Mgr. Kristina Chroustová

 • Studium fyzioterapie na UK FTVS, titul bakalář (2016), titul magistr (2018)

 • Od roku 2020 asistentka na katedře fyzioterapie

Konzultační hodiny

Pracovní zkušenosti

 • Fyzioterapeut ve sportovním klubu sportovní gymnastiky a gymnastického aerobiku (2017 - 2019); fyzioterapeut na Taneční konzervatoři hl.m.Prahy (2019 – současnost), fyzioterapeut na lůžkovém oddělení RK Malvazinky (2016 – 2018); fyzioterapeut na ambulanci Ústavu preventivního a sportovního lékařství (2017-2020); fyzioterapeut v soukromé ordinaci FyzioVšem (od roku 2021)

Kurzy a semináře v rámci celoživotního vzdělávání

 • 2021 McKenzie kurz “A” – Bederní páteř (mechanická diagnostika a terapie)

 • 2019 Konference sportovní fyzioterapie

 • 2019 Studentská vědecká konference Scientia Movens, aktivní účast

 • 2019 Absolvování certifikovaného kurzu Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové

 • 2019 Strategie léčby metodou L.Mojžíšové

 • 2018 Terapie gastroezofageálního refluxu jícnu a dalších poruch jícnu (Mgr. Petr Bitnar)

 • 2017 Ošetření svaloviny pánevního dna metodou L.Mojžíšové

 • 2017 Fyzioterapie u dětí od 2 do 15 let

 • 2017 Konference tělovýchovného lékařství

 • 2017 Vztah mezi dechovými pohyby a posturou (PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D.)

 • 2017 Mobilizace žeber metodou L.Mojžíšové

 • 2017 Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie

 • 2016 Masér pro sportovní a rekondiční masáže

 • 2015 Kinesiotaping

Publikace

 • Hassmannová, K., Nováková, T., Satrapová, L., Pavlů, D. Nedostatky ve fyzioterapeutické péči v souvislosti se zraněními pohybového aparátu u dětí školního věku, které se věnují vrcholově gymnastickým sportům (gymnastickému aerobiku, sportovní nebo moderní gymnastice). Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2018, 25(4), s. 165-170.

 • Hassmannová, K., Pavlů, D., Nováková, T. Most common injuries of the musculoskeletal system among children of elementary school age who engage in gymnastic sports (aerobics, artistic or rhytmic gymnastice) at an elite level. Acta Unversitatis Carolinae: Kinanthropologica, 2019, 55(1), s. 10-20.Last change: November 10, 2022 10:59 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on: