Celoživotní vzdělávání

Základní ustanovení CŽV

Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jednotlivých účastníků a jsou poskytovány mimo rámec studijních programů. Tento způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání a je široce dostupný.


Celoživotní vzdělávání (dále jen CŽV) slouží k rozvoji a šíření dobrého jména fakulty, navazuje na její vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí a pedagogickou činnost, slouží k účinnějšímu využití a zhodnocení lidských zdrojů fakulty.


Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách.

Projekty CŽV vycházejí z akreditovaných studijních programů.


Studium v rámci celoživotního vzdělávání se zaměřuje na:

  • Přípravu k přijímacímu řízení

  • Přípravu ke studiu (0. ročník)

  • Další vzdělávání v rámci jednotlivých kurzů

  • Univerzitu 3. věku


Poslední změna: 5. listopad 2018 13:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS