• Aktuality

Aktuality


1. února 2018

Volitelný předmět Management vědy a inovací (MVI)


Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy připravilo jednosemestrální volitelný předmět Management vědy a inovací. Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK a opakuje se každý rok v zimním i letním semestru. Předmět je přístupný také zaměstnancům UK jako součást nabídky CŽV na UK.


Management vědy a inovací má za cíl poskytnout všem fakultám UK jednotnou výuku v managementu vědy, projektovém managementu a transferu technologií. Cílovou skupinou jsou studenti a akademičtí pracovníci s ambicí vést vědecké nebo inovační projekty.


Předmět obsahuje 3 tematické bloky - (1) PROJEKT, (2) KOMERCIALIZACE, (3) MANAŽER, které zahrnují 15 modulů.

Forma výuky je prezenční a distanční (Moodle, webináře), využívá myšlenkové mapy, multimediální a motivační prvky. Formát předmětu je zvolen tak, aby účastníky maximálně zapojoval: vypracování vlastního projektu, setkání s předními experty z jednotlivých oborů a umožnil získat základní přehled v oblastech projektového managementu, time managementu, komunikačních dovedností i legislativního minima. Předmět je vyučován v anglickém jazyce.


Témata výukových modulů

1. Úvod. Tvorba týmů (prezenční)

2. Inovace a VVI scéna. Management znalostí a analýza informací (distanční)

3. Systém řízení a hodnocení vědy (distanční)

4. Finanční zdroje pro vědu, výzkum a inovace v ČR a EU (distanční)

5. Příprava výzkumných a inovačních projektů (distanční)

6. Příprava vlastního VVI projektu (distanční)

7. Základy transferu znalostí a technologií (distanční)

8. Ochrana duševního vlastnictví ve VVI (distanční)

9. Business model. Business plan. Spin-out (prezenční)

10. Příprava vlastního Business plánu (distanční)

11. Komunikační dovednosti (distanční)

12. Team & time management (distanční)

13. Projektový management (distanční)

14. Trénink komunikačních dovednosti (prezenční)


leták


Anotace v anglickém jazyku

Časový rozvrh v anglickém jazyku

Podívejte se také na propagační video na Management vědy a inovací - YouTube.

Za úspěšné zvládnutí daného tematického bloku (Projektová příprava, Transfer technologií, Manažerské dovednosti) je studentovi MVI udělen digitální odznak.


Studenti se zapisují prostřednictvím SIS (pod CPPT), kapacita je omezená na 40 studentů, kód předmětu TVOL0001.

Zápis je vždy otevřen v SIS 2 týdny před začátkem semestru.

Forma výuky je hybridní, tj. mix prezenční a distanční výuky:

Prezenční: v Zelené posluchárně RUK, Celetná 20, Praha 1

Distanční: webináře (v Adobe Connect vždy v úterý v 16:00-17:30), výukové texty a videa v Moodle UK

Týmová: studentské týmy o 3-5 studentech vypracují na svůj smyšlený projekt grantovou žádost a byznys plán


Garant předmětu: RNDr. Eugen Kvašňák Ph.D.


Kontakt:

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy

Bc. Petra Práglová, Ing. Marie Katakalidisová

Telefon: 224 491 255

Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS