• Fakulta

Fakulta


Jsme jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy – její součástí jsme od roku 1959. Naším cílem je budovat komunitu, která sdílí a propaguje myšlenky udržitelného a zdravého životního stylu každého jednotlivce v každém věku, jehož nedílnou součástí jsou pohybové a sportovní aktivity. 


Do našich aktivit zapojujeme příslušníky všech genderových skupin, všech generací – od dětí po seniory – a všech součástí společnosti – špičkové sportovce, běžnou populaci až po lidi s tělesným či jiným hendikepem. 


Vzděláváme studenty a školíme odborníky, kteří se uplatňují ve školství, tělovýchově, sportu, sportovním managementu, rekreaci, rehabilitační praxi a dalších oblastech.  


Ve výzkumné oblasti se věnujeme především tématům spojeným s udržitelností lidského zdraví z hlediska prevence. Náš zájem je interdisciplinární – vědecké týmy jsou zaměřeny jak na oblast sportovních věd, kinantropologie, biomedicíny, udržitelného zdraví a fyzioterapie, tak na humanitní vědy, historii sportu, pedagogiku a management.  


Spolupracujeme se subjekty vzdělávacího, výzkumného, neziskového a komerčního sektoru včetně profesních a mezinárodních organizací ve všech oblastech našeho působení – ve výuce, vědě a výzkumu a také při uplatňování a přenosu znalostí a technologií do praxe. Nabízíme širokou škálu kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a v rámci ediční činnosti vydáváme odborné publikace a časopisy.


Významnou součástí našich aktivit je také mezinárodní spolupráce. Udržujeme vztahy a spolupráci s řadou významných vysokých škol a ostatních výzkumných organizací v Evropě i mimo ni. Máme dlouholeté zkušenosti se studentskými výměnami, zejména s programem Erasmus+.  


HISTORIE VE ZKRATCE 


Původně se učitelé tělesné výchovy pro obecné školy vzdělávali na čtyřletých učitelských ústavech s maturitou. Učitelé tělocviku pro střední školy se od roku 1892 vzdělávali na Vzdělávacích kurzech pro učitelství tělocviku na středních školách a učitelských ústavech při Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.  


Roku 1945 německý vzdělávací kurz zanikl a český se přeměnil v Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1948 byl ústav včleněn do Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ze které byla v roce 1953 vytvořena Vysoká škola pedagogická, v jejímž rámci byla katedra tělesné výchovy začleněná do tzv. společenské fakulty a byla pověřena výukou učitelů tělesné výchovy pro II. a III. stupeň škol. 


V roce 1953 byla současně zřízena samostatná vysoká tělovýchovná škola pod názvem Institut tělesné výchovy a sportu, která měla vychovávat vysokoškolsky vzdělané pracovníky pro tělovýchovné hnutí, trenéry a metodiky, a pro vysoké školy učitelé tělesné výchovy a vědecké pracovníky. V roce 1958 byl Institut spojen s katedrami tělesné výchovy Vysoké školy pedagogické s cílem vychovávat jak odborné pracovníky, tak středoškolské a vysokoškolské učitele tělesné výchovy. Institut tělesné výchovy a sportu se v roce 1959 stává součástí Univerzity Karlovy. V roce 1965 je přejmenován na Fakultu tělesné výchovy a sportu.  
Poslední změna: 21. leden 2023 18:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: