ZLATÉ PROMOCE

V sobotu 13. dubna proběhly v Karolinu Zlaté promoce Univerzity Karlovy, kdy si absolventi univerzity připomněli 50 let od ukončení svých studií. Mezi 481 oceněnými absolventy Univerzity Karlovy bylo přítomno i 49 absolventů Fakulty tělesné výchovy a sportu, což je téměř polovina ze 100 tehdejších studentů, kteří na fakultě promovali v roce 1974. Bohužel dalších sedm přihlášených muselo svou účast na poslední chvíli odvolat, jinak by se účastnila více než polovina všech absolventů fakulty.Spolu s naší fakultou své absolventy na akci přivítalo 10 ze 17 fakult Univerzity Karlovy a zájem absolventů o tuto krásnou a již tradiční akci naplnil čtyři ceremoniály rozložené do celého dne. Jubilanty při této významné životní události podpořili v hojném počtu také jejich rodiny a přátelé, kteří zaplnili místa ve velkém sále Karolina až do poslední řady. 


 


Fakulta tělesné výchovy a sportu sdílela ceremoniál spolu s Právnickou fakultou a Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové. Vzhledem k tomu, že měla na akci nejvíce přihlášených absolventů ze všech tří fakult, tak měla tu čest zajistit promotora promoce a projev za absolventy. Role promotora se ujal Miloš Bednář z Katedry společenskovědního základu v kinantropologii, absolventský projev pronesli Viléma Novotná a Jiří Kropáč. S projevem za fakultu vystoupil proděkan pro vnější vztahy a rozvoj Aleš Vlk. Vedení univerzity reprezentoval prorektor Martin Vlach.

 


Všechny obřady doprovázel hrou na varhany varhaník Jan Kalfus, profesor z Pražské konzervatoře, který na varhany v Karolinu hraje již desítky let a živě doprovází všechny tradiční univerzitní ceremoniály, jako jsou promoce, inaugurace a další slavností příležitosti. Po skončení promoce se absolventi a zástupci fakult sešli ke slavnostnímu přípitku a setkání v užším kruhu, které zakončilo oficiální část Zlatých promocí. Skupinky absolventů se však zdrželi v Karolinu ještě dlouho po jejím skončení a užívali si společné chvíle se svými spolužáky a kamarády z let studií.Jak řekli naši absolventi ve svém projevu: „Je to radost, se v takovém počtu a po tolika letech, opět setkat na půdě naší alma mater. Rádi si zavzpomínáme a znovu si s úsměvem připomeneme příběhy našeho studia.“ Pokud i vy patříte mezi absolventy FTVS UK a rádi byste se zúčastnili Zlatých promocí nebo byste byli rádi informováni o dalších akcích pro absolventy či veřejnost, staňte se členy Klubu absolventů a přátel FTVS. Nechte nám na sebe kontakt a už vám nic zajímavého neuteče. Registrujte se přes odkaz zde, více informací o akcích FTVS najdete na webu zde.   


Více snímků najdete ve fotogaleriích níže.


Fotogalerie Michal Neumann


Fotogalerie Jan RaschPoslední změna: 24. duben 2024 17:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: