Studijní programy ve zkratce


Studium u nás na fakultě Ti umožní vykonávat zajímavé profese a užitečné profese jako například učitel tělesné výchovy (v kombinaci s různými předměty), trenér, kondiční trenér, fyzioterapeut, ortotik – protetik, manažer v oblasti sportu, specialista aplikovaných pohybových aktivit či učitel vojenské tělovýchovy. Pojďme se podívat na jednotlivé studijní programy. U studijních programů uvádíme i počet přihlášených a přijatých v loňském roce.Studuj tělesnou výchovu a sport se zaměřením na vzdělávání (TVS)

Primárním cílem studijního programu je připravit studenty na profesi učitele tělesné výchovy na druhém stupni základní školy a na střední škole. Kvalifikovaným učitelem se student stává až po absolvování navazujícího magisterského studia Učitelství tělesné výchovy pro střední školy. Studijní program TVS lze studovat dvouoborově anebo se specializací. Pokud se rozhodneš studovat tento studijní program, v rámci přijímacího řízení Tě čeká test studijních předpokladů a také talentové zkoušky.


 • Prezenční studium v akademickém roce 2023/2024

  Počet přihlášených: 334 | počet přijatých: 167

 • Kombinované studium v akademickém roce 2023/2024

  Počet přihlášených: 51 | počet přijatých: 18


Staň se trenérem nebo kondičním trenérem

Cílem studijního programu Trenér je připravit odborníky, kteří budou působit v roli trenérů ve vybraném sportovním odvětví na všech výkonnostních úrovních. Cílem studijního programu Kondiční trenér je připravit odborníky v oblasti kondičního tréninku. Typicky se absolvent uplatňuje jako osobní kondiční trenér pro individuální potřeby jednotlivců, jako kondiční trenér v různých sportech i jako instruktor ve fitness centrech a dalších sportovně orientovaných zařízeních. Pokud se rozhodneš studovat jeden z těchto programů, v rámci přijímacího řízení Tě kromě testu studijních předpokladů čekají také talentové zkoušky.


 • Prezenční studium v akademickém roce 2023/2024

  Trenér | počet přihlášených: 324 | počet přijatých: 118

  Kondiční trenér | počet přihlášených: 322 | počet přijatých: 101

 • Kombinované studium v akademickém roce 2023/2024

  Trenér | počet přihlášených: 63 | počet přijatých: 30

  Kondiční trenér | počet přihlášených: 76 | počet přijatých: 36


Staň se úspěšným sportovním manažerem

Absolvent studijního programu Management tělesné výchovy a sportu získá teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti ekonomie, managementu a marketingu sportu. Budeš schopen řídit sportovní organizaci, vést marketingové oddělení, organizovat významné sportovní akce nebo samostatně podnikat v oblasti sportu. Když se budeš chtít k nám na fakultu dostat, čeká Tě test studujních předpokladů.


 • Prezenční studium v akademickém roce 2023/2024

  Počet přihlášených: 352 | počet přijatých: 115


Studuj fyzioterapii

Získej odbornou způsobilost k výkonu velmi žádaného a perspektivního nelékařského zdravotnického povolání. Fyzioterapeut zajišťuje prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce zejména pohybového aparátu ve všech typech zdravotnických a sociálních zařízeních (například pro děti nebo seniory) a sportovních klubech. V rámci přijímacího řízení Tě čeká test všeobecných studijních předpokladů a test z biologie.


 • Prezenční studium v akademickém roce 2023/2024

  Počet přihlášených: 772 | počet přijatých: 90


Studuj aplikovanou tělesnou výchovu a sport osob se specifickými potřebami (APA)

Studium poskytuje absolventům detailní představu o metodách práce s osobami se specifickými potřebami a současně zprostředkovává i poznání vývojových trendů v dané oblasti a povědomí o jejich aplikaci v praxi. Jako absolvent tohoto studijního programu budeš vysokoškolsky vzdělaným specialistou (asistent, instruktor, trenér) v oblasti aplikovaných pohybových aktivit a sportu provozovaných v tělovýchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích, spolcích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami i v institucích veřejné správy. Kromě testu ze všeobecných studijních předpokladů Tě v rámci přijímacího řízení čekají také talentové zkoušky.


 • Prezenční studium v akademickém roce 2023/2024

  Počet přihlášených: 65 | počet přijatých: 27


Staň se učitelem vojenské tělovýchovy

Jako absolvent nalezneš uplatnění v resortu Ministerstva obrany na základních funkcích a v oblastech tělovýchovných služeb jako pedagog, instruktor a trenér v oblasti podpory zdraví. Budeš moci pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V rámci přijímacího řízeni musíš také absolvovat talentové zkoušky. Zde najdeš více podrobností ke speciální tělesné přípravě.


 • Prezenční studium v akademickém roce 2023/2024

  Počet přihlášených: 48 | počet přijatých: 8

 • Kombinované studium v akademickém roce 2023/2024

  Počet přihlášených: 10 | počet přijatých: 5


Staň se ortotikem-protetikem

Budeš kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem, který je schopen vytvářet technická řešení pro tělesné postižené, včetně aplikace pomůcek pro běžné použití i sportovní aktivity osob se specifickými potřebami. Budeš se umět orientovat v jednotlivých typech pomůcek a teoreticky i prakticky budeš připraven tyto pomůcky navrhnout, zhotovit, aplikovat a upravit dle formy postižení. Uplatnění najdeš na odborných pracovištích zabývajících se výrobou a aplikací ortotických a protetických pomůcek.V rámci přijímacího řízení budeš muset zvládnout talentové zkoušky.


Můžeš si prohlédnout detailní charakteristiky bakalářských i navazujících magisterských programů.


Poslední změna: 17. leden 2024 20:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: