ERASMUS

Program Erasmus+ je vzdělávací program, realizován na partnerských zahraničních univerzitách. Seznam partnerských univerzit najdete zde.


Studijní pobyty

Informace, doporučení a postup podání přihlášky naleznete zde.


Kontaktní osoba:


Samra Kovač

místnost: H063

e-mail:

tel.: 220 172 354


Úřední hodiny (letní semestr):


  • Po 09:00 – 11:00

  • Út 12:00 – 14:00

  • Pá 09:00 – 11:00Praktické stáže


Praktická stáž v zahraničí je příležitostí pro studenty k získání nových zkušeností ve svém oboru, navázání kontaktů s předními světovými odborníky, získání zkušeností pro budoucí povolání či výzkum a v neposlední řadě je příležitostí zdokonalit se v cizím jazyce. Praktické stáže je možné absolvovat na všech stupních studia, vhodné jsou zejména pro studenty doktorského studia.


Podrobné informace na stránkách UK: https://cuni.cz/UK-39.html


Postup pro podání žádosti na FTVS


Zde


Žádost o vykonání zahraniční stáže Bc. + NMgr


Zde


Žádost o vykonání zahraniční stáže PhD


Zde


Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Sládková

Oddělení vnějších vztahů a zahraničních záležitostí

Kancelář H105

e-mail:

tel: +420 220 172 248


Studenti mohou tyto pobyty kombinovat na různých univerzitách/organizacích v maximálním rozsahu 12 měsíců na každém stupni studia (bakalářském, magisterském, doktorském).


Studentský klub:


· Univerzitní
Poslední změna: 4. červenec 2024 13:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: