Mgr. Svatava Neurwirthová

Konzultační hodiny


Click here (SIS)


Profesní charakteristika

 • Prior to her university studies, she completed a postgraduate course in rehabilitation work at the SZŠ in Ostrava. She worked as a rehabilitation worker in the RÚ Hrabyně from 1975 to 1978 and in the NsP Havířov in the Rehabilitation Department from 1978 to 1985.

 • She studied physiotherapy at the Charles University Faculty of Physiotherapy, where she obtained a master's degree in TV-rehabilitation in 1989.

 • From 1989 to 1991 she worked at the Railway Health Research Institute as a researcher and researcher.

 • From 1990 to 1998 she was employed at the UK FTVS as a teacher in the Department of Physiotherapy. From 1990 to 1991 she was employed as an external teacher at the National School of Physiotherapy in Prague.

 • From 1998 to 2008 she was employed as a teacher at ATVS Palestra.

 • From 1998-2000 she was employed as a physiotherapist at Therap-Tilia Prague.

 • From 2008 -2009 employed as an educator at the Children's Home in Klánovice.

 • Since 2009 employed as a teacher at UK FTVS at the Department of Physiotherapy.

 • From 2009 to 2015 she was an external teacher at the ČVÚT FBMI in Kladno.

 • Since 2017 she has been working in 3RE non-state medical facility in České Brod.

 • Member of UNIFY, ČLS JEP,ČSTL, Myoskeletal Society, ČLAS ČLS JEP.


Research focus

 • Kinesiological context in RL according to Vojta

 • Postural stability

 • Sports kinesiology


Courses taught


Click here


Most important publications - lecture activity

 • Výletová, S. (1987) Vyšetření ramenního kloubu a metodika kompenzačního cvičení  portovních gymnastek. SVOUČ. FTVS UK

 • Výletová, S. (1988) Návrh postupu vyšetření a rehabilitace u ojedinělé jednostranné dysbalance dolních fixátorů lopatky. SVOUČ. FTVS UK.

 • Výletová , S. (1989) Vyšetření sportovních gymnastek. [Diplomová práce]. FTVS UK.

 • Véle, F., Linc, R., Výletová, S. (1990) Smyslová diagnostika v dopravě II. Analýza proprioceptivních mechanismů. Lékař a technika, 21(4), 73-78.

 • Výletová, S., Rašev, E., Véle, F. (1994) Polyelectromyographic study of postural musles working on a dynamic platform. 1.conference of the Czech neuroscience society. Praha.

 • Nešpor, K., Výletová, S. (1995) Jógová, relaxační a jiná cvičení pro aktivisty a účastníky peer programů na školách. Protialkoholický Obzor, 30 (1), 70-71.

 • Výletová, S., Rašev, E., Véle, F. (1995) PEMG studie činnosti vybraných posturálních svalů na dynamické plošině. In Sborník z vědeckého semináře biomechanické sekce FTVS UK, Pohyb-zdraví-výkonnost (70-71). Praha.

 • Výletová, S., Rašev, E., Véle, F. (1995) PEMG studie činnosti vybraných posturálních svalů na dynamické plošině. In Sborník z vědeckého semináře biomechanické sekce FTVS UK, Pohyb-zdraví-výkonnost (70-71). Praha.


  Lecture activity for conferences in Bohdaneč Spa:


  • 2017 - Examination of the deep stabilization system in female bodybuilding athletes of the Czech Republic

  • 2018 - Physiotherapy of pain syndromes in the shoulder joint

  • 2019- Case report of a patient diagnosed with stp.OS refracture cruris l.sin. and skin graft surgery

  • 2020 - Case report of patients after cervical spine surgery.

Last change: November 10, 2022 12:58 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on: