Knihovna FTVS UK

Otevírací doba

Pondělí - Čtvrtek

9:00 - 17:00

Pátek

9:00 - 16:00


Informační služby

Služby knihoven Univerzity Karlovy jsou přístupné na základě průkazu UK.

Po jeho získání se registrujete vyplněním elektronické přihlášky.


Novinky

Připravujeme...
UKAŽ Discovery služba umožňuje prohledávat současně tištěné, digitalizované a elektronické informační zdroje dostupné na Univerzitě Karlově i bez přihlášení. Po přihlášení můžete zobrazit a prodloužit své výpůjčky.
Portál elektronických zdrojů zpřístupňuje informace o všech elektronických informačních zdrojích (EIZ) dostupných na UK. Studenti a akademičtí pracovníci FTVS UK mají přes EIZ přístup také k následujícím databázím:Databáze se zaměřením na výzkum v oblasti sportu a sportovní medicíny a včetně výživy, fyzikální terapie, zdraví a terapie při práci, fyziologie cvičení, kineziologie a dalších. Obsahuje i odkazy na desítky tisíc disertačních a diplomových prací.Přední fulltextový zdroj biomedicínských a zdravotnických časopisů zahrnující i sportovní medicínu.Digitální centrum pro studium sportu a cvičení. Obsahuje sbírku e-knih a videí s možností křížového vyhledávání od předního světového vzdělávacího vydavatelství pro fitness, cvičení, koučování a sport.Špičkový nástroj pro multioborový akademický výzkum.Multioborová abstraktová a citační databáze odborné recenzované literatury.


Mezinárodní bibliografická a citační databáze.Multioborová databáze e-knih obsahující české i zahraniční tituly například i z oblasti sportovního managementu a marketingu a sportovní psychologie.Kolekce specializovaných e-knih předních producentů. Tituly pokrývají i oblasti filosofie sportu, bioetiky, dopingu, sportu a udržitelného rozvoje, médií a sportu.Full textová kolekce e-knih.Databáze českých odborných a populárně naučných e-knih týkající se sportovní sociologie, pedagogiky a dějin sportu.Interaktivní výukové materiály z oblastí biomechaniky, fyziologie, antropomotoriky, výzkumu sportovního tréninku a další.Obsahuje e-publikace a multimediální studijní opory pro studenty FTVS UK.


Digitální knihovna Kramerius


Knihy a učebnice z oblasti sportovního tréninku, sportovní medicíny, teorie sportovních her, didaktiky sportovních her, biomechaniky tělesných cvičení.


Digitální repozitář UK


Kvalifikační a habilitační práce na UK.


Podpora


Knihovna vám pomůže:


  • s vyhledáváním informací

  • s citováním

  • s evidencí publikační činnosti (OBD)

  • s nákupem literatury

  • s publikováním v Open Access


Potřebujete poradit? Máte tip na titul či zdroj, který v našem fondu postrádáte? Máte jakoukoliv připomínku k našim službám? Neváhejte nás kontaktovat, nejlépe na e-mail: knihovna@ftvs.cuni.cz


Tipy, návody:Podpora open science


Evidence publikační činnosti:O nás


  • Knihovna představuje otevřené komunikační prostředí s posláním podporovat vzdělávání a poskytovat zázemí při rozvíjení kvalitních studijních programů, vědy, špičkového výzkumu a mezinárodní spolupráce.

  • Fond knihovny je zaměřen jak na oblast sportovních věd, kinantropologie, biomedicíny, udržitelného zdraví a fyzioterapie, tak na humanitní vědy, historii sportu, pedagogiku a management. Knihovna slouží nejen studentům a zaměstnancům UK, ale i veřejnosti.

  • Knihovna buduje a aktualizuje specializovaný fond ve všech typech dokumentů (včetně audiovizuálních a multimediálních) a dalších materiálů (včetně her, sportovních a pohybových aktivit).


Kontakt


Knihovna FTVS UK

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


e-mail: knihovna@fvts.cuni.cz

tel: +420 220 172 327


Lidé:


Mgr. Luděk Brouček, Ph.D.

ředitel

kancelář H 007

broucek@ftvs.cuni.cz

tel: +420 220 172 327 | +420 602 158 068 


Bc. Jaroslava Kamburovová

koordinátor OA, OBD, RIV

kancelář H 008

kamburovová@ftvs.cuni.cz


Zuzana Mazurová

akvizice, web, sociální sítě

kancelář H 008

mazurova@ftvs.cuni.cz

tel: +420 220 172 373 | +420 775 673 339


Helena Šandová

katalogizace, MVS

kancelář H 007

sandova@ftvs.cuni.cz

tel: +420 220 172 158Poslední změna: 1. červen 2023 10:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: