UNCE - Univerzitní výzkumná centra


Na základě návrhu hodnotící komise UNCE a po projednání ve Vědecké radě UK a Kolegiu rektora UK byl zveřejněn přehled doručených projektů 3. kola center UNCE k financování od roku 2024.


Doporučené projekty pro naši fakultu


Číslo

Český název

Fakulta

Hlavní řešitel

24/SSH/012

Univerzitní centrum pro rozvoj lidské motoriky a ovlivňování motivace k pohybovým aktivitám

FTVS

MUSÁLEK Martin


Předchozí podpořené projety

2018 – 2023 dílčí komise HUM


Číslo

Český název

Fakulta

Hlavní řešitel

032

Univerzitní centrum excelentního výzkumu sportovního výkonu v elitním sportu

FTVS

Zahálka František
Akruální informace zde
Poslední změna: 1. únor 2024 20:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: