Kurzy celoživotního vzdělávání

Základní ustanovení CŽVCeloživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jednotlivých účastníků a jsou poskytovány mimo rámec studijních programů. Tento způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání a je široce dostupný.

Celoživotní vzdělávání (dále jen CŽV) slouží k rozvoji a šíření dobrého jména fakulty, navazuje na její vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí a pedagogickou činnost, slouží k účinnějšímu využití a zhodnocení lidských zdrojů fakulty.

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách.

Projekty CŽV vycházejí z akreditovaných studijních programů.


Studium v rámci celoživotního vzdělávání se zaměřuje na:


  • Přípravu k přijímacímu řízení

  • Přípravu ke studiu (0. ročník)

  • Další vzdělávání v rámci jednotlivých kurzů

  • Univerzitu 3. věku


Kontaktní osoba


Radka Směřičková

E-mail: radka.smerickova@ftvs.cuni.cz

Tel.: +420 725 786 429
Poslední změna: 24. duben 2024 14:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: