UNCE - Univerzitní výzkumná centra

Projekty doporučené VR k realizaci


Níže uvedené projeky UNCE dopručila Vědecká rada UK k relizaci za podmínek určených Komisí programů pro podporu vědy na UK. Jedná se o návrhy projektů Univerzitních center na léta 2018-2023 určených k financování. Tento návrh je výsledkem mnohaměsíčního procesu posuzování. Celkem bylo do soutěže podáno 49 projektů, které byly všechny posouzeny těmito dílčími komisemi složenými ze členů Komise programů pro podporu vědy na UK.


Aktuality na stránkách CUNI.cz


Doporučené projekty dílčí komise HUM pro FTVS UK

č.

součást UK

hlavní řešitel

název projektu

032

FTVS

ZAHÁLKA František

Univerzitní centrum excelentního výzkumu sportovního výkonu v elitním sportu1. Zasedání na FTVS UK

2. Zasedání na FTVS UK

19. 12. 2018Poslední změna: 8. leden 2019 11:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: