Mgr. Kateřina Maršáková

Consulting hours


Click here(SIS)


Professional characteristics

 • From 1998 to 2003 Master's degree in Physiotherapy at the Charles University in Prague

 • Since 2003 professional practice in physiotherapy in outpatient NHS

 • Since 2004 assistant professor at the Department of Physiotherapy at UK FTVS Prague

 • From 2002 to 2009 cooperation on teaching in retraining massage courses for blind and partially sighted people in TAKTILA s. r. o.

 • She is a member of the Czech Kinesiological Society (ČKS)

 • She has been cooperating with the Acrobatic Gymnastics section of TJ Bohemians Prague for a long time


Research focus

 • Approaches in manual medicine


Courses taught


Click here


Most important publications

 • Maršáková, K., Klánová, T. (2003). Objektivizace výskytu svalového hypertonu metodou termografie u dětí a dospívajících s bolestmi hlavy cervikogenního původu (Objectivization of muscle hypertone occurrence by infrared thermography in children and teenagers with cervicogenic headaches). In Vindušková, J., Chrudimský, J.(Eds), Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka (179-182). Univerzita Karlova.

 • Maršáková, K. (2004). Joint dysfunction and kinematics of running. In Abstracts 14th Triennial FIMM World Congress, Manual/Musculoskeletal Medicine and Pain: Evidence and New Challenges.

 • Maršáková, K. (2004). Dysfunkce kloubu a kinematika běhu (Joint dysfunction and kinematics of running). In Reguli, Z., Novotná, M.(Eds), Sport ve vědě- věda ve sportu (47). Masarykova univerzita.

 • Maršáková, K. (2006). Dysfunkce kloubu a kinematika běhu (Joint dysfunction and kinematics of running). In Kotlík, K. (Ed), Mladí Evropané ve vědě (84-89). Univerzita Karlova.

 • Maršáková, K. (2007). Nožní klenba a její opora ve sportovní obuvi (Foot arch and its support in sports footwear). In Kovář, K., Šefl, M. (Eds),  Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí (131-133). Univerzita Karlova.

 • Maršáková, K., Jelen, K. (2007). Vliv tvaru vložek na distribuci tlaku při interakci s nohou. Rehabil. fyz. Lék.,14, 1, 31-33.

 • Maršáková, K., Pavlů, D. (2012). Diagnostika funkce nohy v denní praxi. Rehabil. fyz. Lék., 19, 4, 177-180.Last change: November 30, 2022 17:20 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on: