Nostrifikace

S platností od 1. 1. 2017 se všechny žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání určené Univerzitě Karlově budou podávat pouze na této adrese:

Rektorát Univerzity Karlovy

Ovocný trh 5/560

116 36 Praha 1


ŽÁDOSTI O NOSTRIFIKACI JSOU OD 1. 9. 2016 ZPOPLATNĚNY

Je-li žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podle § 89 zákona o vysokých školách podána veřejné vysoké škole, vybírá veřejná vysoká škola dle ustanovení odst. 2 § 90a poplatek za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, který činí 3 000 Kč. Poplatek je příjmem

veřejné vysoké školy, platí se na její účet.

Možnosti uhrazení poplatku za nostrifikaci:

1. Úhrada převodem na účet Univerzity Karlovy: 190-907907399/0800, vedený u České spořitelny; IBAN CZ66 0800 0001 9009 0790 7399, BIC-Swift GIBACZPX

Jako variabilní symbol prosím uveďte své datum narození ve tvaru DD-MM-RR, do poznámky přidejte jméno a příjmení ve tvaru uvedeném v pase či občanském průkazu.

Platba je možná v CZK i v zahraniční měně.

Prosím dbejte na to, aby na účet univerzity dorazila plná částka ve výši 3000 Kč (případné bankovní poplatky hradí vždy žadatel)

2. Platba v hotovosti na pokladně rektorátu UK (Ovocný trh 5/560, 116 36 Praha 1, místnost 501 v 5. patře, paní Sikorová) - platba je možná pouze v CZK (českých korunách).

Pokladní hodiny:

Po 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Út 10:00 - 12:00

St 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Čt 10:00 - 12:00

3. Platba online – v CZK i v zahraniční měně: bude zprovozněno později

Je-li v průběhu řízení zjištěno, že rektor není věcně příslušný k rozhodování o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, např. z důvodu, že UK neuskutečňuje obdobný studijní program, poplatek 3000 Kč není žadateli účtován a v případě jeho uhrazení na účet univerzity mu bude vrácen.

Zastavení řízení o žádosti z důvodu nedostatků žádosti, které žadatel ani po vyzvání neodstraní (nejčastěji jde o absenci podkladů rozhodných pro posouzení žádosti),

není důvodem pro navrácení poplatku.

Zamítnutí žádosti z důvodu existence podstatných rozdílů mezi porovnávanými studijními programy nezakládá žadateli právo na vrácení poplatku.Kontaktní osoba na FTVS:

Mgr. Markéta Zeithammerová

místnost: H 055

Telefon: 220 172 075

E-mail:


Poslední změna: 24. leden 2018 12:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: