• Katedra zdravotní TV a tělovýchovného lékařství

Katedra zdravotní TV a tělovýchovného lékařství

Zaměření katedry

Katedra je teoreticky i prakticky orientována do oblasti problematiky zdravotní tělesné výchovy, tělovýchovného lékařství a tělesné výchovy a sportu pro osoby se specifickými potřebami – oboru, jehož je garantem. Prvořadým cílem, prolínajícím se všemi předměty, je aplikace poznatků, forem, metod a prostředků z medicínských a tělovýchovných oborů vedoucích k harmonickému vývoji člověka včetně kompenzace morfologickofunkčních změn v životě zdravého i zdravotně postiženého jedince.


Historie

Výuka biomedínských přemětů, které naše katedra zajišťuje, byla od prvopočátku součástí studia na ITVS, dnes FTVS. Její historie může být tedy datována již od roku 1953. Katedra za dobu několika desetiletí změnila několikrát název. Zpočátku se jednalo o katedru lékařských věd, pak o katedru tělovýchovného lékařství, dalším názvem byla katedra tělovýchovného lékařství a zvláštní tělesné výchovy a od roku 1995 nese název současný.  • Oddělení zdravotní TV a ATVS OSP (Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami)

  • Oddělení sportovní a preventivní medicíny ( TVL – tělovýchovné lékařství)


Poslední změna: 24. leden 2018 12:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS