Národní plán obnovy


Národní plán obnovy (NPO)


Projekt Transformace pro VŠ na UK


NPO_UK_MSMT-16602/2022


Fakulta se v rámci realizace celouniverzitního projektu s názvem Transformace pro VŠ na UK podílí na realizaci specifického cíle A1 a A2. Cílem aktivity A1 je rozšíření kapacit a inovace fakultní infrastruktury nezbytné pro zajištění digitálních forem výuky. Kromě realizace investičních záměrů zaměřených na hardwarové vybavení, inovaci infrastruktury a techniky využívané pro zajištění digitálních forem výuky studenty i akademickými pracovníky, budou součástí i vzdělávací aktivity orientované na kompetence akademických a dalších pracovníků fakulty související s využíváním inovovaných technologií v oblasti digitálního vzdělávání.


Ve specifickém cíli A2 se fakulta zaměřuje na inovaci a rozvoj studijního obsahu a vytvoření nových, zejména online a blended výukových opor napříč všemi poskytovanými studijními programy.  Nové online opory jsou vytvářeny pro veškeré průřezové předměty fakulty. Fakulta se intenzivně věnuje také rozvoji souvisejících pedagogických kompetencí a metodické podpoře pedagogů. Jsou vytvářeny metodické materiály, probíhají vzdělávací aktivity a je poskytována individuální konzultační podpora v oblasti digitalizace výukového obsahu, tvorby online a blended kurzů a také využití a tvorby výukových videí. S cílem rozvoje pedagogů fakulta rovněž spolupracuje s dalšími pracovišti Univerzity Karlovy, například s Ústřední knihovnou UK.


Více NPO na UK zdePoslední změna: 16. únor 2023 11:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: