• Katedra fyziologie a biochemie

Katedra fyziologie a biochemie

O nás

Reaktivní a adaptační změny funkcí organismu na pohybové zatížení.

Morfofunkční a biochemická charakteristika kosterního svalu člověka.

Vliv pohybové aktivity člověka na o­ntogenický vývoj dítěte.

Primární a sekundární prevence kardiovaskulárních chorob.

Věda a výzkum

Výzkumné zaměření se týká především diagnostiky adaptační odpovědi organismu na specifické typy fyzického zatížení, a to jak v oblasti kardiorespiračního a nervosvalového systému (včetně biochemické diagnostiky validních ukazatelů plazmatické homeostázy a měření svalové síly, tj. dynamometrie), tak i v oblasti složení těla (včetně antropometrického vyšetření), jemné motoriky (např. měření prosté a složité reakční doby, senzomotorické vyšetření v souvislosti s určováním lidské typologie apod.). Aplikační dopady pro sportovní praxi vycházejí z komplexních analýz uvedených parametrů, čímž je možno ovlivňovat tréninkový režim jedince, a to včetně individualizace a optimalizace jeho sportovní přípravy, spolu s posuzováním účinnosti regenerace organismu a tím předcházení jeho případného přetrénování. Všechny tyto výzkumné aspekty jsou řešeny v souvislosti s rozdílnými věkovými a pohlavními diferencemi (včetně problematiky výběru sportovních talentů). Nedílnou součástí je klasifikace výživové problematiky spolu s kvalitou pitného režimu, zahrnující možná fortifikační doporučení v návaznosti na typ sportovní aktivity. Vzhledem k náročnosti řešení uvedené problematiky je vždy nutná návaznost na grantové zázemí.


Poslední změna: 24. leden 2018 12:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS