DVPP | DVSP


CO je DVPP?


Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zahrnuje programy, jejichž absolvováním je možno si zvýšit nebo rozšířit kvalifikaci, a to zejména studiem v programech celoživotního vzdělávání.

Námi nabízené programy jsou v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.


Akreditace MŠMT


CO je DVSP?


Akreditaci MPSV (DVSP) - vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pracovníky přímé péče a vedoucí pracovníky Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) jako věcně příslušný orgán rozhoduje podle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů o akreditaci vzdělávacích programů pro účely zajištění kvalifikačních kurzů podle § 116 odst. 5 a dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, vzdělávání vedoucích pracovníků zaměstnanců uvedených v § 115 odst. 1 a pro účely odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku.


Akreditace MPSV

Jak funguje DVPP a DVSP na UK-FTVS?


  • V tabulce níže vidíte přehled aktuálně platných akreditací, který se samozřejmě snažíme neustále rozšiřovat a reagovat tak na aktuální potřeby pedagogických pracovníků a pracovníků v sociálních službách

  • Termíny průběžně aktualizujeme

  • Pokud Vás neoslovil žádný program, navštivte náš e-shop s nabídkou dalších kurzů (i mimo režim DVPP/DVSP)


Kurzy DVPP


NÁZEV

TERMÍN

ROZSAH

VÝSTUP

PŘIHLÁŠKA

Moderní kontaktní tělesná výchova

24.6.2023

8 hodin

Osvědčení o absolvování

Přihláška

Kurz školního lezení na umělých stěnách

upřesníme

40 hodin

Osvědčení o absolvování

upřesníme

Kurz základního školního inline bruslení

upřesníme

45 hodin

Osvědčení o absolvování

upřesníme

Kurz školního raftingu

upřesníme

40 hodin

Osvědčení o absolvování

upřesníme

Kurz školní vodní turistiky

upřesníme

56 hodin

Osvědčení o absolvování

upřesníme

Kurz školní vodní turistiky - prodloužená kvalifikace

upřesníme

24 hodin

Osvědčení o absolvování

upřesníme

Kurz využití prvků zdravotní TV v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ

upřesníme

14 hodin

Osvědčení o absolvování

upřesníme

Didaktika plavání pro učitele tělesné výchovy na základních a středních školách

upřesníme

9 hodin

Osvědčení o absolvování

upřesníme

Moderní kontaktní tělesná výchova

upřesníme

8 hodin

Osvědčení o absolvování

upřesníme

Základy osobní bezpečnosti pedagogických pracovníků a sebeobranné prostředky

upřesníme

8 hodin

Osvědčení o absolvování

upřesníme


Kurzy DVSP


NÁZEV

TERMÍN

ROZSAH

VÝSTUP

PŘIHLÁŠKA

Asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením

upřesníme

8 hodin

Osvědčení o absolvování

upřesníme


Poslední změna: 13. duben 2023 18:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: