Specializace
Zřizovatel: UK FTVS – katedra gymnastiky

Garant předmětu: Mgr. J. Chrudimský. Ph.D.

Kontakt: tel. 220172052, E-mail : chrudimsky@ftvs.cuni.cz

Formy studia: prezenční a kombinované studium, trenérská škola

Všeobecné informace k předmětu "Specializace gymnastických sportů"


Sporty jako jsou sportovní gymnastika, moderní gymnastika, skoky na trampolíně, sportovní akrobacie, sportovní aerobik, Fitness, TeamGym, Parkour a akrobatický Rock and Roll mají společný pohybový základ, který je řadí mezi „gymnastické sporty“. Tato skutečnost je hlavním důvodem společné výuky „Specializace gymnastických sportů“. V průběhu bakalářského studia dostávají studenti všech forem studia informace o jednotlivých gymnastických sportech s důrazem na společný pohybový základ a jeho didaktiku. Obsahem výuky jsou pohybové, pedagogicko-didaktické i metodické prostředky zaměřené na kultivaci biologických, psychologických i pohybových kompetencí gymnastů a gymnastek. V magisterském studiu se studenti zaměřují na rozšíření znalostí, dovedností a kompetencí trenéra konkrétního gymnastického sportu. Součástí vzdělávání je vlastní výzkumná práce spojená s řešením závěrečné diplomové práce. Podmínkou pro zahájení specializace je prokázání aktivní sportovní činnosti v některém z gymnastických sportů.


Organizace výuky (povinnosti studentů veškerých forem studia)


1. Výuka specializace je pro všechny studijní programy, včetně trenérské školy, společná. Pro organizaci výuky je rozhodující rozsah a organizace výuky ve studijním programu Trenér.

2. Studium specializace je podmíněna studijním plánem daného studijního programu. Každý student specializace v průběhu studia musí absolvovat předmět Gymnastika pro všechny.

3. Studenti specializace se účastní výzkumných, vzdělávacích a dalších akcí realizovaných katedrou gymnastiky.

4. Studenti specializace gymnastických sportů se individuálně zdokonalují v gymnastických dovednostech dané specializace a účastní se akademických a jiných soutěží v dané specializaci.

5. Studenti specializace gymnastických sportů se dle možností aktivně účastní vzdělávacích a sportovních aktivit příslušného sportovního svazu.

6. Studenti specializace gymnastických sportů musí v průběhu studia získat nebo obnovit kvalifikaci rozhodčího gymnastického sportu min. III. třídy dle zaměření specializace.

7. Studenti specializace vykonávají didaktickou praxi v bakalářském i magisterském studiu.

8. Studenti specializace se aktivně účastní a podílejí se na výuce.

9. Studenti specializace gymnastických sportů průběžně prezentují výsledky své výzkumné práce v průběhu celého studia specializace.

10. Na závěr bakalářského (platí i pro TŠ) i navazujícího studia skládají studenti po splnění všech náležitostí závěrečnou státní zkoušku ze specializace GS, která se skládá z obecné části a části speciální blízké konkrétní profilaci.
Poslední změna: 12. únor 2021 10:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS