Knihovna FTVS UK

Otevírací doba


Pondělí - Čtvrtek

9:00 - 17:00

Pátek

9:00 - 16:00


Mimo otevírací dobu a o víkendu

Můžete vyzvednout knihy v modrém rezervačním boxu, nebo vrátit knihy do červeného biblioboxu (oba jsou na chodbě u knihovny).


Informační služby

Služby knihoven Univerzity Karlovy jsou přístupné na základě průkazu UK.

Po jeho získání se registrujete vyplněním elektronické přihlášky.


NovinkyUKAŽ Discovery služba umožňuje prohledávat současně tištěné, digitalizované a elektronické informační zdroje dostupné na Univerzitě Karlově i bez přihlášení. Po přihlášení můžete zobrazit a prodloužit své výpůjčky.


Portál elektronických zdrojů zpřístupňuje informace o všech elektronických informačních zdrojích (EIZ) dostupných na UK. Studenti a akademičtí pracovníci FTVS UK mají přes EIZ přístup také k následujícím databázím:

Search SportDiscus


Databáze se zaměřením na výzkum v oblasti sportu a sportovní medicíny a včetně výživy, fyzikální terapie, zdraví a terapie při práci, fyziologie cvičení, kineziologie a dalších. Obsahuje i odkazy na desítky tisíc disertačních a diplomových prací.
Search Medline Compelete


Přední fulltextový zdroj biomedicínských a zdravotnických časopisů zahrnující i sportovní medicínu.
Search EBSCO eBooks


Multioborová databáze e-knih obsahující české i zahraniční tituly například i z oblasti sportovního managementu a marketingu a sportovní psychologie.
Digitální centrum pro studium sportu a cvičení. Obsahuje sbírku e-knih a videí s možností křížového vyhledávání od předního světového vzdělávacího vydavatelství pro fitness, cvičení, koučování a sport.
Aplikace pro silový trénink poskytuje 3D anatomická videa silových tréninkových cvičení, pomáhá vizualizovat pohyb svalů, rozumět běžným chybám v posilovně a učí, jak předcházet a léčit zranění související s cvičením.


Mezinárodní bibliografická a citační databáze.
Multioborová abstraktová a citační databáze odborné recenzované literatury.

Kolekce specializovaných e-knih předních producentů. Tituly pokrývají i oblasti filosofie sportu, bioetiky, dopingu, sportu a udržitelného rozvoje, médií a sportu.Full textová kolekce e-knih.
Databáze českých odborných a populárně naučných e-knih týkající se sportovní sociologie, pedagogiky a dějin sportu.
Interaktivní výukové materiály z oblastí biomechaniky, fyziologie, antropomotoriky, výzkumu sportovního tréninku a další.
Obsahuje e-publikace a multimediální studijní opory pro studenty FTVS UK.Digitální knihovna Kramerius


Knihy a učebnice z oblasti sportovního tréninku, sportovní medicíny, teorie sportovních her, didaktiky sportovních her, biomechaniky tělesných cvičení.Digitální repozitář UK


Kvalifikační a habilitační práce na UK.


Podpora


Knihovna vám pomůže:


  • s vyhledáváním informací

  • s citováním

  • s evidencí publikační činnosti (OBD)

  • s nákupem literatury

  • s publikováním v Open Access

  • s managementem výzkumných dat


Potřebujete poradit? Máte tip na titul či zdroj, který v našem fondu postrádáte? Máte jakoukoliv připomínku k našim službám? Neváhejte nás kontaktovat, nejlépe na e-mail: knihovna@ftvs.cuni.cz


Tipy, návody:Podpora open science


Publikační činnost:


Evidence záznamů o výsledcích tvůrčí činnosti se řídí Opatřením rektora č. 40/2021. Knihovna spravuje evidenci záznamů o výsledcích tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů FTVS UK.


Sběr záznamů probíhá průběžně v OBD – v jednom z modulů Informačního systému Věda (informace o IS Věda).


Články z databáze Web of Science (a některé další snadno vyhledatelné publikace) jsou do OBD vkládány pracovníky knihovny – již vložené záznamy znovu nevkládejte, ale zkontrolujte.


Autor je zodpovědný za správné a úplné nahlášení svých výsledků.


Termín ukončení evidence výsledků za rok 2023: 16. 2. 2024O nás


  • Knihovna představuje otevřené komunikační prostředí s posláním podporovat vzdělávání a poskytovat zázemí při rozvíjení kvalitních studijních programů, vědy, špičkového výzkumu a mezinárodní spolupráce.

  • Fond knihovny je zaměřen jak na oblast sportovních věd, kinantropologie, biomedicíny, udržitelného zdraví a fyzioterapie, tak na humanitní vědy, historii sportu, pedagogiku a management. Knihovna slouží nejen studentům a zaměstnancům UK, ale i veřejnosti.

  • Knihovna buduje a aktualizuje specializovaný fond ve všech typech dokumentů (včetně audiovizuálních a multimediálních) a dalších materiálů (včetně her, sportovních a pohybových aktivit).


Kontakt


Knihovna FTVS UK

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


e-mail: knihovna@ftvs.cuni.cz

tel: +420 220 172 327


Náš tým:


Mgr. Luděk Brouček, Ph.D.

ředitel

kancelář H 011

broucek@ftvs.cuni.cz

tel: +420 220 172 158 | +420 602 158 068 


Bc. Jaroslava Kamburovová

koordinátor OA, OBD, RIV

kancelář H 011

kamburovová@ftvs.cuni.cz

tel: +420 220 172 158 | +420 721 368 670


Zuzana Mazurová

akvizice, web, sociální sítě

kancelář H 011

mazurova@ftvs.cuni.cz

tel: +420 220 172 158 | +420 775 673 339


Dokumenty
Poslední změna: 16. únor 2024 19:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: