• Aktuality

Aktuality

21. listopadu 2023

Fakulta bude spolupracovat s FK Mladá Boleslav 

Cílem setkání, kterého se zúčastnili zástupci FK Mladá Boleslav a vedení naší fakulty, bylodiskutovat o podobě další spolupráce, a především podepsat memorandum. To by kromě jiného mělo vytvořit podmínky pro kvalitní vzdělávání studentů FTVS UK. 


Memorandum se týká především managementu tělesné výchovy a sportu a fyzioterapie. Studenti těchto oborů budou moci využít odborné praxe v rámci klubu pod vedením zkušených specialistů. Budoucím fyzioterapeutům se naskytne příležitost spolupracovat s Klubovou akademií fotbalového klubu v rámci odborné praxe či individuální dohody a začlenit se do realizačních týmů. Studentům managementu zase bude nabídnuta příležitost asistovat při organizaci sportovních akcí mládežnických kategorií klubu FK Mladá Boleslav.

„Naši studenti budou mítmožnost provádět praxe u mládežnických týmů – což jim umožňuje sledovat okamžitý stav mladých sportovců. Studenti magisterského studia se budou moci přijít podívat na skutečnou práci fyzioterapeutů u týmů ve vyšších kategoriích. A také diskutujeme možnost udělat screening, který by identifikoval rizikové faktory u dětí mladších kategorií –ať už přímo v Mladé Boleslavi či dalších týmů ze Středních Čech“, říká Tereza Nováková, vedoucí Katedry fyzioterapie FTVS UK.   Memorandum, které zmiňuje také spolupráci obou subjektů v rámci studentských závěrečných prací nebo při tvorbě audiovizuálních studijních materiálů, má velký význam i pro FK Mladá Boleslav. „Součástí naší strategie je vychovat mladé sportovce a sportovkyně, kteří nebudou hrát pouze fotbal, ale budou mít také odpovídající vzdělání a cíle v životě. Od spolupráce se slibujeme nejen to, že studenti FTVS nám budou pomáhat a budou mít možnost si vyzkoušet reálné činnosti formou brigády. Důležité je, že dětem, o které se ve Středočeském regionu staráme a je jich více než 3600, poskytneme možnost, aby seseznámily se zajímavým vzděláním.Třeba budou chtít jednou studovat i na FTVS. Ne všichni se totiž mohou stát profesionálními fotbalisty a jenom hrát fotbal“, vysvětluje generální ředitel a člen představenstva FK Mladá Boleslav David Trunda


Velký význam spolupráci přikládá také děkan fakulty Miroslav Petr. „Chceme, aby fakulta ve všech svých činnostech spolupracovala se špičkovými partnery a aby spolupráce byla pro obě strany přínosná. Můžeme se od sebe vzájemně učit. Naši studenti budou mít praxi ve špičkovém prvoligovém klubu a dozvědí se něco ze skutečného sportovního managementu. My kromě motivovaných studentů můžeme nabídnout také nejnovější poznatky z fyzioterapie, metodiky tréninku či výživy“.     


Sdílet na: