Odborové organizace

ZO VOS UK FTVS - Kontakt

Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (ZO VOS UK FTVS), organizace 1151


Výbor ZO:

doc. PhDr. Viléma Novotná, předsedkyně ZO

PaedDr. Michael Velenský. Ph.D. (finanční záležitosti, letní dětská rekreace (LTD)

doc. ing. František Zahálka, Ph.D.

zástupci pro Koordinační odborovou radu Základních organizaci VOS na UK (KOR ZO VOS UK): V. Novotná, F. ZahálkaAgenda:

Kolektivní smlouva, kolektivní vyjednávání, legislativní problematika, pracovně-právní vztahy, sociální fond, sociální záležitosti

Tel. mobil 773 606 677

FTVS: +420 220 17 linka 2076

mail: ,Poslední změna: 21. únor 2018 09:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: