Náš tým a kontakty

Oddělení vnějších  vztahů a rozvoje je spojovacím článkem mezi zaměstnanci, studenty, potenciálními zájemci o studium, absolventy, širokou veřejností, médii a partnery z veřejného, soukromého a neziskového sektoru.


Naším cílem je pečovat o dobré jméno fakulty a propagovat její vzdělávací, výzkumné a ostatní aktivity vůči různým cílovým skupinám.


Společně se svými partnery chceme budovat komunitu, která bude sdílet a podporovat principy trvale udržitelného a zdravého životního stylu jednotlivců v každém věku, jehož nedílnou součástí jsou pohybové a sportovní aktivity.TÝM VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A ROZVOJE


E-mail:


Plazmové obrazovky, nabídky, inzerce:


Aleš Vlk

proděkan pro vnější vztahy a rozvoj


tel.: 220 172 052

mob.: +420 607 908 035

číslo dveří: H103
Alena Nessmithová


mob.: +420 775 221 135

číslo dveří: H104


Marek Žampach


mob.: +420 731 232 965

číslo dveří: H104

Michal Havel

správa webu

správa multimediální prezentace


číslo dveří: H104


Poslední změna: 13. březen 2024 19:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: