• Biomedicinská laboratoř

Biomedicinská laboratoř

O nás


Biomedicínská laboratoř FTVS UK se dlouhodobě zabývá výzkumem vztahů mezi zdravím a pohybovou aktivitou či sportem, soustředí se zejména na rozvoj a ověřování biomedicínských technologií a metodik, které poskytují informace o reakcích a projevech adaptací na tělesné zatížení. Studuje morfofunkční, metabolické a kineziologické determinanty pohybu a pohybových činností a zabývá se objektivizací odezvy organismu na pohyb a pohybové zatížení. Rozvíjí a ověřuje spektrum metod funkční a biochemické laboratorní i terénní zátěžové diagnostiky, zabývá se výzkumem i poradenstvím v oblasti sportovní a klinické výživy, studuje a ověřuje metody stanovení tělesného složení i další antropometrické a kineziologické postupy, s cílem diagnostikovat a pozitivně ovlivňovat hraniční stavy zdraví a nemoci, související s fyziologií a patofyziologií tělesné zátěže.


Výzkumné výsledky aplikuje v teoretické a zejména v praktické laboratorní výuce posluchačů, doškolování trenérů a tělovýchovných pracovníků i v odborném servisu a poradenství pro sportovní veřejnost.


Kde nás nejdete:


Upozorňujeme, že neprovádíme lékařské sportovní prohlídky.


Poslední změna: 1. říjen 2018 16:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: