PhDr. Lenka Žáková, PhD.

Consulting hours


Click here(SIS)


Profesní charakteristika

 • She studied physiotherapy at the UK FTVS, where she achieved a Bachelor's degree (2006) and a Master's degree (2008).

 • In 2014, she defended her dissertation on Electromyographic analysis of brachial plexus muscle involvement in volleyball players and obtained her Ph.D. in Kinanthropology.

 • After passing the state rigorous examination, she achieved her PhD in 2015.

 • She has worked as a physiotherapist, cooperated with the Czech Rugby Union and RC Tatra Smíchov, BK Havlíčkův Brod, Czech Softball Association and the Czech Canoe Association. Currently, she is involved in the preparation of the Hippos Havlíčkův Brod softball team, STM players of the Czech Softball Association and individuals from various sports.


Research focus

 • Physiotherapy in sport.

 • Shoulder braces in sports activities.

 • Sports traumatology and subsequent physiotherapy care.


Courses taught


Click here


Most important publications

 • Benda P., Nováková T., & Žáková L. (2021). Clinical evaluation of shoulder ROM in volleyball and handball players in youth categories. AUC Kinanthropologica, 57(2), 173–184.

 • Babický, L., Nováková, T., Vávra, J., & Satrapová, L. (2020). Current physical activity and sports history of children 11 to 19 years old at high schools in Prague. AUC Kinanthropologica, 56(2), 36–53.

 • Hassmannová, K., Nováková, T., Satrapová, L., & Pavlů, D. (2018). Nedostatky ve fyzioterapeutické péči v souvislosti se zraněními pohybového aparátu u dětí školního věku, které se věnují vrcholově gymnastickým sportům (gymnastickému aerobiku, sportovní nebo moderní gymnastice). Rehabilitace a fyzikální lékařství, 25(4), 165-170.

 • Koubková N., Satrapová L., Stupková M., & Pavlů D. (2017). Hodnocení posturální stability u akvabel. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 24(2), 104-115.

 • Satrapová L., Pánek D., & Pavlů D. (2015). Únavová zlomenina v praxi fyzioterapeuta a lékaře I. - M.Osgood-Schlatter. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 22, 85-88.

 • Špulák D., Čmejla R., Bačáková R., Kračmar B., Satrapová L., & Novotný P. (2014). Muscle activity detection in electromyograms recorded during periodic movements. Computers in Biology and Medicine, 47, 93-103.

 • Satrapová L., & Nováková T. (2012). Hypermobilita ve sportu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 19(4), 199-202.

 • Nováková T., Hojková K., & Satrapová L. (2011). Centrální koordinační porucha - diagnóza nejen pro kojenecký věk. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 18(4), 193-196.

 • Mrůzková M., Hojka V., & Satrapová L. (2011). Komparativní kineziologická analýza dvou forem sportovní lokomoce a jejich využití v tréninku - aplikace na jízdu na kajaku. Česká kinantropologie, 15(3), 192-199.

 • Pavelka, R., Satrapová, L., & Bačáková, R. (2010). Kineziologická analýza kliku jako posilovacího cvičení. Česká kinantropologie, 14(1), 98 – 103.

 • Pavelka, R., Satrapová, L., & Kračmar, B. (2010). Kineziologická analýza modifikací kliku jako posilovacího cvičení a využití ve fyzioterapii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 17(3), 129-133.
Last change: November 10, 2022 12:01 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on: