aktivit v přírodě, které studenty profilují v daných aktivitách. Katedra je zároveň garantem studijního směru Aktivity v přírodě, který je převážně zaměřen na výchovné možnosti prostřednictvím činností v přírodě a navazuje na turistické odkazy naší historie (další informace na odkaze Studijní směr AP).

Výuka sportovních specializací (běh na lyžích, alpské disciplíny, cyklistika, sportovní lezení, kanoistika, veslování) je zaměřena na přípravu trenérů jednotlivých sportů, kteří mají zájem profesionálně působit v procesu sportovní přípravy (další informace na odkaze sportovní specializace).


Katedra je pracovištěm studentů postgraduálního studia oboru Kinantropologie. Převažujícím tématem jejich disertačních projektů jsou vývojové zákonitosti lidského pohybu a jejich aplikace do předmětů katedry.

Katedra také realizuje kurzy celoživotního vzdělávání, zajišťuje výuku pro zahraniční studenty v rámci výměnných programů a studium Univerzity třetího věku. Pořádá tuzemské i mezinárodní vědecké konference, podílí se na organizaci světových pohárů ve vodním slalomu, připravuje semináře pro učitele dalších vysokých škol a další akce.


Vědeckovýzkumná témata řešená na katedře jsou následující:

  • Fyziologické a psychologické aspekty vybraných sportů.

  • Programy vzdělávání organizátorů akcí v přírodním prostředí.

  • Ekologické aspekty výchovy v přírodním prostředí.

  • Fylogenetické a ontogenetické souvislosti lidské lokomoce. Kineziologická analýza pohybu.

  • Biomechanická analýza vrcholové sportovní techniky.

  • Aspekty tréninkového procesu ve sportech v přírodě (kanoistika, sportovní lezení, veslování, běžecké lyžování, alpské disciplíny, cyklistika).Poslední změna: 16. duben 2021 10:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS