PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA.

Pracoviště

Katedra atletiky / Vedoucí katedry

Telefon

220 172 244

Fax

220 172 244

E-mail

Konzultační hodiny

zde

Odkazy

Výuka

Rozvrh

Termíny zkoušek

Vedené práce

Vypsané práce

Místnost / budova

D 134, 1. patro, FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, 16200

Profesní charakteristika

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2003 – obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška, promoce PhDr. na UK FTVS v Praze,

 • prosinec 2003 (PhDr.)

 • 2002 – dokončení postgraduálního doktorandského studia, doktorská promoce na UK FTVS,

 • květen 2002 (Ph.D.)

 • 1992 - absolvent FTVS UK v Praze, obor učitelství TV-Z, magisterská promoce

 • červenec 1992 (Mgr.), trenérství specializace – atletika (ukončeno 1995)

Přehled zaměstnání

 • únor 1996 – doposud odborný asistent na katedře atletiky UK FTVS v Praze

 • září 1993 – leden1996 učitel tělesné výchovy a zeměpisu na ZŠ TGM v Lomnici n. P.

 • říjen 1992 – srpen 1993 vojenská prezenční služba VÚ Kutná Hora

 • září 1992 – suplující učitel na ZŠ I. Olbrachta v Semilech

 • září 1986 – červen 1987 nekvalifikovaný učitel na ZŠ v Lomnici n. Pop.

Vyučované předměty

Povinné předměty:

 • Atletika I. (Bc. studium)

 • Atletika II. (Bc. studium)

 • Teorie a základy atletiky (Bc. studium)

 • Didaktika atletiky (NMgr. studium)

Povinně volitelné předměty:

 • Garant: Sportovní specializace II. Atletika – sprinty (Bc. studium)

 • Sportovní specializace 1. Atletika – běhy (NMgr. studium)

 • Vyučující: Sportovní specializace I.Atletika – žactvo (Bc. studium)

 • Sportovní specializace 3. Atletika – chůze (NMgr. studium)

Volitelné předměty:

 • Garant: Kondiční atletika (Bc. studium)

 • Kurz atletického tréninku (Bc. studium)

 • Kurz kondičního atletického tréninku (Bc. studium)

 • Atletické kondiční programy (NMgr. studium)

Trenérská škola

Grantová činnost

ŘEŠENÉ GRANTY - OBHÁJENÉ

 • 1997 – spoluřešitel grantu MŠMT ČR 97 131 „Školní mládež v konci 20. století“.Hlavní řešitel : prof. ing. Václav Bunc, CSc.

 • 1997 – spoluřešitel grantu MŠMT ČR RS 95 R 5011 „Program zdravotně orientované zdatnosti v projektu Občanská škola“. Hlavní koordinátor : Doc. Vratislav Svatoň, CSc. Koordinátor : PaedDr. Jan Tupý (VÚP Praha).

 • 1998 – řešitel interního grantu FTVS UK Praha 957/6 „Pohybově neúspěšný žák v podmínkách školní tělesné výchovy“.

 • 1999 – řešitel interního grantu UK FTVS Praha 300 914 „Zjišťování postojů k pohybovým aktivitám u pohybově neúspěšných žáků“.

 • 2000 – řešitel interního grantu UK FTVS Praha „Diagnostika maximálního anaerobního výkonu a následná intervence v tréninku mladých sprinterů“.

 • 2001 – řešitel interního grantu UK FTVS Praha 700 007 „Ověřování postojového dotazníku CATPA Grade/ Year 3 v podmínkách školní tělesné výchovy“.

 • 2006 – spoluřešitel Grantu JPD ESF „Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů

 • ZŠ a SŠ v Praze“. Číslo: CZ.04.3.07/3.1.01/1/0119. Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Jan Karger.

 • 2007 - spoluřešitel Grantu JPD3ESF„Projekt trvalého vzdělávání v oblasti sportu a

 • tělovýchovy. Trenérský institut – interdisciplinární vzdělávání“. Číslo:

 • CZ.04.3.07/3.2.01.03. Hlavní řešitel: MUDr. Mgr. Vít Mařík. Oblast: Kultivace pohybového základu (Supervizor: PhDr. Petra Matošková, Ph.D.)

 • 2008 – spoluřešitel Grantu FRVŠ „Tvorba databáze kinogramů pro didaktiku atletiky. Hlavní řešitel: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.

ŘEŠENÉ GRANTY – POKRAČUJÍCÍ

 • 2007 – 2010 – Spoluřešitel subdílčího úkolu VZ MSM 0021620864. Název: Aktivní životní styl v biosociálním kontextu. Hlavní řešitel: Prof. Ing. V. Bunc, CSc..

ŘEŠENÉ ZAHRANIČNÍ GRANTY – OBHÁJENÉ

 • 2008- garant studentského grantu Bc. R. Příhodové – název: „Motivation of Special Olympics athletes for participating and leasing the Special Olympics Program in the Czech Republic“.Special Olympics Healthy Athletes. Student Grant Award Agreement. U.S. Departement of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention. OMB Circular A-21, „Cost Principles for EducationalInstitutions“

GRANTY PODANÉ – NEPŘIJATÉ

 • 2007 - spoluřešitel Grantu FRVŠ „Tvorba digitálního archívu záznamů techniky atletických disciplín“. Hlavní řešitel: Mgr. František Vrtělka

 • 2010 - spoluřešitel Grantu FRVŠ „Inovace předmětu „Kondiční atletika“ s využitím nejmodernějších trendů v rozvoji pohybových schopností. Hlavní řešitel: Mgr. Vladimír Hojka

Akademické stáže

STUDIJNÍ POBYTY A STÁŽE V ZAHRANIČÍ

 • Université Michel de Montaigne Bordeaux III. (Francie), oddělení D.E.F.L.E.2.9.- 26.9. 1997, odborná jazyková studijní stáž

 • FTVŠ UKo Bratislava (Slovensko), katedra atletiky 5.9.- 9.9. 2000, krátkodobý studijní pobyt

 • Institut National du Sport INSEP Paris (Francie), Département des Sciences du sport 23. – 27. 10. 2000, krátkodobý studijní pobyt

 • Olympico Multiscio Valencia (Španělsko), 24. 1. – 2. 2. 2006, odborná stáž zaměřená na problematiku kondiční přípravy

 • National Sports Centre Papendal (Netherlands), 14. – 16. 11. 2007, odborně pracovní seminář EAA zaměřený na EU Funding for Youth

 • BJK Besiktas Istanbul (Turecko), 26. – 29. 11. 2010, odborná stáž zaměřená na problematiku rekondiční přípravy hráče po plastice LCA

ODBORNĚ PRACOVNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ

 • 7. 1. – 10. 1. 2002 – Novi Sad (Jugoslávie a Černá hora) – basketbal USK Praha

 • 10. 1. - 17. 1. 2004 – Las Palmas (Španělsko- Kanárské ostrovy) – fotbal Sparta Praha

 • 23. 6. – 4. 7.2004 – Seefeld (Rakousko) – fotbal Sparta Praha

 • 4. 7. – 15. 7. 2005 – Ahlen (Německo) – fotbal LR Ahlen (D)

 • 24. 1. – 2. 2. 2006 – Valencia (Španělsko) – fotbal Sparta Praha

 • 19. 8. – 20. 8. 2008 – Londýn (Anglie) – fotbal reprezentační A tým ČR

 • 9. 9. – 10. 9. 2008 – Belfast (Severní Irsko) - fotbal reprezentační A tým ČR

 • 10. 10. – 11. 10. 2008 – Chorzow (Polsko) - fotbal reprezentační A tým ČR

 • 18. 11. – 19. 11. 2008 – San Marino (San Marino) - fotbal reprezentační A tým ČR

 • 10. 2. – 11. 2. 2009 – Casablanca (Maroko) - fotbal reprezentační A tým ČR

 • 27. – 29. 3. 2009 – Maribor (Slovinsko) - fotbal reprezentační A tým ČR

 • 25. 5. – 1. 6. 2010 – Tunis (Tunisko) – basketbal reprezentační tým ČR ženy

 • 13. – 20. 11. 2010 – Dubaj (Spojené arabské emiráty) – fotbal individuální kondiční příprava T. S.

 • 26. – 29. 11. 2010 – Istanbul – fotbal BJK Besiktas Istanbul

TUZEMSKÉ ODBORNĚ PRACOVNÍ POBYTY

 • 8. – 11. 10. 2005 – Všeobecná fakultní nemocnice (VFN), Oddělení pro léčbu závislostí (primář MUDr. Petr Popov), Apolinářská 4, Praha 2, tělesná a kondiční příprava J.Š i ostatních pacientů (6)

Publikace

MONOGRAFIE – 1. autor

 • KAPLAN, A., BARTŮNĚK, D., NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou.

 • Lektorovala: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 149 s. ISBN 80-7178-785-X.

 • KAPLAN, A., VÁLKOVÁ, N. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry.

 • Recenzoval: PhDr. Jiří Kirchner, Ph.D. Lektorovali: Mgr. Iveta Rudová, Mgr. Vít

 • Rus. 1. vyd. Praha: 2009. 124 s. ISBN 978-80-7376-156-1.

 • KAPLAN, A., BARTŮNĚK, D., NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na

 • hřišti i pod střechou. Lektorovala: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 2. doplněné

 • vyd. Praha: Portál, 2010. 159 s. ISBN 978-80-7367-623-0.

KAPITOLA V MONOGRAFII

 • SUSS, V., MATOŠKOVÁ, P., NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., KOLČITEROVÁ, J., KAPLAN, A. Kultivace pohybového základu. In MUŽÍK, V., SUSS, V., DOBRÝ, L. (Ed.)Tělesná výchova a sport mládeže v biologickém, psychologickém, sociálním a didaktickém kontextu. Brno: PedF MU, 2008, s. 119 – 126. ISBN 978-80-210-4586-7.

 • KAPLAN, A., MAŠTALÍŘOVÁ, K. Postoje dětí k atletice v atletických klubech. In ČECHOVSKÁ, I., TŮMA, M. (Eds.) Pohybové aktivity v biosociálním kontextu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 99 - 107.ISBN 978-80-246-1553-0.

 • KAPLAN, A. Možnosti řešení identifikace pohybově indisponovaného žáka ve školní tělesné výchově (Nástin problému). In ČECHOVSKÁ, I., TŮMA, M. (Eds.) Pohybové aktivity v biosociálním kontextu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 80 - 89.ISBN 978-80-246-1553-0.

 • SÜSS, V., KAPLAN, A. Význam kondičních indikátorů. In SÜSS, V. (Ed.) Herní výkon ve sportovních hrách. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. .ISBN .

DISERTAČNÍ A RIGORÓZNÍ PRÁCE

 • KAPLAN, A. Identifikace pohybově indisponovaného žáka a studium jeho role ve školní tělesné výchově. Disertační práce. Oponenti: prof. Z. Matějček a prof. B. Svoboda. Praha : UK FTVS, 2001. 146 s.

 • KAPLAN, A. Zjišťování funkčních parametrů u sprinterů juniorské kategorie pomocí anaerobního zátěžového „all – out“ testu Wingate. Rigorózní práce. Oponent: Doc. J. Melichna.Praha:UK FTVS, 2003. 73 s.

UČEBNÍ TEXTY

 • VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A., METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textů pro školní a mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1998. 64 s. ISBN 80-205-0528-8.

KAPITOLA V UČEBNÍCH TEXTECH

 • KAPLAN, A. Trénink mužů a žen na 400 m. In MILLEROVÁ, V. aj. Trénink běhů na krátké tratě. 1. vyd. Praha : Olympia, 2001, s. 110 - 149. ISBN 80-7033-570-X.

 • KAPLAN, A. Běh na 4 × 400 m. In MILLEROVÁ, V. aj. Trénink běhů na krátké tratě. 1. vyd. Praha : Olympia, 2001, s. 207 – 211. ISBN 80-7033-570-X.

 • KAPLAN, A. Možnosti kondiční přípravy jedince v průběhu zdravotní indispozice způsobené zraněním. Učební materiál pro potřeby grantového projektu financovaného z fondů ESF. Praha: FTVS UK, 2006. 9 s. ISBN - .

 • KAPLAN, A. Běh – běžecká abeceda. In VINDUŠKOVÁ, J. aj. Základy atletiky [on line]. Praha: FTVS, 15. prosince 2006; 14:00 SEČ. Dostupné na World Wide Webb:

 • KAPLAN, A. Atletické rozcvičení. In VINDUŠKOVÁ, J. Základy atletiky [on line]. Praha: FTVS UK, 15. prosince 2006; 15:20 SEČ. Dostupné na World Wide Webb:

ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH ODBORNÝCH ČASOPISECH

 • HNÁTOVÁ, I., PAVLŮ, D., KAPLAN, A. Přehled současných názorů na problematiku zranění hamstringů u sportovců. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 15, 2008, č. 4, s. 174 – 182. ISSN 1211-2658.

 • HNÁTOVÁ, I., PAVLŮ, D., KAPLAN, A. Zranění hamstringů – možnosti léčby a terapeutických postupů v závislosti na jednotlivých fázích procesu hojení. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 16, 2009, č. 4, s. 170 – 176. ISSN 1211-2658.

 • HNÁTOVÁ, I., KAPLAN, A., PAVLŮ, D. Stručný přehled problematiky zranění hamstringů u sportovců. Vol. 10. Studia Kinantropologica, no. 1., 2009,pp. 6 – 16. ISSN 1213-2101.

 • HRÁSKÝ, P., KAPLAN, A., TEPLAN, J. Vybrané rekondičně rehabilitační postupy při rekondiční přípravě hráče fotbalu po plastice LCA. Studia Kinantropologica (zaslané k recenzi).

 • MALÝ, T., MALÁ, L., ZAHÁLKA, F., BUNC, V., KAPLAN, A., JEBAVÝ, R., TŮMA, M. The profile of body composition of elite women athletes (5 different sports games). Journal of Human kinetics (zaslané k recenzi).

 • HAVLAS, V., KAUTZNER, J., TRČ, T., KAPLAN, A. Artroskopická léčba avulze interkondylické eminence u dětí za použití zkřížených Ki drátů. Acta spondylologica. (zaslané do tisku).

ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH SBORNÍCÍCH

 • KAPLAN, A. Inferior and Insuficient Pupils in Physical Education. Poster. In CHOUPIN, P. Congrés mondial de psychomotricité et bouleversement de la societé a l´aube du IIIéme millénaire – Strasbourg 19. – 21. 5. 2000. 1ére éd. Strasbourg : OIPR, 2000.

 • KAPLAN, A. Identifikace pohybově indisponovaného žáka v podmínkách školnítělesné výchovy. In VINDUŠKOVÁ, J. Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka: sborník příspěvků. Praha 20. 11. 2003. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2003, s. 97 - 104. ISBN 80-86317-28-5.

 • KAPLAN, A. Zjišťování funkčních parametrů u sprinterů juniorské kategorie pomocí zátěžových „all – out“ testů Wingate. In VINDUŠKOVÁ, J. Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka: sborník příspěvků. Praha 20. 11. 2003. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2003, s. 226 - 228. ISBN 80-86317-28-5.

 • KAPLAN, A., NOVÁKOVÁ, H. Změny pohybové struktury odrazu v testu vertikální výskok u atletů vlivem tréninku.In VINDUŠKOVÁ, J. Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka: sborník příspěvků. Praha 20. 11. 2003. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2003, s. 244 - 248. ISBN 80-86317-28-5.

 • KAPLAN, A., TICHÝ, M.Kinematika běhu sprinterů s poruchou funkce kloubů a svalů dolních končetin. In VINDUŠKOVÁ, J. Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka: sborník příspěvků. Praha 20. 11. 2003. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2003, s. 29 - 31. ISBN 80-86317-28-5.

 • KAPLAN, A. Funkční parametry u běžců juniorské kategorie v atletickém sprintu. In SUCHOMEL, A., VOLF, M. Tělesná výchova a sport 2004, Liberec – Euroregion Nisa. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Liberec 24. – 25. června 2004. 1. vyd. Liberec: PF TU, 2004, s. 167 – 170. ISBN 80-7083-901-5.

 • KAPLAN, A. Detecting functional parameters at junior sprinters by using Wingate anaerobic 30 cycles all – out test. In SUCHOMEL, A., VODIČKOVÁ, S., ANTOŠ, R. Proceedings of abstracts. International Scientific Conference „Physical Education and Sport 2004, Liberec – Euroregion Nisa“. Liberec June 24 – 25, 2004. 1st. Liberec: Technical University, 2004, pp. 28 – 29. ISBN 80-7083-844-2.

 • KAPLAN, A. Pohybově indisponovaný žák v podmínkách školní tělesné výchovy. In VINDUŠKOVÁ, J. Role pohybových aktivit v životě dětí a mládeže: sborník příspěvků. Praha 16. 11. 2005. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2005, s. 19 -21. ISBN 80-86317-38-2.

 • KAPLAN, A. Dlouhodobé sledování sprinterské výkonnosti na vrcholných světových soutěžích. In VINDUŠKOVÁ, J. Atletika 2005: sborník příspěvků. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Praha 24. – 25. listopadu 2005. 1. vyd. Praha: FTVS UK, 2005, s. ISBN 80-86317-39-0.

 • KAPLAN, A. KOŠKOVÁ, T. Reakční doba ve sprinterských disciplínách po zavedení pravidla 162.7 o chybném startu. In VINDUŠKOVÁ, J. Atletika 2005: sborník příspěvků. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Praha 24. – 25. listopadu 2005. 1. vyd. Praha: FTVS UK, 2005, s. ISBN 80-86317-39-0.

 • KAPLAN, A., RADA, P. Hodnocení techniky štafetové předávky na 4×100 m u extraligovýchdružstev mužů. In VINDUŠKOVÁ, J. Atletika 2005: sborník příspěvků. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Praha 24. – 25. listopadu 2005. 1. vyd. Praha: FTVS UK, 2005, s. ISBN 80-86317-39-0.

 • KAPLAN, A., TICHÝ, M., ŠIMKOVÁ, M. Porucha funkce kloubů dolních končetin u sprinterů (Nástin problému). In CIHOVÁ, I. Atletika 2006: Vedecký sborník. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Bratislava 24. – 25. listopadu 2006. 1. vyd. Bratislava: ICM Agency, 2006, s. 103 – 108. ISBN 80-89257-01-1.

 • KAPLAN, A., MAŠTALÍŘOVÁ, K. Postoje k atletice u kategorie mladšího žactva. In CIHOVÁ, I. Atletika 2006: Vedecký sborník. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Bratislava 24. – 25. listopadu 2006. 1. vyd. Bratislava: ICM Agency, 2006, s. 96 – 102. ISBN 80-89257-01-1.

 • KAPLAN, A., VOKOUN, M. Měření podpory větru v běhu na 100 m. In MICHÁLEK, J. Atletika 2007: Vědecký sborník. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Brno 23. – 24. 11. 2007. 1. vyd. Brno: MU, 2007, s. 79 – 87. ISBN 978-80-210-4451-7.

 • KAPLAN, A. Pohybově neúspěšný žák ve školní tělesné výchově. In. FRANIOK, P., KNOTOVÁ, D. Sborník příspěvků z Konference ČPdS „Učitel a žák v současné škole“. Brno: 12.2. 2008. 1.vyd. Brno: MU, 2008, s. 357 – 365. ISBN 978-80-210-4752-5.

 • KAPLAN, A., VOLF, J. Obraz sportovní kariéry Jana Železného v médiích.In

 • SLEPIČKOVÁ, I., JUNGMANOVÁ, O. (Ed.) Sborník příspěvků z konference Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu. Praha: 13. 11 2008. 1. vyd.

 • Praha: UK FTVS, 2008, s. 98 – 104. ISBN 978-80-86317-65-6.

 • KAPLAN, A., NEPOMUCKÝ, J. Hodnocení štafetové předávky na 4×100 m v kategorii žen. In BROĎÁNI, J., MIŠKOLCI, M. Atletika 2008. Sborník příspěvků z konference. Nitra: 28. 11. 2008. 1. vyd. Nitra: KTVS PF UKF, 2008, s. 87 – 92. ISBN 978-80-8094-373-8.

 • KAPLAN, A., KLADIVOVÁ, V. Možnosti využití balančních pomůcek v atletickém tréninku mládeže. In BROĎÁNI, J., MIŠKOLCI, M. Atletika 2008. Sborník příspěvků z konference. Nitra: 28. 11. 2008. 1. vyd. Nitra: KTVS PF UKF, 2008, s. 145 - 149. ISBN 978-80-8094-373-8.

 • KAPLAN, A. Možnosti zapojení atletických trenérů do kondiční přípravy u fotbalových týmů. In BROĎÁNI, J., MIŠKOLCI, M. Atletika 2008. Sborník příspěvků z konference. Nitra: 28. 11. 2008. 1. vyd. Nitra: KTVS PF UKF, 2008, s. 156 – 161. ISBN 978-80-8094-373-8.

 • KAPLAN, A., CHOCHOLOVÁ, A. Zachycení kariéry oštěpařky Dany Zátopkové v tehdejším tisku (v letech 1946 – 1961). In SLEPIČKOVÁ, I., HARBICHOVÁ, I. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Společenská úloha sportu. Praha: 19. 11 2009. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2009, s. 64 - 70. ISBN 978-80-86317-72-4.

 • KAPLAN, A. Úloha kondičního trenéra u fotbalového „A“ týmu ČR. In ČILLÍK, I., PUPIŠ, M., KREMNICKÝ, J. (Eds.) Atletika 2009. Recenzovaný vedecký zborník. Banská Bystrica, 20.11. 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB FHV, 2009, s. 331 – 339. ISBN 978-80-8083-889-8.

 • KAPLAN, A. Problematika pohybově neúspěšného žáka ve školní TV. In KRESTA, J., PYŠNÁ, D. (Eds.) Pohyb, výchova, zdraví 2009. Recenzovaný sborník příspěvků z vědecké konference. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2009, s.. ISBN 978-80-7414-213-0.

 • KAPLAN, A., VACHOVÁ, K. Pohybové aktivity v denním režimu dětí mladšího školního věku. In KRESTA, J., PYŠNÁ, D.(Eds.) Pohyb, výchova, zdraví 2009. Recenzovaný sborník příspěvků z vědecké konference. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2009, s.83 - 90. ISBN978-80-7414-213-0.

 • KAPLAN, A., EŠPANDR, M. Postoje a motivace žákovských kategorií k atletickému tréninku. In ČILLÍK, I., PUPIŠ, M., KREMNICKÝ, J. Atletika 2009. Recenzovaný vedecký zborník. Banská Bystrica, 20.11. 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB FHV, 2009, 171 – 177.ISBN 978-80-8083-889-8.

 • KAPLAN, A., KLIMOVIČOVÁ, R. Využití poznatků o EPOCu pro kondiční přípravu. In. KRESTA, J., PYŠNÁ, D. (Eds.) Kinesis, Salus, Educatio 2009.

 • Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí.Ústí nad Labem, 25. 11. 2009. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2010, s. 46 – 51. ISBN 978-807414-233-8.

 • FEHER, J., KAPLAN, A. Analýza sportovního výkonu v běhu na 100 m pomocí programu Dartfish. In VINDUŠKOVÁ, J. Atletika 2010: sborník příspěvků. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Praha 26. listopadu 2010. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2010, s.44 – 49. ISBN 978-80-86317-80-9.

 • KAPLAN, A. Pohybově neúspěšný žákve školní TV. In VINDUŠKOVÁ, J. Atletika 2010: sborník příspěvků. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Praha 26. listopadu 2010. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2010, s.118 – 125. ISBN 978-80-86317-80-9.

ČLÁNKY V NERECENZOVANÝCH SBORNÍCÍCH

 • KAPLAN, A.Didaktická východiska řešení situace pohybově méně úspěšných žáků v podmínkách školní tělesné výchovy (komentovaná literární rešerše). In PERIČ, T. Kinantropologie 97 : sborník příspěvků mezinárodní studentské vědecké konference – Praha 22.4.-23.4 1997. 1. vyd. Praha: FTVS UK, 1997, s. 147 – 149. ISBN 80-902147-4-6.

 • KAPLAN, A. Pedagogická východiska řešení situace pohybově méně úspěšných žáků v podmínkách školní tělesné výchovy. In MARVANOVÁ, Z. Seminář sportovní sekce FTVS UK Praha : sborník příspěvků – Praha 6.11. 1997. 1. vyd. Praha : FTVS UK, 1997.

 • KAPLAN, A. Pedagogická východiska řešení situace pohybově méně úspěšných žáků v podmínkách školní tělesné výchovy. In ZAHÁLKA, F. Kinantropologie 98 : sborník příspěvků studentské vědecké konference – Praha 25.3. 1998. 1. vyd. Praha : FTVS UK, 1998.

 • KAPLAN, A. Pohybově neúspěšný žák v podmínkách školní tělesné výchovy. In ZAHÁLKA, F. Pohybové aktivity : sborník příspěvků mezinárodní studentské konference – Praha 21.4. – 22.4. 1999. 1. vyd. Praha : UK FTVS, s. 210 – 213. ISBN 80-86317-01-3.

 • KAPLAN, A. Videotechnika a tvůrčí přístup trenéra atletiky. In ZAHÁLKA, F. Pohybové aktivity : sborník příspěvků mezinárodní studentské vědeckékonference – Praha 21.4. – 22. 4. 1999. 1. vyd. Praha : FTVS UK, 1999, s. 251 – 253. ISBN 80-86317-01-3.

 • KAPLAN, A. Tvůrčí přístup trenéra v žákovské atletice. In SÜSS, V. Sborník příspěvků studentské vědecké konference – Praha 23. 3. 2000. 1. vyd. Praha : UK FTVS, 2000.

 • KAPLAN, A.Problematika rytmicity pohybu při zdokonalování techniky běhu. In BUNC, V., MARVANOVÁ, Z. Výsledky výzkumu sportovního výkonu a tréninku III. 1. vyd. Praha : UK FTVS, 2001, s. 67 – 68. ISBN80-246-0233-4.

 • KAPLAN, A. Názorové postoje pohybově neúspěšných žáků k pohybovým aktivitám zjišťované technikou CATPA. In SÜSS, V. Sborník příspěvků studentské vědecké konference - Praha 23.3. 2000. 1. vyd. Praha : UK FTVS, 2000.

 • KAPLAN, A. Názorové postoje pohybově neúspěšných žáků k pohybovým aktivitám. In SVOZIL, Z. Sborník referátů celostátní studentské vědecké konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie – Olomouc 17.-18. 4. 2000. 1. vyd. Olomouc : FTK UP, 2000,s. 57 – 60. ISBN 80-244-0070-7.

 • KAPLAN, A., OPATRNÝ, D. Diagnostika maximálního anaerobního výkonu a následná intervence v tréninku mladých sprinterů. In SÜSS, V. Sborník z celouniverzitní studentské vědecké konference II. díl - Praha 24.4. – 25.4. 2001. 1. vyd. Praha : UK FTVS, 2001, s. 491 – 495. ISBN 80-246-0402-7.

 • KAPLAN, A. Atletická kondiční příprava mládeže. In ČECHOVSKÁ, I. aj. Sborník ze semináře katedry plaveckých sportů UK FTVS – Praha 24. 3. 2001. 1. vyd. Praha : UK FTVS, 2001, s. . ISBN-.

 • KAPLAN, A. Inferiorita žáka v podmínkách školní tělesné výchovy. In BUNC, V., MARVANOVÁ, Z. Výsledky výzkumu sportovního výkonu a tréninku. 1. vyd. Praha : UK FTVS, 2001, s. 69 – 72. ISBN 80-246-0233-4.

 • KAPLAN, A. Pohybově neúspěšný žák v podmínkách školní tělesné výchovy. In TILINGER, P. aj. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí – sborník příspěvků národní konference 1. díl – Praha 1. – 4. 2. 2001. 1. vyd. Praha : UK FTVS, 2001, s. 71 – 74. ISBN 80- 86317-12-9.

 • KAPLAN, A. Příčina pohybové insuficience žáků v podmínkách školní tělesné výchovy. In SÜSS, V. Celouniverzitní studentská vědecká konference : sborník referátů I. díl – Praha 24.4.- 25.4. 2001. 1. vyd. Praha : UK FTVS, 2001, s. 133 – 137. ISBN 80-246-0401-9.

 • KOLČITEROVÁ, J., KAPLAN, A. Sledování výkonnostní úrovně uchazečů o studium na UK FTVS v rámci praktických zkoušek z atletiky. Poster. In VINDUŠKOVÁ, J. Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka: sborník příspěvků. Praha 20. 11.

 • 2003. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2003. ISBN 80-86317-28-5.

 • KAPLAN, A., TICHÝ, M. Technika běhu a funkční stav. Sborník příspěvků Kurzu trenérů olympijské solidarity MOV. Nymburk 20. –22. října 2006. 1 vyd. Praha: ČAS, 2006, s.ISBN

 • KAPLAN, A., MAŠTALÍŘOVÁ, K. Postoje dětí k atletice v atletických klubech. In TŮMA, M. Sborník příspěvkůz vědeckého semináře sportovní sekce. Praha: 26. 4. 2007. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2007.ISBN

 • KAPLAN, A. Možnosti řešení identifikace pohybově indisponovaného žáka ve školní tělesné výchově (Nástin problému). In TŮMA, M. (Ed.) Sborník příspěvků z vědeckého semináře sportovní sekce. Praha: 26. 4. 2007. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2007. ISBN 978-80-246-1553-0.

 • KAPLAN, A., HOFFMANN, F. Možnosti tréninku maximální a supramaximální rychlosti. In DOVALIL, J., CHALUPECKÁ, M. (Ed.) Současný sportovní trénink. Sborník příspěvkůz konference „Současný sportovní trénink“. Praha: 23. ledna 2008. 1. vyd. Praha: Olympia, ČOV, UK FTVS, 2008, s. 83 – 86. ISBN 978-80-7376-079-3.

 • KAPLAN, A. Možnosti zapojení atletických trenérů do kondiční přípravy fotbalového týmu. In DOVALIL, J., CHALUPECKÁ, M. (Ed.) Současný sportovní trénink.Sborník příspěvků z konference „Současný sportovní trénink“. Praha: 23. ledna 2008. 1. vyd. Praha: Olympia, ČOV, UK FTVS, 2008, s. 137 – 141.ISBN 978-80-7376-079-3.

 • SUSS, V., MATOŠKOVÁ, P., NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I.,

 • KOLČITEROVÁ, J., KAPLAN, A. Trénink pohybového základu ve sportovních hrách. In DOVALIL, J., CHALUPECKÁ, M. (Ed.) Současný sportovní trénink. Sborník příspěvků z konference „Současný sportovní trénink“. Praha: 23. ledna 2008. 1. vyd. Praha: Olympia, ČOV, UK FTVS, 2008, s. 197 – 200.ISBN 978-80-7376-079-3.

 • KAPLAN, A. Mimoškolní aktivity pohybově neúspěšných žáků. In SVATOŠ, T., VRABCOVÁ, D. Sborník anotací 16. konference ČAPV. Hradec Králové: 2. – 4. 9. 2008. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2008, s. 52. ISBN978-80-7041-958-8.

 • VAIDOVÁ, E., KAPLAN, A. Zapojení specialistů na kondiční přípravu u ženských fotbalových týmů v zahraničí. In GRYC, T. (Ed.) Věda v pohybu, pohyb ve vědě.Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference. Praha, 15. 4. 2010. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2010, s. 137 – 142. ISBN 978-80-86317-76-2.

 • TEPLAN, J., KAPLAN, A., HRÁSKÝ, P. Vybrané postupy při rekondiční přípravě hráče fotbalu po plastice LCA. In GRYC, T. (Ed.) Věda v pohybu, pohyb ve vědě.Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference. Praha, 15. 4. 2010. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2010, s. 165 – 170. ISBN 978-80-86317-76-2.

 • JEBAVÝ, R., MALÝ, T., KAPLAN, A. Profil a srovnání tělesného složení u hráček softbalu a volejbalu. In GRYC, T. (Ed.) Věda v pohybu, pohyb ve vědě.Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference. Praha, 15.4.2010.1. vyd. Praha: UK FTVS, 2010, s. 75 – 81. ISBN 978-80-86317-76-2.


Poslední změna: 8. říjen 2019 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS