Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Masérské osvědčení - Masérský kurz


Katedra ZTV a TVL umožňuje získat Doklad o vykonané zkoušce jako způsobilost k vykonávání masérské činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy (mimo oblast zdravotnictví) na základě splnění následujících podmínek:

  • student (absolvent) FTVS nebo lékařských oborů

  • zkouška z anatomie

  • zkouška z fyziologie

  • zkouška nebo zápočet z regenerace

  • zkouška nebo zápočet z první pomoci

  • zkouška nebo zápočet z předmětu sportovní masáž

  • splnění podmínek následného specializovaného bloku masáží


O nejbližším termínu konání tohoto bloku najdete více informací v aktualitách.

Výukové DVD "Masážní hmaty a postupy" lze zakoupit v prodejně FALON COPYCENTRUM v budově fakulty (přízemí vpravo, dv.č. H070). Cena je 400,- Kč.


Cvičení pro seniory

Cvičení zdravotní tělesné výchovy pro seniory vede doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc. Cvičení je zaměřeno na vyrovnání svalových dysbalancí, udržení kloubní pohyblivosti, správné držení těla a relaxaci. Je vedeno pomalým tempem adekvátně věku a schopnostem cvičenců. Koná se každé úterý od 15 do 16 hod v tělocvičně katedry ZTV/TVL v bloku B v přízemí č.dv.009/ TBO-2/. Cena jedné cvičební jednotky je 40,- Kč.


Cvičení pro seniory II

Další cvičení pro seniory vede PhDr. Klára Daďová, Ph.D. Tyto lekce jsou zaměřeny kromě vyrovnání svalových dysbalancí také na posilování formou kruhového tréninku. Cvičení je vedeno adekvátně k věku a schopnostem cvičenců. Koná se každý čtvrtek od 15.00 do 16.15 hod v tělocvičně katedry ZTV/TVL v bloku B v přízemí č.dv.009/ TBO-2/. Cena jedné cvičební jednotky je 50,- Kč, platí se čtvrtletně, převodem na účet UK FTVS. Při neúčasti se peníze nevracejí.


Kurzy vedené členy katedry:

Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi (PhDr.Andrea Levitová, Ph.D.)

Pohyb a zdraví (Doc.PhDr.Pavel Strnad, CSc.)

Pohyb ve zdravotně tělovýchovných systémech (Doc.PhDr.Pavel Strnad, CSc.)

Prevence poruch pohybového systému (PhDr.Andrea Levitová, Ph.D., PhDr. Klára Daďová, Ph.D.))

První pomoc (MUDr.Michaela Malá)


Bližší informace o kurzech zde.Poslední změna: 15. červenec 2019 09:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS