Studijní programy ve zkratce


Studium u nás na fakultě Ti umožní vykonávat zajímavé profese a užitečné profese jako například učitel těsné výchovy (v kombinaci s různými předměty), trenér, kondiční trenér, fyzioterapeut, ortotik – protetik, manažer v oblasti sportu, specialista aplikovaných pohybových aktivit či instruktor tělesné výchovy v ozbrojených složkách. Pojďme se podívat na jednotlivé studijní programy podrobněji.


Studuj tělesnou výchovu a sport se zaměřením na vzdělávání (TVS)

Primárním cílem studijního programu je připravit studenty na profesi učitele tělesné výchovy na druhém stupni základní školy a na střední škole. Kvalifikovaným učitelem se student stává až po  absolvování navazujícího magisterského studia Učitelství tělesné výchovy pro střední školy. Studijní program TVS lze studovat dvouoborově anebo se specializací. Pokud se rozhodneš studovat tento studijní program, v rámci přijímacího řízení Tě čekají také talentové zkoušky.


Staň se trenérem nebo kondičním trenérem

Cílem studijního programu Trenér je připravit odborníky, kteří budou působit v roli trenérů ve vybraném sportovním odvětví na všech výkonnostních úrovních. Cílem studijního programu Kondiční trenér je připravit odborníky v oblasti kondičního tréninku. Typicky se absolvent uplatňuje jako osobní kondiční trenér pro individuální potřeby jednotlivců, jako kondiční trenér v různých sportech i jako instruktor ve fitness centrech a dalších sportovně orientovaných zařízeních. Pokud se rozhodneš studovat jeden z těchto programů, v rámci přijímacího řízení Tě také čekají talentové zkoušky.


Staň se úspěšným sportovním manažerem

Absolvent studijního programu Management tělesné výchovy a sportu získá teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti ekonomie, managementu a marketingu sportu. Budeš schopen řídit sportovní organizaci, vést marketingové oddělení, organizovat významné sportovní akce nebo samostatně podnikat v oblasti sportu.


Studuj fyzioterapii

Získej odbornou způsobilost k výkonu velmi žádaného a perspektivního nelékařského zdravotnického povolání. Fyzioterapeut zajišťuje prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce zejména pohybového aparátu ve všech typech zdravotnických a sociálních zařízeních (například pro děti nebo seniory) a sportovních klubech.


Studuj aplikovanou tělesnou výchovu a sport osob se specifickými potřebami (APA)

Studium poskytuje absolventům detailní představu o metodách práce s osobami se specifickými potřebami a současně zprostředkovává i poznání vývojových trendů v dané oblasti a povědomí o jejich aplikaci v praxi. Jako absolvent tohoto studijního programu budeš vysokoškolsky vzdělaným specialistou (asistent, instruktor, trenér) v oblasti aplikovaných pohybových aktivit a sportu provozovaných v tělovýchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích, spolcích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami i v institucích veřejné správy. talentové zkoušky.


Staň se ortotikem-protetikem

Budeš kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem, který je schopen vytvářet technická řešení pro tělesné postižené, včetně aplikace pomůcek pro běžné použití i sportovní aktivity osob se specifickými potřebami. Budeš se umět orientovat v jednotlivých typech pomůcek a je teoreticky i prakticky budeš připraven tyto pomůcky navrhnout, zhotovit, aplikovat a upravit dle formy postižení. Uplatnění najdeš na odborných pracovištích zabývajících se výrobou a aplikací ortotických a protetických pomůcek. talentové zkoušky


Studuj obor vojenská tělovýchova

Jako absolvent nalezneš uplatnění v resortu Ministerstva obrany na základních funkcích a v oblastech tělovýchovných služeb jako pedagog, instruktor a trenér v oblasti podpory zdraví. Budeš moci pokračovat v navazujícím magisterském studiu. talentové zkoušky

speciální tělesná příprava


Můžeš si prohlédnout detailní charakteristiky bakalářských i navazujících magisterských programů.


Poslední změna: 23. listopad 2023 14:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: