• Aktuality

Aktuality

13. března 2023

Centrum Paraple: Projektový den pro studenty FTVS

Ve čtvrtek 9. března proběhl v Centru Paraple projektový den pro studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Programu se účastnili studenti bakalářského studia Aplikované tělesné výchovy a sportu osob se specifickými potřebami (APA) a mezinárodní skupina Erasmus Mundus programu MAiSI.Tereza Němečková, vedoucí pohybového úseku Centra Paraple, připravila zahraničním studentům prezentaci Centra Paraple a následnou prohlídku. Naši studenti APA nachystali v zahradě interaktivní prezentaci adaptovaných sportů a přístupu k jedincům se zdravotním postižením. Následně měli všichni možnost společně sdílet přednášku vzácného přednášejícího, prof. Yvese Vanlandewijcka z belgické univerzity v Leuven a z Mezinárodního paralympijského výboru o důležitosti pohybových aktivit v následné péči jedinců s poškozením míchy.Prof. Vanlandewijck vyzdvihl význam organizací, jako je CentrumParaple, které podporují návrat jedinců z rehabilitačních center k vlastnímu aktivnímu životu a také význam APA specialistů v těchto organizacích. Zdůraznil, že při organizaci pohybových aktivit dochází zcela přirozeně k pohybové, psychické i sociální rehabilitaci a že systémová podpora je v této oblasti nanejvýš žádoucí.


Děkujeme Centru Paraple za velkou vstřícnost při uspořádání této skvělé a obohacující akce.


FOTOGALERIE


Sdílet na: