Výuková laboratoř antropomotoriky

Laboratoř antropomotoriky

je součástí systému badatelských pracovišť na FTVS UK a orientuje se zejména na pedagogicko-výzkumnou činnost v oblasti neinvazivní

diagnostiky motorických předpokladů.


Laboratoř je koncipována jako otevřené pracoviště, kde jednak probíhá praktická výuka všech antropomotorických předmětů a jednak je zde prostor pro studenty bakalářských a magisterských programů, kteří tu mohou realizovat výzkumy v rámci svých závěrečných prací.

V neposlední řadě laboratoř slouží všem vědecko-výzkumným aktivitám členů katedry. Získané výsledky, poznatky a odborné výstupy jsou pak publikovány v odborných periodikách a dále využívány ve výuce jednotlivých předmětů.


V současné době se v laboratoři nachází vybavení pro diagnostiku laterality těla, kinesteticko-diferenciační schopnosti, anticipační schopnosti a koordinace oko-ruka, reakčních rychlostí, flexibility, silových schopností, stanovení somatotypu a vybavení pro další běžná antropometrická měření, jako je například stanovení tělesného složení nebo stanovení úrovně somatického vývoje.


Informace o vybavení laboratoře jsou uvedeny v tabulce:

Vyšetřované aspekty motoriky

Lateralitu těla (sinistrii, ambidextrii, dextrii). Testy preferované horní i dolní končetiny pomocí standardizovaných tappingových testů (přístroj "Fitro tapping check"), dále testy vedoucího oka a ucha. Pro testování laterality je použita soustava testů "Occupational Skills Assessment Test Battery". Testování rozdílnosti výkonů obou končetin a stanovení indexů laterality.

Kinesteticko-diferenciační schopnost, pomocí "Discrimination Weights" a další aspekty koordinačních předpokladů (tremor, zrcadlové psaní atd.)

Anticipační schopnosti a koordinace oko-ruka jako předpoklad pro přesné časování pohybu pomocí přístroje "Modified Bassin Anticipation Timer".

Testování reakčních rychlostí na vizuální či zvukový podnět. Testovat lze i složené reakce.Flexibilitu pomocí „sit and reach“ lavice, měření rozsahu pohybu (tělesných úhlů) pomocí goniometrů.

Flexibilitu pomocí „sit and reach“ lavice, měření rozsahu pohybu (tělesných úhlů) pomocí goniometrů.

Měření silových schopností. Statickou sílu horních končetin pomocí ručního dynamometru nebo celkovou statickou sílu trupu pomocí zádového dynamometru. Výbušnou sílu dolních končetin pomocí testu vertikálního skoku. Používá se kontaktní podložka s přesným měřením času stráveným ve vzduchu (systém "Newtest")

Stanovení tělesného typu (resp. somatotypu) pro potřeby identifikace talentů ve sportu a pro vyhodnocení typologických předpokladů pro určitou motorickou činnost. Pro tyto účely se používají antropometrické pomůcky.

Antropometrické měření pro stanovení procentuálního podílu tukové, kosterní a svalové hmoty v těle, distribuce tuku, predikce tělesné výšky, hodnocení somatického vývoje. Porovnání hodnot s normami a stanovení somatických předpokladů pro motoriku.


Poslední změna: 24. leden 2018 13:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS