Náš tým a kontakty

Oddělení vnějších  vztahů a rozvoje je spojovacím článkem mezi zaměstnanci, studenty, potenciálními zájemci o studium, absolventy, širokou veřejností, médii a partnery z veřejného, soukromého a neziskového sektoru.


Naším cílem je pečovat o dobré jméno fakulty a propagovat její vzdělávací, výzkumné a ostatní aktivity vůči různým cílovým skupinám.


Společně se svými partnery chceme budovat komunitu, která bude sdílet a podporovat principy trvale udržitelného a zdravého životního stylu jednotlivců v každém věku, jehož nedílnou součástí jsou pohybové a sportovní aktivity.TÝM VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A ROZVOJE


Email:


Sociální sítě:


Plazmové obrazovky, nabídky, inzerce:


Aleš Vlk

proděkan pro vnější vztahy a rozvoj


tel.: 220 172 052

mob.: +420 607 908 035

číslo dveří: H103
Hana Topolovová


mob.: +420 603 717 570

číslo dveří: H104


Kateřina Zajanová


mob.: +420 774 596 505

číslo dveří: H160Zdeněk Ledvina


tel.: 220 172 412

mob.: +420 777 934 915

číslo dveří: H160Lenka Deverová


mob.: +420 777 994 745

číslo dveří: H160


Michal Havel

správa webu UK FTVS

správa multimediální databáze


číslo dveří: H104


Poslední změna: 28. listopad 2022 14:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: