• Aktuality

Aktuality


11. září 2018

Fórum kinantropologie 2018: vzdělávání v kinantropologii


Tradiční konference pořádaná ve spolupráci UK FTVS a PdF MU se uskuteční ve dnech 11. - 12. září 2018 v rekreačním a školicím středisku České pošty MORAVEC na Vysočině

- http://www.ubytovani-moravec.cz/


Konference je příspěvkem k řešení výzkumných záměrů a projektů:

  • PROGRES Q 19 a Q 17 (UK FTVS)

  • Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví ( MUNI/A/0877/2017)

Ústřední témata:

  • Problematika vzdělávání v kinantropologii

  • Zprávy o řešení výzkumných projektů týkajících se vzdělávání v kinantropologii

  • Vystoupení doktorandů s tématy zaměřenými na vzdělávání v kinantropologii

Organizační pokyny:

  • Zahájení v úterý 11. 9. 2018 obědem ve 13:00.

  • Ukončení ve středu 12. 9. 2018 odpoledne (odjezd podle potřeby jednotlivců).

  • Cena noclehu 300-400 Kč podle objektu (budova, chata).

  • Cena stravy celkem cca 400 Kč (oběd, večeře, snídaně, oběd, svačina).

  • Sportovní možnosti: cyklotrasy, beach volejbal, volejbal, fotbálek, plavání (rybník) aj.


Elektronickou přihlášku vyplňte nejpozději do 3. 9. 2018 na této adrese:

https://docs.google.com/forms/d/1MYaIJHhi8sApS8x45KxXTZFymniB4iB3ZqcLJvdsEus/edit


Pokyny k elektronickému sborníku:

http://web.ftvs.cuni.cz/pozvanky/pedagkinantropologie/informace-o-publikovani.html

(termíny budou aktualizovány pro rok 2018)


Za všechny organizátory vás zdraví a na setkání se těší

Viléma Novotná a Petra Matošková (UK FTVS)

Vladislav Mužík a Marek Trávníček (PdF MU)


Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS