Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Consulting hours


Click here(SIS)


Professional characteristics

 • She studied physiotherapy at the Faculty of Physical Education and Sport of Charles University.

 • From 2004 to 2018 she was the Head of the Department of Physiotherapy at the UK Faculty of Physical Education and Sport and from 2010 to 2014 and 2018 - 2022 she was also the Vice Dean for External and International Relations at this Faculty; Currently, she is the guarantor of the bachelor and master studies in physiotherapy also at UK FTVS

 • For several terms she held the position of President of the professional organization of physiotherapists of the Czech Republic until 2004, the position of the Vice President of the European Region of the World Organization of Physiotherapists from 2004 to 2008 and until 2020 she was a member of the Executive Committee of the Professional Society of Rehabilitation and Physical Medicine of the Czech Society of Physical Therapy and a member of the Czech Ergonomics Society

 • She is a member of the Scientific Council of UK FTVS and the Branch Council in the field of Kinanthropology at UK FTVS

 • She is a member of the editorial board of several professional journals, author of two monographs and more than 100 scientific articles

 • In the field of research, she is mainly engaged in the analysis of the effect of physiotherapeutic concepts and methods

 • She is a supervisor of postgraduate students in the field of kinanthropology at the University of Applied Sciences.


Research focus

 • In the field of research, she is mainly engaged in the analysis of the effect of physiotherapeutic concepts and methods


Courses taught


Click here


Most important publications


 • Pavlů, D. et al. Effect of Blood Circulation in the Upper Limb after Flossing Strategy. Applied Sciences. 2021-02-11. DOI: 10.3390/app11041634 (IF 2.838)

 • Pavlů, D. et al. The Effects of Elastic Band Exercises with PNF on Shooting Speed and Accuracy in Ball Hockey Players during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021-10-29 . DOI: 10.3390/ijerph182111391 (IF 4.614)

 • Martínek, M.; Pánek, D.; Nováková, T.; Pavlu, D. Analysis of Intracerebral Activity during Reflex Locomotion Stimulation According to Vojta’s Principle. Appl. Sci. 2022, 12, 2225. https://doi.org/10.3390/app12042225 (IF 2.67)

 • Lonek, J., Pavlů, D. Obtíže pohybového systému u hráčů na dechové nástroje. Rehabil FyzLék 2022, 29(2):75-81. doi: 10.48095/ccrhfl202275

 • Máca, O., Vymyslický, P., Pavlů, D. Ovlivnění rozsahu pohybu dolní čelisti do deprese s využitím fyzioterapeutických technik u pacientů s myogenní temporomandibulární poruchou – literární rešerše. Rehabil Fyz Lék 2022, 29(2):69-74. doi: 10.48095/ccrhfl202269

 • Sageshima, H.; Pavlů, D. *; Dvořáčková, D.; Pánek, D. Onset Timing of Hyoid Muscles Activation during Cervical Flexion Is Position-Dependent: An EMG Study. Life 2022, 12, 949.  https://doi.org/10.3390/life12070949 (IF 3.81)

 • Novotová,K.,  Pavlů, D. *, Dvořáčková, D., Arnal-Gómez, A., Espí-López, G.V. Influence of walking as a physiological training to improve respiratory parameters in the elderly population. International Journal of Environmental Research and Public Health 2022; 19(13):7995. https://doi.org/10.3390/ijerph19137995  (IF 4.614)

 • Jandova, T.; Narici, M.V.; Steffl, M.; Bondi, D.; D’Amico, M.; Pavlu, D.; Verratti, V.; Fulle, S.; Pietrangelo, T. Muscle Hypertrophy and Architectural Changes in Response to Eight-Week Neuromuscular Electrical Stimulation Training in Healthy Older People. Life 2020, 10, 184. doi: 10.3390/life10090184 (IF 3:81)

 • Hoidekrová, K., Pětioký, J., Rogalewicz, V., Pavlů, D. Possibilities of using distance therapy and telerehabilitation in occupational therapy in patients after acquired brain injury – pilot study | Možnosti využití distanční terapie a telerehabilitace v ergoterapii u pacientů po získaném poškození mozku – pilotní studie. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi, 2021, 28(1), pp. 25–31

 • Ragulová, M., Pavlů, D., Pánek, D. Poranění lca – příklady cvičení, vhodné k prevenci poranění lca. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi, 2020, 27(3), pp. 175–185

 • Kvapilová, B., Hoidekrová, K., Angerová, Y., Pavlů, D. Porovnání časové náročnosti, cenové dostupnosti a reliability testů jemné motoriky pro pacienty po cévní mozkové příhodě z pohledu ergoterapie. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi, 2019, 26(3), pp. 131–138

 • Polák, A., Pánek, D., Pavlů, D. První zkušenosti s virtuální realitou v terapii míšních lézí. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi, 2017, 24(2), pp. 116–122

 • Pavlů, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I - Koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2003, 2010. ISBN 8072043129

 • Pavlů, D. Übungen mit dem Sanctband. Stuttgart: Thieme, 2016

 • Pavlů, D. Cvičení se Sanctbandem. Olomouc: Poznání, 2014.

 • Pavlů, D. Sanctband : la li dai zhi zu li xun lian. Xinbei, 2016.

 • Pánek, D., Kovářová, L., Pavlů, D. Elektroencefalografické koreláty výkonností motivace a únavy. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2014, 21 (2), 87-92

 • Pavlů, D. Brügger concept. In Řasová, K., Neurorehabilitation of people with impaired mobility - therapeutic intervention. Prague: 3rd Medical Faculty, Charles University, 2017: 194-201.

 • Holubářová, J., Pavlů, D. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 3.vyd Praha: Karolinum, 2017


Last change: November 30, 2022 18:05 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on: