Projekt MĚNÍME SVĚT POHYBEM


V rámci společného projektu s Balance Club Brumlovka a ostatními partnery hledáme v roce 2024 nejlepší studentské nápady v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit.


Mezi vítěze bude rozdělena finanční odměna ve výši 100 000 Kč.


 • první místo: 50 000 Kč

 • druhé místo: 30 000 Kč

 • třetí místo: 20 000 Kč


Nejlepšímu projektu z Fakulty tělesné výchovy a sportu bude udělena Cena děkana s finančním ohodnocením ve výši 20 000 Kč, pakliže se neumístí na prvních třech místech. Poznámka: Výše uvedené částky jsou brutto.


KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?


V roce 2024 se mohou projektu zúčastnit studenti a studentky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů všech vysokých škol České republiky. A to jak jednotlivci, tak týmy – týmové projekty mohou mít maximálně tři účastníky. Nemohou se účastnit držitelé ocenění (třetí, druhé a první místo) z roku 2023.

 

JAKÉ PROJEKTY JE MOŽNÉ PŘEDKLÁDAT?


Účastníci předkládají v prvním kole písemný dokument v rozsahu 8 až 10 stran, který popisuje projekt či nápad související s problematikou zdravého a udržitelného životního stylu jednotlivce, jehož nedílnou součástí jsou sportovní a pohybové aktivity. Hledáme zajímavé a inovativní projekty, které pomáhají navrhovat, realizovat a propagovat opatření na úrovni systému, organizací či konkrétních aktivit.


Je možné posílat nápady a projekty, které se věnují problematice pohybových a sportovních aktivit a jejich dopadu na zdravý životní styl ze všech možných úhlů pohledu. Obsahově se může jednat o metodické a organizační postupy, zdravotní pohled, ekonomické přínosy, právní regulaci, pedagogické a etické aspekty a mnohé další. Předkládané projekty by měly mít dopad na celou společnost či její jednotlivé části. Projekty by neměly být zaměřeny na specifickou oblast vrcholového sportu a jeho prezentace, ale mohou například navrhovat to, jakým způsobem je možné využít příkladů či osobností z vrcholové sportu pro oblast zdravého životního stylu.


Předkládané nápady a projekty mohou využít již existujících školních děl či je dále rozšiřovat. Je povoleno využít již existujících ročníkových, bakalářských, diplomových či disertačních prací nebo výstupů z jednotlivých předmětů. Stylově by se však nemělo jednat o doslovný výběr částí těchto školních děl. Samozřejmě lze prezentovat a popsat nápady zcela nové a zatím nepoužité.


JAK BY MĚL PROJEKT VYPADAT?


Předkládaný projekt by měl popsat, jaký problém či výzvu řeší (tj. proč je to důležité). Může také popsat situaci v dané oblasti. Stěžejní částí je však návrhová část – tj. konkrétní řešení, konkrétní doporučení.


KDO A JAK BUDE PROJEKTY HODNOTIT?


Projekty bude hodnotit nezávislá porota. Kromě zástupců Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a generálního partnera Balance Clubu Brumlovka zasednou v porotě také zástupci dalších partnerů FTVS, ostatních fakult Univerzity Karlovy a externí členové.


Porota bude hodnotit následující hlediska: srozumitelnost a jasnost projektu, vizuální stránku, odbornou úroveň, inovativnost a společenskou relevanci a dopady. V prvním kole budou vyhodnoceny písemné návrhy projektů. Prvních šest projektů z prvního kola hodnocení bude pozváno do druhého kola, tj. k osobní prezentaci před členy poroty. V rámci prezentace se bude hodnotit také způsob prezentace a reakce na zadané otázky.


HARMONOGRAM


 • 11. 2. 2024 | Vyhlášení

 • 13. 4. 2024 | Uzávěrka pro návrhy projektů (prodlouženo o týden)

 • 17 4. 2024 | Vyhodnocení projektů, oznámení úspěšným týmům o postupu do finále

 • 17. 5. 2024 | Finále


Finále se bude konat v moderních multifunkčních coworkingových prostorech Fleksi Beta v centru lokality Brumlovka od 9:00 do cca 14:00 hodin.

              

JAK ZASÍLAT PROJEKTY?


Projekty zasílejte do prodloužené uzávěrky 13. dubna 2024 prostřednictvím registračního formuláře.


PŘÍKLADY PROJEKTŮ


 • Návrh na změnu legislativních pravidel podporujících preferenci pohybu a sportu v rámci pracovních i mimopracovních aktivit.

 • Marketingová kampaň pro celonárodní projekt podporující pohyb.

 • Návrhy daňových opatření na podporu pohybových a sportovních aktivit.

 • Projekt založení společnosti zaměřené na práci s dětmi.

 • Nové metodické přístupy pro kondiční a fitness cvičení.

 • Návrh nového studijního oboru specialisty na zdravý životní styl.

 • Koncept podpory pohybových aktivit seniorů pro konkrétní obec či městskou část.

 • Prokazatelný koncept wellness procedur zlepšující životní styl.

 • Měřitelný systém fitness a wellness prevence pro každý věk (podklad pro zdravotní pojišťovny pro čerpání příspěvků ze zdravotního pojištění).


V roce 2023 byly ve finále prezentovány projekty, které se věnovaly těmto tématům: fitness aplikace pro děti, studijní obor se zaměřením na zdravý životní styl, Workout day pro zaměstnavatele, Mind Run – běžecká aktivita, série videí Pohybem k lepšímu já či Pohyb na předpis – sportovní aktivita jako forma prevence vzniku závažných onemocnění. Přečtěte si aktualitu o finále projektu.


ORGANIZÁTOŘI PROJEKTU


Fakulta tělesné výchovy a sportuje jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy – její součástí jsme od roku 1959. Naším cílem je budovat komunitu, která sdílí a propaguje myšlenky udržitelného a zdravého životního stylu každého jednotlivce v každém věku, jehož nedílnou součástí jsou pohybové a sportovní aktivity. Do našich aktivit zapojujeme příslušníky všech genderových skupin, všech generací a všech součástí společnosti – špičkové sportovce, běžnou populaci až po lidi s tělesným či jiným omezením. Vzděláváme studenty a školíme odborníky, kteří se uplatňují ve školství, tělovýchově, sportu, sportovním managementu, rekreaci, rehabilitační praxi a dalších oblastech.


Balance Club Brumlovka je exkluzivní klub, který patří mezi špičku českých fitness a wellness center a splňuje vysoký standard světových zařízení. Už od vzniku v roce 2007 je klubovým posláním určovat směr zdravého životního stylu, aktivního odpočinku a naučit dnešní „uspěchanou“ populaci vytvořit si harmonii/balanc mezi tělem, duší a myslí. Klub soustavně investuje do rozvoje zařízení a služeb a prezentuje nejnovější směry v přístupu ke zdraví a sportovně orientovanému životnímu stylu. Členům je k dispozici fitness s moderními stroji značky Technogym, více než 150 skupinových lekcí týdně, které se odehrávají ve třech studiích, moderní wellness s 25metrovým nerezovým bazénem, vířivkou, saunami, parní lázní, ledovou fontánou, Kneippovou lázní a spa s masážemi a luxusními tělovými rituály. Další chloubou Klubu je terasa s Panoramatickou a Herbal saunou, vnitřními odpočinkovými zónami, nerezovými prvky v podobě venkovní vířivky a ochlazovacího bazénu a venkovními odpočinkovými zónami plnými zeleně. V roce 2021 se Balance Club Brumlovka stal oficiálním partnerem vzdělávání FTVS UK a kontinuálně tak spolupracuje na vzdělávacích programech a projektech napříč studijními obory.


PARTNEŘI PROJEKTU


KPMG, DECATHLON, IOCB TECH, MATTONI, PUMA, EURO (mediální partner)

Poslední změna: 9. duben 2024 23:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: