• Fakulta

Fakulta

O fakultě


Fakulta tělesné výchovy a sportu je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Stala se její součástí v roce 1959 zprvu jako Institut tělesné výchovy a sportu, od roku 1965 jako fakulta Univerzity Karlovy.


Původně se učitelé tělesné výchovy pro obecné školy vzdělávali na čtyřletých učitelských ústavech s maturitou a pro střední školy se od roku 1892 vzdělávali na Vzdělávacích kurzech pro učitelství tělocviku na středních školách a učitelských ústavech při lékařské fakultě UK. Roku 1945 německý vzdělávací kurz zanikl a český se přeměnil v Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při Univerzitě Karlovy v Praze. V roce 1948 byl ústav včleněn do pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ze které v roce 1953 byla vytvořena Vysoká škola pedagogická, v jejímž rámci byla katedra tělesné výchovy začleněná do tzv. společenské fakulty VŠP a byla pověřena výukou učitelů tělesné výchovy pro II. a III. stupeň škol.


V roce 1953 byla současně zřízena samostatná vysoká tělovýchovná škola pod názvem Institut tělesné výchovy a sportu, která měla vychovávat vysokoškolsky vzdělané pracovníky pro tělovýchovné hnutí, trenéry a metodiky, a pro vysoké školy učitelé tělesné výchovy a vědecké pracovníky. V roce 1958 byl Institut spojen s katedrami tělesné výchovy VŠP s cílem vychovávat jak odborné pracovníky, tak středoškolské a vysokoškolské učitele tělesné výchovy.Fakulta tělesné výchovy a sportu otevírá od akademického roku 2019/20 nově akreditované bakalářské studijní programy: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (lze studovat i v kombinaci s druhým aprobačním předmětem – geografie, matematika); Management tělesné výchovy a sportu; Trenér; Kondiční trenér; Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami; Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a dále ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví studijní obory Fyzioterapie nebo Ortotik-protetik. V navazujících magisterských programech UK FTVS otevírá nově akreditované studijní programy: Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (lze studovat i v kombinaci s druhým aprobačním předmětem – geografie); Management tělesné výchovy a sportu; Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy a dále ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví obor Fyzioterapie.


Absolventi magisterských programů mohou pokračovat v doktorském studiu jednoho ze dvou doktorských studijních programů Kinantropologie a Biomechanika.


Celoživotní vzdělávání na UK FTVS doplňuje, prohlubuje, obnovuje nebo rozšiřuje vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jednotlivých účastníků, probíhá mimo rámec studijních programů. Tento způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání a je široce dostupný.

Poslední změna: 3. leden 2019 13:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS