Committee of Biomechanics

Chairman:

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.

Anatomy and Biomechanics FTVS UK, Martího 31, 162 52 Praha 6


Members:

doc. RNDr. Evžen Amler, CSc.

UK 2. Faculty of Medicine UK, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5


doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Institute of Anatomy 3. Faculty of Medicine UK

Ruská 87

100 00 Praha 10


prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

VÚ stomatologický 1. LF UK

Vinohradská 48, 120 00 Praha 2


prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.

Fakulta biomedicínského inženýrství

Katedra lékařských a humanitních oborů

Náměstí Sítná 3105

272 01 Kladno


prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Fyziologický ústav 1. LF UK

Albertov 5, 128 00 Praha 2


prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.

Strojní fakulta ČVUT

Technická 4, 166 07 Praha 6


prof. Ing. Jan Kovanda, CSc.

Dopravní fakulta ČVUT

Horská 3, 128 03 Praha 2


prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Ortopedicko traumatologická

klinika 3. LF UK

Šrobárova 50

100 00 Praha 10


prof. Ing. František Maršík, DrSc. (místopředseda)

Ústav termomechaniky AV ČR

Dolejškova 5,182 00 Praha 8


prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc.

Fakulta stavební, Katedra stavební mechaniky ČVUT

Thákurova 7, 166 29 Praha 6


prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.

Nové technologie, výzkumné centrum

Fakulta aplikovaných věd ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň


doc. Ing. Miroslav Sochor, CSc.

Strojní fakulta ČVUT

Technická 4, 166 07 Praha 6


doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.

katedra AB FTVS UK

Martího 31, 162 52 Praha 6


prof. PhDr. František Vaverka, CSc.

kat. biomechaniky FTK UP

Tř. Míru 115, 771 11 Olomouc


Last change: May 28, 2015 13:57 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on: